Dražba rodinného domu v obci Strakov u Svitav

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 158 EX 80/24-52
Nejnižší podání 4.946.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajPardubický kraj
OkresSvitavy
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby158 EX 80/24-52
Začátek dražby18.06.2024 09:30
Konec dražby18.06.2024 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Trutnov, JUDr. Jan Bohutínský
Ječná 479, 541 03 Trutnov 3

Kontaktní osoba

Dražební oddělení
telefon: 499 841 570, mobil: 734 230 293
admin@exekutor-trutnov.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Úterý08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Středa08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Čtvrtek08:30 - 11:3013:00 - 15:00

Nejnižší podání4.946.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)7.420.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka3238223339/0800
Variabilní symbol8024
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby jsou nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Pardubický kraj - KP Svitavy, pro obec Strakov, katastrální území Strakov, na listu vlastnictví č. 231.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům se 2 byty (2+1 a 6+kk) společně vytápěnými ústředním teplovodním topením s kotlem na peletky, v dobrém technickém stavu, s přiměřenými pozemky, s vedlejšími stavbami, v širším centru obce v lokalitě bez občanské vybavenosti v dochozí vzdálenosti, s dobrou dopravní dostupností a obslužností. Navazující stavby jsou bývalý chlév a garáž, dále stavba dožité stodoly, venkovní úpravy spočívají v přípojkách sítí, zpevněných plochách kamenného dvora, opěrné spárované zdi a betonové jímce. Podrobný popis nemovitých věcí je obsažen ve znaleckém posudku znalce Jiřího Danielise č. 033762/2024 ze dne 15.04.2024.Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Strakov 31, Strakov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.