Soubor šperků - zlato, stříbro, bižuterie

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 216 EX 37/24-43
Nejnižší podání 10.998 Kč
Minimální příhoz 10 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 21
Počet podání 19

Nejvyšší podání

67e1ed3d
15.210 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
67e1ed3d 15.210 Kč 25.6.2024 10:29:40.281347
9f454bf6 15.200 Kč 25.6.2024 10:28:05.875731
67e1ed3d 15.190 Kč 25.6.2024 10:25:48.151259
9f454bf6 15.178 Kč 25.6.2024 10:25:34.561246
43e18ff0 15.168 Kč 25.6.2024 10:25:16.276113
d5a0aec8 14.968 Kč 25.6.2024 10:24:50.154149
43e18ff0 12.468 Kč 25.6.2024 10:24:25.602391
9f454bf6 12.268 Kč 25.6.2024 10:24:13.533733
43e18ff0 12.258 Kč 25.6.2024 10:23:11.427897
67e1ed3d 11.958 Kč 25.6.2024 10:17:08.679103
4f3200ac 11.948 Kč 25.6.2024 10:14:55.836451
9f454bf6 11.938 Kč 25.6.2024 10:11:22.363417
43e18ff0 11.928 Kč 25.6.2024 10:08:03.995583
d5a828f9 11.428 Kč 25.6.2024 10:06:48.425946
43e18ff0 11.418 Kč 25.6.2024 10:06:44.442046
67e1ed3d 11.218 Kč 25.6.2024 10:06:20.094475
d5a828f9 11.208 Kč 25.6.2024 10:04:14.151175
43e18ff0 11.198 Kč 25.6.2024 10:04:03.407968
4f3200ac 10.998 Kč 25.6.2024 10:01:12.982281

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby216 EX 37/24-43
Začátek dražby25.06.2024 10:00
Konec dražby25.06.2024 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 2, Soudní exekutor Mgr. Lenka Dusílková Ochmannová, LL.M.
Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Ochmannová, LL.M.
mobil: 601106611
podatelna@exekutor-praha2.czz

Úřední hodiny

Pondělí13:00 - 16:00
Úterý09:00 - 12:00
Středa13:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 12:00

Nejnižší podání10.998 Kč
Výsledná cena (odhadní)32.995 Kč
Minimální výše příhozu10 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníka1018367032/2700
Variabilní symbol3724999
Specifický symbolRČ nebo IČ

Popis

Jedná se o soubor šperků skládající se ze zlatých, stříbrných šperků a bižuterie. Movité věci jsou draženy jako celek. Detailnější informace jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Bezová 1658/1, Praha 4 - Braník, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.