id. 1/2 objektu rodinné rekreace v Jesenici, okr. Rakovník

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 16186/13-MB
Nejnižší podání 320.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 5
Počet podání 18

Nejvyšší podání

fa1e1478
490.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
fa1e1478 490.000 Kč 20.6.2024 11:07:11.703467
2ddd57af 480.000 Kč 20.6.2024 11:07:00.446393
fa1e1478 470.000 Kč 20.6.2024 11:06:22.590416
2ddd57af 460.000 Kč 20.6.2024 11:05:01.046333
fa1e1478 450.000 Kč 20.6.2024 11:04:41.005800
2ddd57af 440.000 Kč 20.6.2024 11:02:50.411341
fa1e1478 430.000 Kč 20.6.2024 11:00:50.292001
2ddd57af 420.000 Kč 20.6.2024 11:00:43.156936
fa1e1478 410.000 Kč 20.6.2024 10:58:15.467095
2ddd57af 400.000 Kč 20.6.2024 10:57:26.701361
fa1e1478 390.000 Kč 20.6.2024 10:57:01.802671
2ddd57af 380.000 Kč 20.6.2024 10:55:42.251263
fa1e1478 370.000 Kč 20.6.2024 10:54:54.165398
d10d0904 360.000 Kč 20.6.2024 10:54:21.560486
786562f1 350.000 Kč 20.6.2024 10:52:42.932144
d10d0904 340.000 Kč 20.6.2024 10:45:03.936651
2ddd57af 330.000 Kč 20.6.2024 10:38:17.201283
fa1e1478 320.000 Kč 20.6.2024 10:30:13.396109

KrajStředočeský kraj
OkresRakovník
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 16186/13-MB
Začátek dražby20.06.2024 10:30
Konec dražby20.06.2024 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání320.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)480.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota80.000 Kč
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol1618613
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o přízemní objekt rodinné rekreaci pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v okrajové, zastavěné části města Jesenice, v chatové oblasti jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1939/1 - ostatní plocha, po veřejné nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1668/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví města Jesenice a dále na pozemcích p.č. 1668/2 - ostatní plocha, p.č. 1646/3 - ostatní plocha, p.č. 1646/2 - ostatní plocha, p.č. 1646/1 - ostatní plocha, p.č. 1935/5 - ostatní plocha a p.č. 1646/12 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví České republiky. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 400 m od předmětu ocenění.

Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. Dle místního šetření a informací ČSÚ se ve městě Jesenice dále nachází tyto IS: hloubková kanalizace a obecní vodovod.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz. oznámení o přihlášených pohledávkách, jenž bude zveřejněno na úřední desce soudního exekutora po 1. kole dražby.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Plzeňská 63, Jesenice, okres Rakovník, Středočeský kraj, Česko


Poučení soudního exekutora a výzva: Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele, že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit. Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně sdělily a dražby se neúčastnily. http://www.exekutorbrno.cz/cz/pouceni-vydrazitele/

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.