Stavba v obci Ladná, okr. Břeclav

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 EX 2960/23-114
Nejnižší podání 3.816.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajJihomoravský kraj
OkresBřeclav
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby206 EX 2960/23-114
Začátek dražby20.06.2024 13:00
Konec dražby20.06.2024 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 720 977 569,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání3.816.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)5.724.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4356373359/0800
Variabilní symbol2302960114
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Nemovitá věc se nachází v severovýchodní okrajové části obce Ladná v ulici Masarykova č.p. 446.  Jedná se o samostatně stojící, přízemní stavbu s obytným podkrovím a volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda stavby není zateplená. Dům je podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem, bleskosvodem a střešními okny. Okna stavby jsou dřevěná zdvojená a luxfery. Vchodové dveře stavby jsou dřevěné částečně prosklené. Ke stavbě patří oplocený pozemek a navazující dílna. Oplocení je drátěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Na pozemku parc. č. 433 stojí stavba č.p. 446. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 422 m2. Pozemky parc. č. 434 (orná půda) a parc. č. 435 (orná půda) navazují na stavební pozemek parc. č. 433 a tvoří s ním jeden funkční celek. Pozemky jsou rovinaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází zděný sklad se sedlovou střechou, zpevněné plochy a porosty. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 438/1 ve vlastnickém právu Jihomoravského kraje.
Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Masarykova 446, Ladná, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.