2. KOLO - Nebytové jednotky v Chomutově

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 21563/13-VS4
Nejnižší podání 1.560.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 2
Počet podání 21

Nejvyšší podání

96860314
1.770.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
96860314 1.770.000 Kč 25.6.2024 10:30:30.796621
1ced3719 1.750.000 Kč 25.6.2024 10:30:21.249053
96860314 1.740.000 Kč 25.6.2024 10:30:13.339806
1ced3719 1.730.000 Kč 25.6.2024 10:30:09.547940
96860314 1.720.000 Kč 25.6.2024 10:29:51.900218
1ced3719 1.710.000 Kč 25.6.2024 10:29:47.139219
96860314 1.700.000 Kč 25.6.2024 10:29:26.970541
1ced3719 1.690.000 Kč 25.6.2024 10:29:21.397474
96860314 1.680.000 Kč 25.6.2024 10:29:06.365477
1ced3719 1.670.000 Kč 25.6.2024 10:29:00.511140
96860314 1.660.000 Kč 25.6.2024 10:28:48.391035
1ced3719 1.650.000 Kč 25.6.2024 10:28:26.723588
96860314 1.640.000 Kč 25.6.2024 10:26:30.577915
1ced3719 1.630.000 Kč 25.6.2024 10:26:24.464374
96860314 1.620.000 Kč 25.6.2024 10:26:09.462742
1ced3719 1.610.000 Kč 25.6.2024 10:26:04.754382
96860314 1.600.000 Kč 25.6.2024 10:24:08.364485
1ced3719 1.590.000 Kč 25.6.2024 10:23:59.462901
96860314 1.580.000 Kč 25.6.2024 10:02:04.236364
1ced3719 1.570.000 Kč 25.6.2024 10:01:13.576869
96860314 1.560.000 Kč 25.6.2024 10:00:20.923744

KrajÚstecký kraj
OkresChomutov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 21563/13-VS4
Začátek dražby25.06.2024 10:00
Konec dražby25.06.2024 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Veronika Švábová
telefon: 544 508 311,
v.svabova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání1.560.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.120.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota500.000 Kč
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol2156313
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

I) Jednotka č. 4750/902 - jiný nebytový prostor

Jednotka č. 4750/902 se nachází v VI. nadzemním podlaží výše uvedeného betonového,

podsklepeného, typového, bytového domu celkem s devatenácti nadzemními podlažími.

Objekt je vybaven třemi výtahy. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici

Březenecká. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou

kanalizaci. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemcích p.č. 4865/128,

p.č. 4865/133 a p.č. 4865/120, které jsou ve vlastnictví statutárního města Chomutov a dále

přes pozemky p.č. 4865/289 a p.č. 4865/297, které jsou ve vlastnictví společenství vlastníků

jednotek Březenecká 4750. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na

veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt

původně postaven cca v roce 1980. V roce 1998 bylo provedeno částečné zateplení objektu

kontaktním zateplovacím systémem (jedna štítová stěna). V roce 2000 bylo provedeno

zateplení druhé štítové stěny objektu kontaktním zateplovacím systémem. V roce 2010 byla

provedena výměna střešní krytiny a původních oken za nová. V roce 2013 byla provedena

rekonstrukce vodovodních stoupacích vedení. V roce 2017 byla provedena modernizace

výtahů. V roce 2020 byla provedena rekonstrukce svislého odpadního vedení.

Z dostupných podkladových materiálů a na základě provedeného místního šetření bylo

zjištěno, že se jedná o nebytový prostor - ateliér včetně sociálního zázemí. Sociální zázemí

(koupelna, WC) je umístěno mimo ateliér s přístupem přes společnou chodbu. Vytápění

jednotky je uvažováno jako ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a

údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

II) Jednotka č. 4750/905 - jiný nebytový prostor

Jednotka č. 4750/905, která se nachází v XI. nadzemním podlaží

výše uvedeného bytového domu.

Z dostupných podkladových materiálů a na základě provedeného místního šetření bylo

zjištěno, že se jedná o nebytový prostor - ateliér včetně sociálního zázemí. Sociální zázemí

(koupelna, WC) je umístěno mimo ateliér s přístupem přes společnou chodbu. Vytápění

jednotky je uvažováno jako ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a

údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

III) Jednotka č. 4750/906 - jiný nebytový prostor

Jednotka č. 4750/906, která se nachází v XI. nadzemním podlaží

výše uvedeného bytového domu.

Z dostupných podkladových materiálů a na základě provedeného místního šetření bylo

zjištěno, že se jedná o nebytový prostor - ateliér s kompletním sociálním zázemím. Sociální

zázemí (koupelna, WC) je umístěno mimo ateliér s přístupem přes společnou chodbu a je

uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je uvažováno jako ústřední s dálkovým

zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako

průměrná.

IV) Jednotka č. 4750/910 - jiný nebytový prostor

Jednotka č. 4750/910, která se nachází v XVI. nadzemním podlaží

výše uvedeného bytového domu.

Z dostupných podkladových materiálů a na základě provedeného místního šetření bylo

zjištěno, že se jedná o nebytový prostor - ateliér včetně sociálního zázemí. Sociální zázemí

(koupelna, WC) je umístěno mimo ateliér s přístupem přes společnou chodbu. Vytápění

jednotky je uvažováno jako ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a

údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

V) Jednotka č. 4750/911 - jiný nebytový prostor

Jednotka č. 4750/911, která se nachází v XVI. nadzemním podlaží

výše uvedeného bytového domu.

Z dostupných podkladových materiálů a na základě provedeného místního šetření bylo

zjištěno, že se jedná o nebytový prostor - ateliér včetně sociálního zázemí. Sociální zázemí

(koupelna, WC) je umístěno mimo ateliér s přístupem přes společnou chodbu. Vytápění

jednotky je uvažováno jako ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a

údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz oznámení o přihlášených pohledávkách, které bylo zveřejněno na úřední desce exekutora po konání prvního kola dražby


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Březenecká 4750, Chomutov, Česko


Poučení soudního exekutora a výzva: Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele, že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit. Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně sdělily a dražby se neúčastnily. http://www.exekutorbrno.cz/cz/pouceni-vydrazitele/

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.