Podíl 1/3 na objektu rodinné rekreace v obci Suchý, okr. Blansko

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX16194/21
Nejnižší podání 245.467 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 9
Počet podání 70

Nejvyšší podání

7b9b527e
485.467 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
7b9b527e 485.467 Kč 10.7.2024 14:24:33.246426
140b90fe 484.467 Kč 10.7.2024 14:24:21.503179
7b9b527e 483.467 Kč 10.7.2024 14:24:11.685540
140b90fe 482.467 Kč 10.7.2024 14:23:59.262645
7b9b527e 481.467 Kč 10.7.2024 14:19:05.883600
140b90fe 480.467 Kč 10.7.2024 14:18:54.057547
7b9b527e 479.467 Kč 10.7.2024 14:18:48.970160
140b90fe 474.467 Kč 10.7.2024 14:18:14.187563
7b9b527e 473.467 Kč 10.7.2024 14:16:43.598595
140b90fe 472.467 Kč 10.7.2024 14:14:36.052737
7b9b527e 471.467 Kč 10.7.2024 14:09:42.326996
140b90fe 470.467 Kč 10.7.2024 14:07:28.828633
7b9b527e 469.467 Kč 10.7.2024 14:07:22.670968
140b90fe 468.467 Kč 10.7.2024 14:05:24.300411
7b9b527e 467.467 Kč 10.7.2024 14:05:19.519855
140b90fe 466.467 Kč 10.7.2024 14:03:07.033631
7b9b527e 465.467 Kč 10.7.2024 14:02:49.796877
140b90fe 464.467 Kč 10.7.2024 14:02:26.718931
7b9b527e 463.467 Kč 10.7.2024 14:02:21.586485
140b90fe 462.467 Kč 10.7.2024 14:01:17.443500
b1f8d520 461.467 Kč 10.7.2024 14:01:00.421762
140b90fe 460.467 Kč 10.7.2024 14:00:49.836778
3008810a 360.467 Kč 10.7.2024 14:00:42.190267
7b9b527e 359.467 Kč 10.7.2024 14:00:09.726879
3008810a 358.467 Kč 10.7.2024 13:59:52.239932
b1f8d520 357.467 Kč 10.7.2024 13:59:33.444647
3008810a 356.467 Kč 10.7.2024 13:58:26.415045
7b9b527e 355.467 Kč 10.7.2024 13:58:05.696209
b1f8d520 354.467 Kč 10.7.2024 13:57:03.112026
3008810a 353.467 Kč 10.7.2024 13:56:51.085340
140b90fe 352.467 Kč 10.7.2024 13:56:34.029990
b1f8d520 351.467 Kč 10.7.2024 13:56:28.917366
bee3771f 350.467 Kč 10.7.2024 13:56:20.792121
140b90fe 349.467 Kč 10.7.2024 13:56:11.682730
b1f8d520 299.467 Kč 10.7.2024 13:56:04.635183
bee3771f 298.467 Kč 10.7.2024 13:55:57.520527
6ea139ed 297.467 Kč 10.7.2024 13:55:37.658955
140b90fe 296.467 Kč 10.7.2024 13:55:20.972573
3008810a 295.467 Kč 10.7.2024 13:55:15.930715
140b90fe 294.467 Kč 10.7.2024 13:55:05.654631
7a18b0be 293.467 Kč 10.7.2024 13:54:01.582788
6ea139ed 292.467 Kč 10.7.2024 13:53:55.029146
7b9b527e 291.467 Kč 10.7.2024 13:53:29.085527
140b90fe 290.467 Kč 10.7.2024 13:52:55.452768
3008810a 289.467 Kč 10.7.2024 13:52:48.920301
6ea139ed 288.467 Kč 10.7.2024 13:51:49.999994
b1f8d520 287.467 Kč 10.7.2024 13:50:22.065225
7b9b527e 286.467 Kč 10.7.2024 13:50:05.951846
6ea139ed 285.467 Kč 10.7.2024 13:48:34.311018
bee3771f 284.467 Kč 10.7.2024 13:48:22.522209
3008810a 283.467 Kč 10.7.2024 13:48:05.748010
7b9b527e 282.467 Kč 10.7.2024 13:47:55.168887
29471886 281.467 Kč 10.7.2024 13:47:19.786499
bee3771f 280.467 Kč 10.7.2024 13:47:11.623258
29471886 279.467 Kč 10.7.2024 13:46:39.906151
bee3771f 278.467 Kč 10.7.2024 13:46:24.527070
29471886 277.467 Kč 10.7.2024 13:46:19.966679
b1f8d520 257.467 Kč 10.7.2024 13:41:30.983037
7b9b527e 256.467 Kč 10.7.2024 13:40:12.868568
6ea139ed 255.467 Kč 10.7.2024 13:39:40.725162
bee3771f 254.467 Kč 10.7.2024 13:34:40.285498
3008810a 253.467 Kč 10.7.2024 13:34:05.936880
6ea139ed 252.467 Kč 10.7.2024 13:33:01.660150
b1f8d520 251.467 Kč 10.7.2024 13:31:02.935670
29471886 250.467 Kč 10.7.2024 13:30:33.956020
7b9b527e 249.467 Kč 10.7.2024 13:30:24.359374
bee3771f 248.467 Kč 10.7.2024 13:22:32.044449
3008810a 247.467 Kč 10.7.2024 13:13:27.456844
140b90fe 246.467 Kč 10.7.2024 13:03:19.137497
3008810a 245.467 Kč 10.7.2024 13:02:06.511549

KrajJihomoravský kraj
OkresBlansko
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX16194/21
Začátek dražby10.07.2024 13:00
Konec dražby10.07.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání245.467 Kč
Výsledná cena (odhadní)368.200 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota70.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101619421
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl na přízemním, dřevěném objektu rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Suchý, v chatové oblasti jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Suchý ev. e. 12, 680 01 Suchý. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 420/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Suchý a dále na pozemku p.č. 420/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiného subjektu (dle sdělení starosty obce Suchý se jedná o veřejně přístupnou komunikaci, na které vykonává údržbu obec Suchý), a dále přes nezpevněné pozemky p.č. 415/5 - ostatní plocha a p.č. 415/48 - ostatní plocha, které jsou v podílovém vlastnictví povinného a jsou také předmětem ocenění tohoto Znaleckého posudku. Dle místního šetření a informací ČSÚ se v obci Suchý nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako dobrou.www.eujicha.cz                                                                                              203EX16194/21


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Suchý 12, Suchý, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.