Bytový dům a pozemek v obci Klobuky, okr. Kladno

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX27532/19-226
Nejnižší podání 5.876.000 Kč
Minimální příhoz 15.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajStředočeský kraj
OkresKladno
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX27532/19-226
Začátek dražby10.07.2024 13:00
Konec dražby10.07.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání5.876.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)14.690.000 Kč
Minimální výše příhozu15.000 Kč
Dražební jistota1.460.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102753219
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je: 

Jednotka č. 146/1 - byt Jednotka č. 146/1 se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, netypového, bytového domu celkem se dvěma nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Nádražní. Bytový dům je pravděpodobně napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a vlastní zařízení na jímání odpadních vod. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 689/2, který je ve vlastnictví Středočeského kraje, dále přes pozemek p.č. 689/5, který je ve vlastnictví obce Klobuky a přes pozemek p.č. 236/1, který je ve vlastnictví povinného, Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na vlastním pozemku u objektu (prostor mezi domem a vedlejší stavbou). Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před více jak 90-ti lety. Dle dostupných podkladových materiálů bylo zjištěno, že v letech 1932-1933 byla provedena nadstavba II. nadzemního podlaží objektu. Dále byla v průběhu životnosti objektu provedena přístavba zádveří - verandy. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 (zádveří, hala, schodiště, kuchyň, jídelna, spíž, dvě obytné místnosti, koupelna a WC) s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je uvažováno jako standardní. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako podprůměrná. 

Jednotka č. 146/2 - byt Jednotka č. 146/2 se nachází ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 4+2 (chodba, 2x kuchyně, 4 obytné místnosti a sociální zařízení) s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je uvažováno jako standardní. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako podprůměrná.

Dále je předmětem dražby - pozemek p.č. 236/1 - ovocný sad, v k.ú. Klobuky, obec Klobuky, okres Kladno, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Klobuky, v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemcích p.č. 689/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, a dále přes pozemky p.č. 689/5 - ostatní plocha, p.č. 253/5 - ostatní plocha a p.č. 253/4 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Klobuky, 9. května 62, 273 74 Klobuky. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ se v obci Klobuky nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Klobuky (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) je pozemek zahrnut v plochách stabilizovaných: „BV - bydlení vesnické.“

203EX27532/19, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení distribuční soustavy dle čl. III. smlouvy, v rozsahu geometrického plánu č. 246-134/2011, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o zřízení věcného břemene -úplatná ze dne 20.8.2012. Právní účinky vkladu práva ke dni 28.8.2012. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín a vázne na: - parcela: 236/1 Věcné břemeno chůze spočívající v právu přístupu za účelem oprav a údržby střechy dle čl. G smlouvy, které bylo zřízeno listinou: Smlouva (dohoda) o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví ze dne 08.04.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 04.05.2011. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: - Kubíček Jiří, V. Talicha 321, 27742 Obříství - Kubíčková Zdeňka, V. Talicha 321, 27742 Obříství a vázne na: - Jednotka: 146/2


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Nádražní 146, Klobuky, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.