Podíl 5/8 na rodinném domě v obci Dolní Přím, okr. Hradec Králové

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX24878/19
Nejnižší podání 1.903.333 Kč
Minimální příhoz 15.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajKrálovéhradecký kraj
OkresHradec Králové
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX24878/19
Začátek dražby10.07.2024 13:00
Konec dražby10.07.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání1.903.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.855.000 Kč
Minimální výše příhozu15.000 Kč
Dražební jistota480.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102487819
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl na zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod stanovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Dolní Přím, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Dolní Přím 57, 503 16 Dolní Přím. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 701/14 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje a dále na pozemcích p.č. 701/15 - ostatní plocha, p.č. 632/84 - ostatní plocha a p.č. 55/49 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví obce Dolní Přím. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, plynové vedení, studnu a žumpu. Dle sdělení účastníků místního šetření a informací ČSÚ se v obci Dolní Přím dále nacházítyto IS: hloubková kanalizace a obecní vodovod. Objekt sestává ze dvou bytových jednotek o velikosti 2x 4+1 každá s kompletním sociálním zařízením a společným vstupem. Bytová jednotka 4+1 ve II. nadzemním podlaží je ke dni ocenění bez vybavení kuchyně (v započaté rekonstrukci). Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníků místního šetření z roku 1971. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2023 byly opraveny rozvody vody, elektro a bylo modernizováno sociální zázemí vše ve II. nadzemním podlaží. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako zhoršený.www.eujicha.cz                                                  203EX24878/19


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Dolní Přím 57, Dolní Přím, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.