Rodinný dům s garáží v obci Ostrava, okr. Ostrava-město

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX1034/16-320
Nejnižší podání 1.286.667 Kč
Minimální příhoz 12.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 11
Počet podání 48

Nejvyšší podání

66c90ac0
4.598.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
66c90ac0 4.598.667 Kč 10.7.2024 14:08:13.533338
cafd216e 4.498.667 Kč 10.7.2024 14:03:56.907519
66c90ac0 4.486.667 Kč 10.7.2024 14:03:48.413169
cafd216e 4.436.667 Kč 10.7.2024 14:03:22.119275
66c90ac0 4.424.667 Kč 10.7.2024 14:03:12.154570
cafd216e 4.374.667 Kč 10.7.2024 14:02:54.420483
66c90ac0 4.362.667 Kč 10.7.2024 14:02:27.455174
cafd216e 4.262.667 Kč 10.7.2024 14:02:11.048830
66c90ac0 4.250.667 Kč 10.7.2024 14:01:43.973505
cafd216e 4.200.667 Kč 10.7.2024 14:01:27.968592
66c90ac0 4.188.667 Kč 10.7.2024 13:59:37.715171
cafd216e 4.088.667 Kč 10.7.2024 13:59:15.818702
66c90ac0 4.076.667 Kč 10.7.2024 13:59:02.883321
cafd216e 4.026.667 Kč 10.7.2024 13:58:43.578721
66c90ac0 4.014.667 Kč 10.7.2024 13:58:35.373331
cafd216e 3.964.667 Kč 10.7.2024 13:37:34.299184
66c90ac0 3.952.667 Kč 10.7.2024 13:37:06.454406
cafd216e 3.852.667 Kč 10.7.2024 13:36:38.826881
66c90ac0 3.840.667 Kč 10.7.2024 13:36:15.933754
cafd216e 3.740.667 Kč 10.7.2024 13:35:38.020049
66c90ac0 3.728.667 Kč 10.7.2024 13:29:17.645272
cafd216e 3.678.667 Kč 10.7.2024 13:29:00.664447
66c90ac0 3.666.667 Kč 10.7.2024 13:28:51.843443
cafd216e 3.616.667 Kč 10.7.2024 13:28:15.998546
66c90ac0 3.604.667 Kč 10.7.2024 13:28:04.383907
cafd216e 3.554.667 Kč 10.7.2024 13:27:32.510843
66c90ac0 3.542.667 Kč 10.7.2024 13:20:50.053293
cafd216e 3.442.667 Kč 10.7.2024 13:20:19.299530
66c90ac0 3.430.667 Kč 10.7.2024 13:20:03.923158
cafd216e 3.280.667 Kč 10.7.2024 13:19:31.358597
66c90ac0 3.180.667 Kč 10.7.2024 13:18:13.484214
cafd216e 3.030.667 Kč 10.7.2024 13:17:54.466651
66c90ac0 3.018.667 Kč 10.7.2024 13:17:42.263658
cafd216e 2.868.667 Kč 10.7.2024 13:16:20.666528
66c90ac0 2.856.667 Kč 10.7.2024 13:16:09.573370
cafd216e 2.756.667 Kč 10.7.2024 13:15:45.258539
66c90ac0 2.744.667 Kč 10.7.2024 13:15:22.155077
cafd216e 2.684.667 Kč 10.7.2024 13:14:27.078544
66c90ac0 2.672.667 Kč 10.7.2024 13:14:19.175280
cafd216e 2.660.667 Kč 10.7.2024 13:13:14.588184
66c90ac0 2.648.667 Kč 10.7.2024 13:13:06.511412
cafd216e 2.636.667 Kč 10.7.2024 13:12:48.266271
66c90ac0 2.624.667 Kč 10.7.2024 13:12:18.733174
cafd216e 2.612.667 Kč 10.7.2024 13:06:43.713001
acbcf25d 2.600.667 Kč 10.7.2024 13:05:59.395035
cafd216e 2.588.667 Kč 10.7.2024 13:02:00.085271
3aea748d 2.576.667 Kč 10.7.2024 13:01:08.020902
cafd216e 1.286.667 Kč 10.7.2024 13:00:11.807390

KrajMoravskoslezský kraj
OkresOstrava-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX1034/16-320
Začátek dražby10.07.2024 13:00
Konec dražby10.07.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání1.286.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.930.000 Kč
Minimální výše příhozu12.000 Kč
Dražební jistota380.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100103416
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je zděný rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími pod sedlovou střechou s polovalbami krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Ostrava, místní části Kunčičky, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Pernerova 466/7, 718 00 Ostrava - Kunčičky. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří funkční celek, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1657 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí  1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako velmi špatný. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

203EX1034/16 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Pernerova 466/7, Adresa, Ostrava - Kunčičky, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.