Dražba přízemního objektu (chaty) obec Praha k.ú. Lysolaje

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 180 EX 12481/22-136
Nejnižší podání 406.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 5
Počet podání 7

Nejvyšší podání

2f3eff19
506.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
2f3eff19 506.667 Kč 27.6.2024 11:06:13.496039
451a7260 456.667 Kč 27.6.2024 11:02:41.830771
2f3eff19 446.667 Kč 27.6.2024 11:01:16.095039
451a7260 436.667 Kč 27.6.2024 10:58:44.959972
2f3eff19 426.667 Kč 27.6.2024 10:58:09.564594
451a7260 416.667 Kč 27.6.2024 10:52:11.951995
2f3eff19 406.667 Kč 27.6.2024 10:00:12.528742

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby180 EX 12481/22-136
Začátek dražby27.06.2024 10:00
Konec dražby27.06.2024 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 6, Mgr. Zuzana Grosamová
Evropská 2588/33A, 160 00 Praha 6

Kontaktní osoba

Radka Maliňáková
mobil: 606 710 393
radka.malinakova@exekutorsky-urad.cz


Nejnižší podání406.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)610.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota60.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4602590237/0100
Variabilní symbol124812266
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu přízemního, podsklepeného, dřevěného objektu bez č.p. Pod mírnou pultovou střechou krytou standardní krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Praha, v místní části s názvem Lysolaje, v chatové oblasti jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází v zahrádkářské osadě Sadová. Parkování je možné na negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemek pod objektem, p.č. 490/43 - zastavěná plocha a nádvoří, je ve vlastnictví jiného subjektu (jako vlastník evidován: Hlavní město Praha) Předmět ocenění leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 557 - ostatní plocha a p.č. 490/11 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Hlavní město Praha a přes pozemky p.č. 490/61 - ovocný sad a p.č. 490/61 - ovocný sad, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů (přístup není právně zajištěn). Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 130 mm od předmětu ocenění. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50.127663, 14.362937462

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.