Podíl na pozemcích v k.ú. Tuchorazy a Přistoupim, okr. Kolín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX38439/11
Nejnižší podání 37.333 Kč
Minimální příhoz 400 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 3
Počet podání 32

Nejvyšší podání

6cf6e406
52.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
6cf6e406 [priorita 1] 52.000 Kč 10.7.2024 14:26:15.536900
f3cc0521 51.600 Kč 10.7.2024 14:25:34.300978
6cf6e406 [priorita 1] 51.133 Kč 10.7.2024 14:24:40.352861
f3cc0521 51.133 Kč 10.7.2024 14:24:17.650943
6cf6e406 [priorita 1] 50.733 Kč 10.7.2024 14:20:15.283145
f3cc0521 48.733 Kč 10.7.2024 14:18:57.448660
6cf6e406 [priorita 1] 48.133 Kč 10.7.2024 14:16:39.327958
f3cc0521 48.133 Kč 10.7.2024 14:16:28.684950
6cf6e406 [priorita 1] 47.733 Kč 10.7.2024 14:12:23.579046
f3cc0521 47.733 Kč 10.7.2024 14:12:07.649370
6cf6e406 [priorita 1] 47.333 Kč 10.7.2024 14:10:18.664990
f3cc0521 47.333 Kč 10.7.2024 14:10:10.452999
6cf6e406 [priorita 1] 46.933 Kč 10.7.2024 14:07:01.830087
f3cc0521 46.933 Kč 10.7.2024 14:06:54.973180
6cf6e406 [priorita 1] 46.533 Kč 10.7.2024 14:03:25.049733
f3cc0521 46.533 Kč 10.7.2024 14:03:18.420067
6cf6e406 [priorita 1] 46.133 Kč 10.7.2024 13:59:15.237542
f3cc0521 46.133 Kč 10.7.2024 13:59:07.755013
6cf6e406 [priorita 1] 45.733 Kč 10.7.2024 13:52:41.899298
f3cc0521 43.733 Kč 10.7.2024 13:51:26.021829
6cf6e406 [priorita 1] 43.333 Kč 10.7.2024 13:51:02.935335
f3cc0521 41.333 Kč 10.7.2024 13:50:13.196046
6cf6e406 [priorita 1] 40.933 Kč 10.7.2024 13:24:27.653598
f3cc0521 40.533 Kč 10.7.2024 13:23:32.129371
6cf6e406 [priorita 1] 40.133 Kč 10.7.2024 13:10:47.213919
f3cc0521 39.733 Kč 10.7.2024 13:08:47.662086
6cf6e406 [priorita 1] 39.333 Kč 10.7.2024 13:07:01.701662
8c745fc4 38.933 Kč 10.7.2024 13:06:02.466080
f3cc0521 38.533 Kč 10.7.2024 13:01:02.935240
6cf6e406 [priorita 1] 38.133 Kč 10.7.2024 13:00:49.352262
f3cc0521 37.733 Kč 10.7.2024 13:00:37.581787
f3cc0521 37.333 Kč 10.7.2024 13:00:07.867374

KrajStředočeský kraj
OkresKolín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX38439/11
Začátek dražby10.07.2024 13:00
Konec dražby10.07.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání37.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)56.000 Kč
Minimální výše příhozu400 Kč
Dražební jistota15.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1103843911
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

 Nemovité věci evidované na LV č. 240, k.ú. Tuchoraz.  Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 nemovité věci - pozemku p.č. 343/3 - zahrada o výměře 1.518 m2 , LV č. 240, v k.ú. Tuchoraz, obec Tuchoraz, okres Kolín, který je situován v západní části katastrálního území s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 399 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Středočeského kraje a dále přes nezpevněný pozemek p.č. 352/3 - lesní pozemek, který je ve vlastnictví města Český Brod. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemek má charakter ostatní plochy. II).

Nemovité věci evidované na LV č. 204, k.ú. Přistoupim. Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 nemovité věci - pozemku p.č. 106/8 - ovocný sad o výměře 6.874 m2 , LV č. 204, v k.ú. Přistoupim, obec Přistoupim, okres Kolín, který je situován v severozápadní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné zemědělské pozemky ve vlastnictví různých subjektů. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že pozemek nemá charakter ovocného sadu nýbrž orné půdy.


www.eujicha.cz                                                                     203EX38439/11


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Tuchoraz 99, Tuchoraz, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.