Podíl na pozemcích v k.ú. Guty, okr. Frýdek-Místek

Do začátku dražby zbývá: 3 dny 15 hodin 56 minut 52 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EXD3/2024-14
Nejnižší podání 131.200 Kč
Minimální příhoz 4.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajMoravskoslezský kraj
OkresFrýdek-Místek
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby203EXD3/2024-14
Začátek dražby17.07.2024 13:00
Konec dražby17.07.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání131.200 Kč
Výsledná cena (odhadní)328.000 Kč
Minimální výše příhozu4.000 Kč
Dražební jistota45.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1100236822
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 pozemku p.č. 1983 - ostatní plocha, pozemku p.č. 346/3 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 346/4 - zahrada, vše v k.ú. Guty, obec Třinec, okres Frýdek-Místek. 

Pozemky jsou situovány v zastavěné, stavebně nesrostlé části města Třinec, v místní části Guty. Pozemky jsou situovány v rovinném až mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 1797 - ost.plocha, který je ve vlastnictví Statutárního města Třinec, kdy skutečný přístup je navíc po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 346/2, který je ve vlastnictví jiného subjektu (skutečný přístup není po právní stránce zajištěn). Teoretický přístup je ale možný po výše uvedené zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1797 a dále přes pozemek p.č. 346/3, který je předmětem ocenění. Více ve znaleckém posudku.

203EXD3/2024, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení distribuční soustavy – podzemního vedení NN, včetně provádění údržby, opravy a úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace. Věcné břemeno se sjednává jako časově neomezené, rozsah dle geom.plánu č. 1304-70/2017, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná IP-12-80199259 ze dne 11.4.2018. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín a vázne na: - parcela: 346/3 - parcela: 346/4


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Guty, Třinec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.