Pozemky v k.ú. Český Krumlov

Do začátku dražby zbývá: 3 dny 15 hodin 13 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX28588/22
Nejnižší podání 443.333 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajJihočeský kraj
OkresČeský Krumlov
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX28588/22
Začátek dražby17.07.2024 13:00
Konec dražby17.07.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání443.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)665.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota120.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102858822
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je pozemek p.č. St. 3513 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 165 m2 , na pozemku stojí stavba: Plešivec, č.p. 405, rod. dům, LV 4879, a pozemku p.č. 1147/4 - ostatní plocha o výměře 224 m2 , vše v k.ú. Český Krumlov, obec Český Krumlov, okres Český Krumlov, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části města Český Krumlov, v místní části s názvem Plešivec. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém až sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemcích p.č. 1147/2 - ostatní plocha a p.č. 1343/4 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví města Český Krumlov. Dle informací ČSÚ ve městě Český Krumlov se nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Český Krumlov jsou pozemky zahrnuty v plochách jako: „BI - bydlení individuální“. Informace získány z WWW stránek města Český Krumlov. Na pozemku p.č. St. 3513 stojí stavba: Plešivec, č.p. 405, rod. dům, LV 4879, která je ve vlastnictví jiného subjektu a není předmětem ocenění.
www.eujicha.cz                                               203EX28588/22


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

náměstí Svornosti 1, Český Krumlov - Vnitřní Město, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.