Dražba pozemků Loučná pod Klínovcem

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 05395/23-068
Nejnižší podání 29.389.194 Kč
Minimální příhoz 50.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajÚstecký kraj
OkresChomutov
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 05395/23-068
Začátek dražby25.06.2024 10:00
Konec dražby25.06.2024 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání29.389.194 Kč
Výsledná cena (odhadní)44.083.790 Kč
Minimální výše příhozu50.000 Kč
Dražební jistota5.000.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0539523
Specifický symbol55 + jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

V územním plánu je pozemek parc. č. 190 vedený převážně jako jako plocha změn na plochu rekreace - plocha sjezdovek a částečně jako plocha změn na plochu lesní. Pozemek parc. č. 287/1 jsou vedené jako plocha smíšená obytná - venkovská. Soubor pozemků parc. č. 325/12, parc. č. 365/32, parc. č. 365/23 a parc. č. 303/5 je vedený jako plocha změn na plochu dopravní infrastruktury - silniční. Soubor ostatních pozemků je vedený jako plocha změn na plochu bydlení v bytových domech - městské a příměstské.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. 

Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé.

Věcné břemeno cesty a stezky, na dobu neurčitou s povinností k pozemkům parc. č. 325/12, parc. č. 325/42, parc. č. 365/23, parc. č. 365/29, parc. č. 365/32 a parc. č. 365/35 ve prospěch pozemků parc. č. 365/17, parc. č. 365/18, parc. č. 365/19, parc. č. 365/20, parc. č. 365/21, parc. č. 365/22, parc. č. 365/24 a parc. č. 365/31.

Věcné břemeno cesty a stezky s povinností k pozemku parc. č. 303/32 ve prospěch pozemků 303/10, parc. č. 303/4, parc. č. 303/6, parc. č. 303/7 a parc. č. 303/8.

Věcné břemeno cesty a stezky, na dobu neurčitou s povinností k pozemkům parc. č. 303/32, parc. č. 303/37 a parc. č. 303/5 ve prospěch pozemků parc. č. 365/17, parc. č. 365/18, parc. č. 365/19, parc. č. 365/20, parc. č. 365/21, parc. č. 365/22, parc. č. 365/24 a parc. č. 365/31.

Věcné břemeno cesty a stezky s povinností k pozemkům parc. č. 303/37 a parc. č. 303/5 ve prospěch pozemků 303/10, parc. č. 303/4, parc. č. 303/6, parc. č. 303/7 a parc. č. 303/8.

Věcné břemeno cesty a stezky s povinností k pozemkům parc. č. 325/12, parc. č. 325/42, parc. č. 365/23, parc. č. 365/29, parc. č. 365/32 a parc. č. 365/35 ve prospěch pozemků 303/10, parc. č. 303/4, parc. č. 303/6, parc. č. 303/7 a parc. č. 303/8.

Věcné břemeno práva spočívající v:

a) práva zřídit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení,

b) právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,

doba trvání: na dobu neurčitou,

s povinností k pozemkům parc. č. 365/21, parc. č. 365/22 a parc. č. 365/24 ve prospěch společnosti GasNet s.r.o.

Věcné břemeno cesty a stezky, na dobu neurčitou s povinností k pozemkům parc. č. 325/12, parc. č. 325/42, parc. č. 365/23, parc. č. 365/29, parc. č. 365/32 a parc. č. 365/35 ve prospěch pozemku 325/156.

Věcné břemeno cesty a stezky s povinností k pozemku parc. č. 303/32 ve prospěch pozemků parc. č. 287/1, parc. č. 287/2, parc. č. 287/3, parc. č. 303/11, parc. č. 303/12, parc. č. 303/13, parc. č. 303/14, parc. č. 303/16 a parc. č. 303/3.

Věcné břemeno cesty a stezky s povinností k pozemkům parc. č. 303/32, parc. č. 303/37 a parc. č. 303/5 ve prospěch pozemku parc. č. 325/156.

Věcné břemeno cesty a stezky s povinností k pozemkům parc. č. 303/37 a parc. č. 303/5 ve prospěch pozemků parc. č. 287/1, parc. č. 287/2, parc. č. 287/3, parc. č. 303/11, parc. č. 303/12, parc. č. 303/13, parc. č. 303/14, parc. č. 303/16 a parc. č. 303/3.

Věcné břemeno cesty a stezky s povinností k pozemkům parc. č. 325/12, parc. č. 325/42, parc. č. 365/23, parc. č. 365/29, parc. č. 365/32 a parc. č. 365/35 ve prospěch pozemků parc. č. 287/1, parc. č. 287/2, parc. č. 287/3, parc. č. 303/11, parc. č. 303/12, parc. č. 303/13, parc. č. 303/14, parc. č. 303/16, parc. č. 303/3 a parc. č. 303/5.

Věcné břemeno práva spočívající v:

a) práva zřídit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení,

b) právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení,

doba trvání: na dobu neurčitou,

s povinností k pozemkům parc. č. 325/12, parc. č. 365/23 a parc. č. 365/32 ve prospěch společnosti GasNet s.r.o.

Věcné břemeno cesty a stezky, na dobu neurčitou s povinností k pozemkům parc. č. 325/12, parc. č. 365/23 a parc. č. 365/32 ve prospěch pozemků parc. č. St. 410, parc. č. St. 411, parc. č. St. 441, parc. č. 325/1, parc. č. 325/10, parc. č. 325/100, parc. č. 325/102, parc. č. 325/103, parc. č. 325/104, parc. č. 325/105, parc. č. 325/106, parc. č. 325/107, parc. č. 325/108, parc. č. 325/109, parc. č. 325/11, parc. č. 325/110, parc. č. 325/111, parc. č. 325/13, parc. č. 325/14, parc. č. 325/143, parc. č. 325/144, parc. č. 325/147, parc. č. 325/149, parc. č. 325/15, parc. č. 325/150, parc. č. 325/151, parc. č. 325/152, parc. č. 325/153, parc. č. 325/154, parc. č. 325/155, parc. č. 325/156, parc. č. 325/157, parc. č. 325/158, parc. č. 325/16, parc. č. 325/161, parc. č. 325/17, parc. č. 325/18, parc. č. 325/19, parc. č. 325/20, parc. č. 325/21, parc. č. 325/22, parc. č. 325/23, parc. č. 325/24, parc. č. 325/25, parc. č. 325/26, parc. č. 325/27, parc. č. 325/28, parc. č. 325/29, parc. č. 325/30, parc. č. 325/31, parc. č. 325/32, parc. č. 325/33, parc. č. 325/34, parc. č. 325/35, parc. č. 325/36, parc. č. 325/37, parc. č. 325/38, parc. č. 325/39, parc. č. 325/40, parc. č. 325/41, parc. č. 325/43, parc. č. 325/44, parc. č. 325/45, parc. č. 325/46, parc. č. 325/47, parc. č. 325/48, parc. č. 325/49, parc. č. 325/50, parc. č. 325/51, parc. č. 325/52, parc. č. 325/53, parc. č. 325/54, parc. č. 325/55, parc. č. 325/56, parc. č. 325/57, parc. č. 325/58, parc. č. 325/59, parc. č. 325/60, parc. č. 325/61, parc. č. 325/62, parc. č. 325/63, parc. č. 325/64, parc. č. 325/65, parc. č. 325/66, parc. č. 325/67, parc. č. 325/68, parc. č. 325/69, parc. č. 325/7, parc. č. 325/70, parc. č. 325/71, parc. č. 325/72, parc. č. 325/73, parc. č. 325/74, parc. č. 325/75, parc. č. 325/76, parc. č. 325/77, parc. č. 325/78, parc. č. 325/79, parc. č. 325/80, parc. č. 325/81, parc. č. 325/82, parc. č. 325/83, parc. č. 325/84, parc. č. 325/9, parc. č. 325/95, parc. č. 325/96, parc. č. 325/97, parc. č. 325/98, parc. č. 325/99, parc. č. 325/17, parc. č. 325/18, parc. č. 325/19, parc. č. 325/20, parc. č. 325/21, parc. č. 325/22, parc. č. 325/24, parc. č. 325/25, parc. č. 325/26, parc. č. 325/27, parc. č. 325/28, parc. č. 325/30, parc. č. 325/31, parc. č. 325/33, parc. č. 325/34 a parc. č. 325/36.

Věcné břemeno cesty a stezky, na dobu neurčitou s povinností k pozemku parc. č. 303/5 ve prospěch pozemků parc. č. St. 410, parc. č. St. 411, parc. č. St. 441, parc. č. 325/1, parc. č. 325/10, parc. č. 325/100, parc. č. 325/102, parc. č. 325/103, parc. č. 325/104, parc. č. 325/105, parc. č. 325/106, parc. č. 325/107, parc. č. 325/108, parc. č. 325/109, parc. č. 325/11, parc. č. 325/110, parc. č. 325/111, parc. č. 325/13, parc. č. 325/14, parc. č. 325/143, parc. č. 325/144, parc. č. 325/147, parc. č. 325/149, parc. č. 325/15, parc. č. 325/150, parc. č. 325/151, parc. č. 325/152, parc. č. 325/153, parc. č. 325/154, parc. č. 325/155, parc. č. 325/156, parc. č. 325/157, parc. č. 325/158, parc. č. 325/16, parc. č. 325/161, parc. č. 325/17, parc. č. 325/18, parc. č. 325/19, parc. č. 325/20, parc. č. 325/21, parc. č. 325/22, parc. č. 325/23, parc. č. 325/24, parc. č. 325/25, parc. č. 325/26, parc. č. 325/27, parc. č. 325/28, parc. č. 325/29, parc. č. 325/30, parc. č. 325/31, parc. č. 325/32, parc. č. 325/33, parc. č. 325/34, parc. č. 325/35, parc. č. 325/36, parc. č. 325/37, parc. č. 325/38, parc. č. 325/39, parc. č. 325/40, parc. č. 325/41, parc. č. 325/43, parc. č. 325/44, parc. č. 325/45, parc. č. 325/46, parc. č. 325/47, parc. č. 325/48, parc. č. 325/49, parc. č. 325/50, parc. č. 325/51, parc. č. 325/52, parc. č. 325/53, parc. č. 325/54, parc. č. 325/55, parc. č. 325/56, parc. č. 325/57, parc. č. 325/58, parc. č. 325/59, parc. č. 325/60, parc. č. 325/61, parc. č. 325/62, parc. č. 325/63, parc. č. 325/64, parc. č. 325/65, parc. č. 325/66, parc. č. 325/67, parc. č. 325/68, parc. č. 325/69, parc. č. 325/7, parc. č. 325/70, parc. č. 325/71, parc. č. 325/72, parc. č. 325/73, parc. č. 325/74, parc. č. 325/75, parc. č. 325/76, parc. č. 325/77, parc. č. 325/78, parc. č. 325/79, parc. č. 325/80, parc. č. 325/81, parc. č. 325/82, parc. č. 325/83, parc. č. 325/84, parc. č. 325/9, parc. č. 325/95, parc. č. 325/96, parc. č. 325/97, parc. č. 325/98, parc. č. 325/99, parc. č. 325/17, parc. č. 325/18, parc. č. 325/19, parc. č. 325/20, parc. č. 325/21, parc. č. 325/22, parc. č. 325/24, parc. č. 325/25, parc. č. 325/26, parc. č. 325/27, parc. č. 325/28, parc. č. 325/30, parc. č. 325/31, parc. č. 325/33, parc. č. 325/34 a parc. č. 325/36.

Věcné břemeno cesty a stezky s povinností k pozemku parc. č. 303/5 ve prospěch pozemků parc. č. St. 176, parc. č. St. 59, parc. č. 287/1, parc. č. 287/2, parc. č. 287/3, parc. č. 288/2, parc. č. 303/10, parc. č. 303/11, parc. č. 303/12, parc. č. 303/13, parc. č. 303/14, parc. č. 303/15, parc. č. 303/16, parc. č. 303/17, parc. č. 303/18, parc. č. 303/19, parc. č. 303/2, parc. č. 303/20, parc. č. 303/21, parc. č. 303/22, parc. č. 303/23, parc. č. 303/24, parc. č. 303/25, parc. č. 303/26, parc. č. 303/27, parc. č. 303/28, parc. č. 303/29, parc. č. 303/3, parc. č. 303/30, parc. č. 303/31, parc. č. 303/32, parc. č. 303/35, parc. č. 303/36, parc. č. 303/4, parc. č. 303/45, parc. č. 303/46, parc. č. 303/6, parc. č. 303/7, parc. č. 303/8 a parc. č. 303/9.

Věcné břemeno cesty a stezky s povinností k pozemkům parc. č. 325/12, parc. č. 365/23 a parc. č. 365/32 ve prospěch pozemků parc. č. St. 176, parc. č. St. 59, parc. č. 287/1, parc. č. 287/2, parc. č. 287/3, parc. č. 288/2, parc. č. 303/10, parc. č. 303/11, parc. č. 303/12, parc. č. 303/13, parc. č. 303/14, parc. č. 303/15, parc. č. 303/16, parc. č. 303/17, parc. č. 303/18, parc. č. 303/19, parc. č. 303/2, parc. č. 303/20, parc. č. 303/21, parc. č. 303/22, parc. č. 303/23, parc. č. 303/24, parc. č. 303/25, parc. č. 303/26, parc. č. 303/27, parc. č. 303/28, parc. č. 303/29, parc. č. 303/3, parc. č. 303/30, parc. č. 303/31, parc. č. 303/32, parc. č. 303/35, parc. č. 303/36, parc. č. 303/4, parc. č. 303/45, parc. č. 303/46, parc. č. 303/6, parc. č. 303/7, parc. č. 303/8 a parc. č. 303/9.

Pozemek parc. č. 190 je pronajímaný společnosti EKOCHOV CMN spol. s.r.o. do roku 31.12.2019. Poté byla prodloužená ústně za stejných podmínek. Sepsaná smlouva již není platná, tudíž nebyla v posudku oceněna.

Soudní exekutorce známá věcná břemena, zřízená k tíži dražené nemovité věci, která prodejem v dražbě nezaniknou, jsou uvedena ve zveřejněné dražbní vyhlášce ze dne 24.05.2024, č.j. 091 EX 05395/23-068.

Ohledání nemovité věci bylo provedeno dne 19.3.2024. Povinný byl vyrozuměn o provedení místního šetření. Ve stanovený čas a na místo samé se nedostavil a nepředložil dokumentaci.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50.417982552, 12.980018046

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.