podíl 25/286 rodinného domu Oplocany okr. Přerov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 225 EX 822/11
Nejnižší podání 32.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 3
Počet podání 22

Nejvyšší podání

c4b6d32c
56.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
c4b6d32c 56.000 Kč 26.6.2024 11:09:17.461684
cb963d94 [priorita 1] 54.000 Kč 26.6.2024 11:09:11.499174
c4b6d32c 54.000 Kč 26.6.2024 11:06:22.423235
cb963d94 [priorita 1] 52.000 Kč 26.6.2024 11:06:07.302423
c4b6d32c 50.000 Kč 26.6.2024 11:05:25.723105
cb963d94 [priorita 1] 48.000 Kč 26.6.2024 11:04:40.972613
c4b6d32c 48.000 Kč 26.6.2024 11:03:56.081664
cb963d94 [priorita 1] 46.000 Kč 26.6.2024 11:03:45.424812
c4b6d32c 46.000 Kč 26.6.2024 11:01:18.749673
cb963d94 [priorita 1] 44.000 Kč 26.6.2024 11:01:10.851460
c4b6d32c 44.000 Kč 26.6.2024 11:00:19.368877
cb963d94 [priorita 1] 42.000 Kč 26.6.2024 11:00:10.075277
c4b6d32c 42.000 Kč 26.6.2024 10:59:31.928901
cb963d94 [priorita 1] 40.000 Kč 26.6.2024 10:59:22.373610
c4b6d32c 40.000 Kč 26.6.2024 10:58:56.281859
cb963d94 [priorita 1] 38.000 Kč 26.6.2024 10:58:43.071155
c4b6d32c 38.000 Kč 26.6.2024 10:57:54.702310
cb963d94 [priorita 1] 36.000 Kč 26.6.2024 10:57:31.939328
c4b6d32c 36.000 Kč 26.6.2024 10:57:19.109165
cb963d94 [priorita 1] 34.000 Kč 26.6.2024 10:56:34.336679
2e1cef90 [priorita 1] 32.000 Kč 26.6.2024 10:46:15.648151
cb963d94 [priorita 1] 32.000 Kč 26.6.2024 10:00:15.104528

KrajOlomoucký kraj
OkresPřerov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby225 EX 822/11
Začátek dražby26.06.2024 10:00
Konec dražby26.06.2024 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Pavla Nevěřilová, JUDr.
K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

Kontaktní osoba

Jana Pěkná
telefon: 583 301 462,
pekna@exekutor-sumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Pátek08:00 - 11:00

Nejnižší podání32.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)48.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka245529199/0300
Variabilní symbol00822211
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

spoluvlastnický podíl povinné, ve výši 25/286 na nemovitých věcech


zapsaných na listu vlastnictví č. 22 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci - Katastrálního pracoviště Přerov, pro obec Oplocany, kat. území Oplocany. 


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Oplocany 34, Oplocany, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.