Dražba podílů id. 1/8 pozemků v obci Skřinářov a id. 1/32 a 1/16 pozemků v obci Ořechov, okr. Žďár nad Sázavou

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 139EX 00657/12-366
Nejnižší podání 6.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajVysočina
OkresŽďár nad Sázavou
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby139EX 00657/12-366
Začátek dražby09.07.2024 13:30
Konec dražby09.07.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Marcel Kubis, Mgr.
Masarykovo náměstí 4/44, 789 01 Zábřeh

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Waloszková
mobil: 725 927 656
drazby@exekucesumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání6.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)10.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota2.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-5540710217/0100
Variabilní symbol110065712
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

I) Nemovité věci evidované na LV č. 47, k.ú. Skřinářov

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu na pozemcích pč. 91/2 a 91/24 v k.ú. a obci Skřinářov, okres Žďár nad Sázavou, které jsou situovány v centrální části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněné komunikaci na pozemku ve vlastnictví státu a přes pozemky ve vlastnictví jiného vlastníka. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

 

II) Nemovité věci evidované na LV č. 148 a LV č. 149, k.ú. Ořechov u Křižanova

Dále je předmětem dražby spoluvlastnický podíl na pozemku pč. 1279 a pč. 1275 v k.ú. Ořechov u Křižanova, obec Ořechov, okres Žďár nad Sázavou, které jsou situovány v jihozápadní části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci na pozemku ve vlastnictví obce a přes u pozemku pč. 1279 dále pozemek ve vlastnictví jiného vlastníka. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Skřinářov 1, Skřinářov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.