Dražba OA, BMW 545i, r.v. 2003

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 129 EX 82/24-34
Nejnižší podání 50.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Maximální příhoz neomezený

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajPardubický kraj
OkresChrudim
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby129 EX 82/24-34
Začátek dražby10.07.2024 14:00
Konec dražby10.07.2024 14:30

Dražebník

Exekutorský úřad Chrudim, Petr Jaroš, Mgr.
Škroupova 150, 537 01 Chrudim

Kontaktní osoba

Mgr. František Kotík
mobil: 774 622 103
kotik@exekucejaros.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 15:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 14:00

Nejnižší podání50.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)150.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

nejsou k dispozici doklady

nejsou k dispozici klíče


Soudní exekutor výslovně upozorňuje zájemce o dražbu, že bude konána prohlídka dražené movité věci a to dne 09.07.2024 od 10:00 do 10:30 hodin na adrese Chrudim, Škroupova 150, dvorní trakt. Tedy před zahájením dražebního jednání nebude v jiné termíny prohlídka konána.


Termín prohlídky

Soudní exekutor výslovně upozorňuje zájemce o dražbu, že bude konána prohlídka dražené movité věci a to dne 09.07.2024 od 10:00 do 10:30 hodin na adrese Chrudim, Škroupova 150, dvorní trakt. Tedy před zahájením dražebního jednání nebude v jiné termíny prohlídka konána.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Škroupova 150, Chrudim III, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.