Pozemky 705 m² u cyklostezky Břeclav Charvátská Nová Ves

Do začátku dražby zbývá: 3 dny 13 hodin 5 minut 6 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 240014
Nejnižší podání 1.970.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajJihomoravský kraj
OkresBřeclav
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražby240014
Začátek dražby17.07.2024 10:00
Konec dražby17.07.2024 10:30

Dražebník

OK dražebník a.s.,
Jiráskova 398, 33701 Rokycany

Kontaktní osoba

Zdeněk Zeitham
mobil: +420 737 290 158
zdenek.zeitham@okdrazebnik.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Úterý09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Středa09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Pátek09:00 - 11:0012:00 - 13:00

Nejnižší podání1.970.000 Kč
Cena předmětu dražby1.970.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota105.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2400766290/2010
Variabilní symbol240014
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o malý areál s provozem rychlého občerstvení, nacházející se ve východní okrajové části obce Břeclav, v místní části Poštorná, v blízkosti vodního toku Včelínek. V okolí se nachází především rekreační lokalita s rekreačními objekty – chatami pro individuální rekreaci, dále pak rezidenční zástavba a volné nezastavěné plochy a lesy. K pozemku je zbudována zpevněná komunikace, přístup je řešen z ulice Lednická a dále boční nepojmenovanou ulicí. Na pozemky je zavedena elektřina a vodovod. Splašky jsou svedeny do jímky a plyn připojen není. Občanská vybavenost a zastávky hromadné dopravy jsou v docházkové vzdálenosti. Povodňové riziko je v místě nízké – území tzv. 100-leté vody. Parkování je možné přímo u areálu, příp. uvnitř areálu na vlastních pozemcích. Pozemky jsou rovinaté. Areál se stává z pozemků tvořících jeden celek o celkové výměře 705 m2, které tvoří tvar trojúhelníka – nevhodný tvar. Na pozemku parc. č. 2718/91 se nachází stavba sloužící jako zázemí provozu, šatna a skladovací prostor. Rovněž jsou zde umístěny toalety pro personál i pro veřejnost. Na pozemku parc. č. 2718/92 se nachází prodejní stánek – jedná se o typizovaný obytný kontejner uzpůsobený provozu. Severovýchodní část pozemku je zpevněna štěrkovými plochami, okolo staveb se nacházejí plochy zpevněné betonovou dlažbou, kde je v létě umisťováno posezení, jihozápadní část pozemku je zatravněná. Areál je oplocen plotem z pletiva s vjezdovou bránou a brankou. Délky a dimenze inženýrských sítí uvnitř areálu nejsou známy a ve výpočtu jsou určeny odborným odhadem. Dle územního plánu obce jsou pozemky regulovány jako navrhované plochy smíšené obytné.

 

Stavba bez č.p./č.e. na parc. č. 2718/91

Jedná se o přízemní nepodsklepenou dřevěnou stavbu se sedlovou střechou. Nosná konstrukce objektu je dřevěná, oboustranně obíjená. Půdorys objektu je ve tvaru písmene „L“. Objekt slouží jako zázemí provozu, šatna a skladovací prostor a dále jsou zde umístěny toalety. Objekt byl postaven asi před 15 lety, doposud bez významnějších stavebních úprav. Stavba je průběžně udržována. Celkový stavebně-technický stav lze hodnotit jako průměrný, odpovídající stáří. Závažné závady bránící užívání nebyly zjištěny.

 

Stavba bez č.p./č.e. na parc. č. 2718/92 Jedná se o standardizovaný obytný kontejner o rozměru 6m x 3m uzpůsobený provozu. Jde tedy o přízemní nepodsklepenou kovovou stavbu s PVC sendvičovou výplní s rovnou střechou. Půdorys objektu je ve tvaru obdélníku. Objekt slouží jako prodejní stánek. Objekt byl na pozemek umístěn asi před 5 lety, doposud bez významnějších stavebních úprav. Stavba je průběžně udržována. Celkový stavebně-technický stav lze hodnotit jako dobrý, odpovídající stáří. Závažné závady bránící užívání nebyly zjištěny. Konstrukční řešení je uvedeno ve výpočtu. Dispoziční řešení objektu je jednoduché – jedná se o jeden prostor o užitné ploše 16,63 m².


Termín prohlídky

  • Od 01.07.2024 16:00 do 01.07.2024 16:15
  • Od 02.07.2024 10:00 do 02.07.2024 10:15

Sraz zájemců o prohlídku je před nemovitostí, která je předmětem dražby, Břeclav - Charvátská Nová Ves, souřadnice 48.7628906N, 16.8539714E Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Lednická 22/78, Břeclav - Charvátská Nová Ves, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.