Chata na pozemku jiného vlastníka v obci Vrané nad Vltavou, okr. Praha-západ

Do začátku dražby zbývá: 22 dnů 12 hodin 26 minut

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 17559/20-549
Nejnižší podání 565.400 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajStředočeský kraj
OkresPraha-západ
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 17559/20-549
Začátek dražby12.07.2024 10:00
Konec dražby12.07.2024 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání565.400 Kč
Výsledná cena (odhadní)848.100 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota80.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol1755920
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je chata na pozemku jiného vlastníka v obci Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ, ve Středočeském kraji. Chata má 1 nadzemní podlaží, 1 podzemní podlaží a podkroví. 1. podzemní podlaží, které je zapuštěné do svahu, je zděné. Horní část je dřevěná, s plechovou střechou. Vstup do objektu je 1. nadzemním podlažím nebo přes 1. podzemní podlaží. Objekt je postaven na svažitém pozemku a je v původním stavebně technickém stavu. Při místním šetření se na místě nepodařilo nikoho zastihnout, tudíž je uvažován standardní stav vnitřních prostor, a to s přihlédnutím k vnějšímu stavebně technickému stavu. Na základě sdělení obecního úřadu je objekt napojen na elektřinu. Není zde však kanalizace ani veřejný vodovod. Dle informací získaných z kupní smlouvy, evidované na katastru nemovitostí, k objektu přísluší studna. Studna je ovšem umístěna na pozemcích jiného vlastníka. Užitná plocha objektu byla znalcem odhadnuta ve výši 80,00 m2. Pozemek parc. č. 278/4, na kterém je objekt k rodinné rekreaci umístěn, je ve vlastnictví jiného vlastníka a není tedy předmětem dražby. Tento pozemek je z většiny zastavěný objektem k rodinné rekreaci. Zbývající část je pak zastavěna schodištěm v původním stavu, vedoucím k podzemní části objektu. Přístup k chatě je možný pouze přes pozemek jiného vlastníka parc. č. 278/2. Přístup je veden po nezpevněné komunikaci, cca 2,00 km. S ohledem na uvedené není tedy k chatě zajištěn právní ani faktický přístup. Obec Vrané nad Vltavou se nachází na pravém břehu řeky Vltavy, v kopcovitém terénu na jihu Pražské plošiny. Obec se skládá ze dvou historických částí, Skochovic a Vraného. Do území Vraného přesahuje i zástavba navazující na Novou Březovou. Obcí prochází krajská silnice III. třídy č. 1043. Obec také leží na železniční trati 210. Jde o jednokolejnou regionální trať. V železniční stanici Vrané nad Vltavou se trať dopravně rozděluje na dvě větve, a to do Jílového u Prahy a Čerčan a do Dobříše. Obec obsluhuje příměstská linka PID č. 445. Linka jednak slouží jako místní obsluha Vraného nad Vltavou a zajišťuje spojení horní části obce s železniční stanicí, a dále poskytuje okolním obcím přístup k železnici. Ve stanici Vrané nad Vltavou zastavují také spoje linek PID S8 a S88. Obec byla také původně spojena pomocí brodu přes Vltavu a později přívozem. Přívoz z Vraného do osady Strnady v Praze-Zbraslavi, který zajišťuje spojení obce s levobřežními autobusovými linkami PID, provozuje obec Vrané nad Vltavou. Předmětná nemovitá věc se nachází na okraji obce, v ulici Nad Zastávkou. Autobusová a železniční zastávka jsou umístěny cca 2,50 km od nemovité věci. Bližší informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

K Dubné ev. č. 250, Vrané nad Vltavou, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.