Pozemky v Novém Městě nad Metují, 2.860 m2

Do začátku dražby zbývá: 2 dny 13 hodin 36 minut 3 sekundy

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 122 EX 73/24-23
Nejnižší podání 3.370.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajKrálovéhradecký kraj
OkresNáchod
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby122 EX 73/24-23
Začátek dražby16.07.2024 10:00
Konec dražby16.07.2024 11:00

Dražebník

Chaloupka, David, Mgr., Chaloupka, David, Mgr.
Jánská 25/1, 767 01 Kroměříž

Kontaktní osoba

Mgr. Miroslav Úlehla
telefon: +420 573 330 531, mobil: +420 774 440 239
pravnik@exekuce-kromeriz.net


Nejnižší podání3.370.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)5.055.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka1833311369/0800
Variabilní symbol7324
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby jsou rovinaté pozemky parc. č. 488/1, parc. č. 488/4 v širší středové části obce Nové město nad Metují, v k. ú.Nové Město nad Metují. Jedná se o pozemky bez příslušenství, se součástmi – náletovými trvalými porosty, které jsou přístupné z veřejných prostranství z ul. Smetanova na severní části / šířka pouze 2 m pro průchod / a ul. Zborovská na západní části / šířka 5 m pro příjezd a připojení na inž. sítě. Pozemky na východní straně sousední s areálem spol. Slévárna spol. s r.o. Dle účinného územního plánu ÚP města NMnM jsou oceňované pozemky v zastavitelné ploše s funkčním využitím SM – návrh plochy smíšené obytné městské, pozemky tvoří jednotný funkční celek a draží se jako celek.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50.353574813, 16.142313926

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.