Dražba bytové jednotky 410/3, ulice Na Vinici I. 410, 335 01 Nepomuk

Do začátku dražby zbývá: 1 měsíc 8 dnů 12 hodin 44 minut 18 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00433/23-136
Nejnižší podání 1.366.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajPlzeňský kraj
OkresPlzeň-jih
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00433/23-136
Začátek dražby22.08.2024 09:30
Konec dražby22.08.2024 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
tř. T. G. Masaryka 1108, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání1.366.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.050.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0043323
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražba odročena na 22.08.2024.


Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci a spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech, a to:

a) nemovitá věc:

- byt č.p./č. jednotky 410/3, vymezeno v:

Budova: Nepomuk, č.p. 410, 411, byt.dům, LV 1895, na parcele St. 468, LV 1895,

Parcela: St. 468, zastavěná plocha a nádvoří,

zapsaná na listu vlastnictví 1939 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, pro obec Nepomuk, katastrální území Nepomuk,

b) id. spoluvlastnický podíl ve výši 7653/91723 na nemovitých věcech:

- pozemek parc. č. St. 468, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 453 m². Na pozemku stojí stavba: Nepomuk, č.p. 410, 411, byt.dům.

- stavba Nepomuk, č.p. 410, 411, byt.dům, na pozemku parc. č. St. 468,

zapsaných na listu vlastnictví 1895 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, pro obec Nepomuk, katastrální území Nepomuk,

přičemž u budovy Nepomuk, č.p. 410, 411, byt.dům se jedná pouze o společné části.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

Příslušenstvím bytu jsou sklepy o výměře 4,65 m² a 4,95 m².

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy jako jeden celek.

Popis dražené nemovité věci:

Dražené nemovité věci se nachází v okrese Plzeň-jih, ve městě Nepomuk, při ul. Na Vinici I., poblíž Mateřské školy Nepomuk, Na Vinici a koupaliště „Městské bazény Nepomuk“. Vzdálenost k zastávce MHD autobusu „Nepomuk, sídliště“ je cca 150 m. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů hromadného bydlení a občanského vybavení. Přístup k nemovitým věcem je z ul. Na Vinici I., pozemku parc.č. 273/1 (pozemek je ve vlastnictví Města Nepomuk). Ve městě Nepomuk je k dispozici rozšířená občanská vybavenost, nemovité věci jsou ve vzdálenosti cca 1 km od centra města. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici ve městě Plzeň, ve vzdálenosti cca 35 km od nemovitých věcí.

Popis bytového domu:

Bytový dům, ve kterém se dražená bytová jednotka nachází, je samostatně stojící (má 2 vchody), podsklepený, se 3.NP a půdou pod valbovou střechou. V domě není výtah. Stavba je zděné konstrukce, po revitalizaci (zateplení, plastová okna). V domě se nachází 12 bytových jednotek.

Popis bytové jednotky č. 1646/8:

Jednotka  je byt 3+1 ve II. podlaží a skládá se z kuchyně (6,27 m²), tří pokojů (20,57 m², 15,28 m² a 13,2 m²), koupelny (2,10 m²), WC (0,86 m²), předsíně (8,26 m²), spíže (0,39 m²), balkonu (2,80 m²). Celková podlahová plocha bytu činí cca 67 m² bez balkónu a sklepů. Informace o bytové jednotky byly získané z Prohlášení vlastníka.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Na Vinici I. 410, Nepomuk, Plzeňský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.