Dražba RD v obci Malšín, okres Český Krumlov

Do začátku dražby zbývá: 11 dnů 16 hodin 25 minut 54 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 139EX 16260/11-452
Nejnižší podání 1.446.667 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajJihočeský kraj
OkresČeský Krumlov
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby139EX 16260/11-452
Začátek dražby25.07.2024 13:30
Konec dražby25.07.2024 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Marcel Kubis, Mgr.
Masarykovo náměstí 4/44, 789 01 Zábřeh

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Vrána
mobil: 607 022 623
drazby@exekucesumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání1.446.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.170.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-5540710217/0100
Variabilní symbol111626011
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby jsou nemovité věci sestávající z pozemku p.č. St. 117/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Ostrov, č.p. 57, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 117/1), vše LV č. 301 v k.ú. Ostrov na Šumavě, obec Malšín, okres Český Krumlov a pozemku p.č. St. 117/2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Ostrov, č.p. 58, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 117/2), vše LV č. 284 v k.ú. Ostrov na Šumavě, obec Malšín, okres Český Krumlov. Při místním šetření bylo zjištěno, že výše uvedené objekty č.p. 57 a č.p. 58 jsou stavebně, provozně, funkčně propojeny a jsou užívány jako jeden rodinný dům. Původní vstup do objektu č.p. 57 byl zazděn a tato část domu je přístupná pouze přes část domu s č.p. 58. Dále bylo zjištěno, že v objektu je pouze 1 elektroměr, 1 vodoměr a 1 společná kanalizace. Na základě uvedeného je na předmět dražby nahlíženo jako na celek, a to zejména s ohledem na skutečnost, že není možné užívání jednotlivých části objektu samostatně bez provedení rozsáhlých stavebních úprav. Dále bylo zjištěno, že objekt je z části situován na pozemku p.č. 3072/10 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví České republiky. Evidenční stav staveb katastru nemovitostí neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Malšín 58, Malšín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.