Spoluvlastnický podíl ½ k rodinnému domu včetně pozemku v obci Rovečné, okres Žďár nad Sázavou

Do začátku dražby zbývá: 26 dnů 12 hodin 24 minut 5 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 2843/17-932
Nejnižší podání 128.800 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajVysočina
OkresŽďár nad Sázavou
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 2843/17-932
Začátek dražby16.07.2024 10:00
Konec dražby16.07.2024 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání128.800 Kč
Výsledná cena (odhadní)193.200 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol284317
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ½ k rodinnému domu včetně pozemku, který se nachází v obci Rovečné, okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina. Rodinný dům představuje zděný objekt o 1 nadzemním podlaží s podkrovím (půda přístupná po dřevěném žebříku), nepodsklepený. Podkroví je dřevěné s dřevěným krovem a sedlovou střechou. Střešní krytina je z eternitových desek. Okapy a svody jsou pozinkované. Okna objektu jsou dřevěná, špaletová, původní. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné nebo prosklené v dřevěných nebo ocelových rámech. Vstup do objektu je po ocelovém schodišti s třemi dřevěnými schodnicemi. Vchodové dveře jsou ocelové, prosklené v ocelovém rámu. Objekt je nezateplený, má poškozenou střešní krytinu a komín a praskliny ve zdivu. Interiér domu je dispozičně řešen obývacím pokojem, vstupní chodbou, kuchyní, skladem a koupelnou. V objektu je vytápění ústřední s plynovým kotlem a ocelovými radiátory. Objekt je napojen na plyn, elektrickou energii a vodovod. Odpad je pravděpodobně sveden do jímky (na travnatém pozemku umístěna betonová skruž). Objekt je nevyužívaný a neudržovaný. Užitná plocha rodinného domu byla znalcem odhadnuta ve výši 60,00 m2. Objekt je přístupný z místní obecní komunikace po ocelové lávce pro pěší přes potok a betonovém mostku pro vozidla. Parkovací možnosti jsou pouze na pozemku souvisejícím s rodinným domem. Tento pozemek tvoří částečně zastavěnou plochu a část pozemku je zatravněna (částečně oplocený ocelovým pletivem na ocelových sloupcích). K domu náleží kolna, která navazuje na severní štít domu. Kolna je smíšená dřevěná z ocelové konstrukce. Uvnitř kolny je zděná přístavba (kotelna) s plynovým kotlem a zásobníkem vody. Výměra kolny je cca 15,00 m2. Obec Rovečné se skládá ze dvou částí, a to Rovečné a Malé Tresné. V obci žije přibližně 614 obyvatel. Autobusová doprava zajišťuje spoje mezi městy Bystřice nad Pernštejnem, Olešnice, Jimramov, Bystré, Královo Pole či Věstín. Železnice obcí neprochází. V obci je základní občanská vybavenost. Nachází se zde mateřská a základní škola. Předmětné nemovité věci se nacházejí na severním okraji obce, cca 300,00 metrů od centra obce při Tresenském potoku. Okolí tvoří obdobné vesnické rodinné domy. Autobusová zastávka je od předmětných nemovitých věcí vzdálena cca 560,00 m. Bližší informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech vázne věcné břemeno, které prodejem v dražbě nezanikne, a to věcné břemeno zřizování a provozování vedení distribuční soustavy za účelem umístění nového venkovního vedení NN a 1 podpěrného bodu, GP 369-832/2011, s oprávněním pro: EG.D, a.s., IČ: 28085400, sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, 60200, a s povinností k: pozemku parc. č. St. 154, které bylo do katastru nemovitostí zapsáno na základě listiny: Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná, ze dne 06. 03. 2012 (V-223/2012-745). Jiná věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem v dražbě nezaniknou, soudnímu exekutorovi nebyla oznámena a ani mu nejsou jinak známá.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Rovečné 106, Rovečné, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.