Pozemek ostatní plochy v obci Tvorovice, okres Prostějov

Do začátku dražby zbývá: 5 dnů 13 hodin 23 minut 52 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 7285/19-988
Nejnižší podání 17.734 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajOlomoucký kraj
OkresProstějov
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 7285/19-988
Začátek dražby19.07.2024 10:00
Konec dražby19.07.2024 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání17.734 Kč
Výsledná cena (odhadní)26.600 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol728519
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 157/2, který se nachází v obci Tvorovice, okres Prostějov, v Olomouckém kraji. Pozemek má nepravidelný tvar a jeho výměra činí 38,00 m2. Pozemek představuje malý oplocený zpevněný dvůr u sousedícího rodinného domu č.p. 20, který je však ve vlastnictví jiného vlastníka, tudíž není předmětem dražby. Přístup na předmětný pozemek je možný jak ze zpevněné veřejné obecní komunikace, tak i přímo z rodinného domu č.p. 20. Volná plocha pozemku je zpevněná betonem. Podél jižní hranice je pozemek oplocen zděnou zídkou a jsou zde vjezdová vrata. V místě je možnost napojení na veškeré inženýrské sítě mimo kanalizaci. Na pozemkou jsou postaveny dvě drobné vedlejší stavby. Tyto vedlejší stavby vč. veškerých venkovních úprav (zpevněná plocha dvora, oplocení, vjezdová vrata) jsou ve vlastnictví jiného vlastníka a nejsou tak předmětem dražby. Nemovitá věc je umístěna v rovinném terénu, v zastavěné části obce Tvorovice. Bližší informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Tvorovice, Tvorovice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.