Byt v Bystročicích, 3+1, 92,2 m2

Do začátku dražby zbývá: 2 dny 15 hodin 40 minut 17 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 122 EX 367/21-83
Nejnižší podání 1.383.334 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajOlomoucký kraj
OkresOlomouc
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby122 EX 367/21-83
Začátek dražby16.07.2024 13:00
Konec dražby16.07.2024 14:00

Dražebník

Chaloupka, David, Mgr., Chaloupka, David, Mgr.
Jánská 25/1, 767 01 Kroměříž

Kontaktní osoba

Mgr. Miroslav Úlehla
telefon: +420 573 330 531, mobil: +420 774 440 239
pravnik@exekuce-kromeriz.net


Nejnižší podání1.383.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.075.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka1833311369/0800
Variabilní symbol36721
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je jednotka č.137/1 – byt, který je vymezen Prohlášením vlastníka v bytovém domě BD č.p.137, včetně podílů pozemků st. parc. č. 174, p. č. 59/2, to vše v širší středové části k. ú. Bystročice. Objekt č.p.137 je bytový dům zděný, jednovchodový, celopodsklepený s 1.PP – sklepy k bytům a společné prostory, v podlažích 1.NP až 2.NP jsou 4 bytové jednotky č.137/1 až 137/4. Objekt č. p. 137 napojen na elektr. síť  NN, kanalizaci, veř. vodovod, plynovod, příjezd po zp.komunikaci.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Bystročice 137, Bystročice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.