Majetkový podíl 1/2 na pozemcích 3958 m² - Lhotka u Zlína

Do začátku aukce zbývá: 2 dny 13 hodin 5 minut 49 sekund

Informace o aukci

Druh aukce Elektronická aukce
Číslo aukce 230470
Nejnižší podání 750.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

Přihlášení do aukce

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajZlínský kraj
OkresZlín
Stav aukcePřipravovaná
Typ aukceAukce
Číslo aukce230470
Začátek aukce16.07.2024 10:00
Konec aukce16.07.2024 10:30

Organizátor aukce

OK dražebník a.s.,
Jiráskova 398, 33701 Rokycany

Kontaktní osoba

Zdeněk Zeitham
mobil: +420 737 290 158
zdenek.zeitham@okdrazebnik.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Úterý09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Středa09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Pátek09:00 - 11:0012:00 - 13:00

Nejnižší podání750.000 Kč
Cena předmětu1.500.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Aukční jistota50.000 Kč
Bankovní účet organizátora2501764286/2010
Variabilní symbol230470
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Aukční jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet organizátora aukce.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v aukční vyhlášce.

Popis

Popis předmětu aukce: majetkový podíl ½ na nemovitostech

Pozemek parc. č. 266/6, k. ú. Lhotka u Zlína o výměře 102 m2 je v KN evidován ve druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití manipulační plocha. Ve skutečnosti je pozemek zatravněn nenachází se na něm žádná stavba. Pozemek je trojúhelníkového tvaru a společně s přilehlými pozemky tvoří zatravněné prostranství nacházející se kolem stavby pro obchod, situované severozápadně od oceňovaného pozemku.

Pozemek parc. č. 268/3, k. ú. Lhotka u Zlína o výměře 3 856 m2 je v KN evidován ve druhu pozemku trvalý travní porost. Dle výpisu z KN se jedná o pozemek určený k plnění funkcí lesa. Na základě prohlášení dlužnice se jedná o akátový les. Pozemek je obdélníkového tvaru, nenachází se na něm žádná stavba a není oplocen.

Dle k datu ocenění platného Územního plánu města Zlín, zveřejněného na webových stránkách města, se pozemek parc. č. 278/6 nachází v návrhové ploše smíšené výrobní.

Celková výměra pozemků činí 3 958 m². Pozemky se nenachází dle platného Povodňového plánu ČR v záplavovém území. Oceňované pozemky jsou přístupné prostřednictvím pozemku parc. č. 266/17 (ostatní plocha se způsobem využití manipulační plocha) ve spoluvlastnictví Statutárního města Zlína, dále pozemků parc. č. 266/14, parc. č. 266/17 a parc. č. 269/2 (ostatní plocha se způsobem využití manipulační plocha či ostatní komunikace) ve vlastnictví třetí osoby, avšak se zřízeným věcným břemenem cesty a pomocí pozemku parc. č. 269/1 (ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace) ve vlastnictví Statutárního města Zlín.


Termín prohlídky

Prohlídka předmětu aukce nebude organizována.


Rozhodnutí v průběhu aukceAdresa místa předmětu

Lhotka 43, Zlín - Lhotka, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.