MITSUBISHI

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 240151 - položka 1
Nejnižší podání 5.000 Kč
Minimální příhoz 100 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 19
Počet podání 22

Nejvyšší podání

10986398
10.600 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
10986398 10.600 Kč 2.7.2024 10:55:56.892113
250bc8f3 10.100 Kč 2.7.2024 10:55:41.206010
10986398 10.000 Kč 2.7.2024 10:52:33.587078
250bc8f3 9.700 Kč 2.7.2024 10:52:17.290397
10986398 9.600 Kč 2.7.2024 10:48:50.903325
250bc8f3 9.500 Kč 2.7.2024 10:45:25.185705
10986398 9.400 Kč 2.7.2024 10:42:19.001209
250bc8f3 9.100 Kč 2.7.2024 10:39:12.802756
10986398 9.000 Kč 2.7.2024 10:37:00.844067
250bc8f3 8.900 Kč 2.7.2024 10:36:50.405823
10986398 8.800 Kč 2.7.2024 10:34:31.330925
17a50c7b 8.300 Kč 2.7.2024 10:34:19.239879
10986398 7.800 Kč 2.7.2024 10:33:48.553466
250bc8f3 7.500 Kč 2.7.2024 10:33:28.380443
17a50c7b 7.400 Kč 2.7.2024 10:31:12.287502
10986398 6.900 Kč 2.7.2024 10:29:47.777523
250bc8f3 6.800 Kč 2.7.2024 10:29:38.861199
10986398 6.300 Kč 2.7.2024 10:27:30.137810
17a50c7b 6.200 Kč 2.7.2024 10:27:07.691540
10986398 5.200 Kč 2.7.2024 10:26:27.153897
6887a8d8 5.100 Kč 2.7.2024 10:19:35.628219
250bc8f3 5.000 Kč 2.7.2024 10:08:54.719005

KrajStředočeský kraj
OkresPraha-východ
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražby240151 - položka 1
Začátek dražby02.07.2024 10:00
Konec dražby02.07.2024 10:30

Dražebník

OK dražebník a.s.,
Jiráskova 398, 33701 Rokycany

Kontaktní osoba

Luděk Michal
mobil: 733415413
ludek.michal@okdrazebnik.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Úterý09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Středa09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Pátek09:00 - 11:0012:00 - 13:00

Nejnižší podání5.000 Kč
Cena předmětu dražby5.000 Kč
Minimální výše příhozu100 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníka2400766290/2010
Variabilní symbol240151
Specifický symbolRČ nebo IČ

Popis

Položka

1

Osobní automobil

MITSUBISHI

VIN karoserie

JMBONV44OPJ310258

První registrace

NEZJIŠTĚNO

Registrační značka

3Z5 0623

Palivo

NEZJIŠTĚNO

Stav tachometru

NEZJIŠTĚNO

Objem, výkon

4200/73

Barva

Červená tmavá

STK

NEZJIŠTĚNO

Původ vozu

Odstraněné z pozemní komunikace v souladu s § 19b zákona o pozemních komunikacích

Rozhodnutí o prodeji

4.1.2024

Emisní poplatek

NEZJIŠTĚNO

 

 

Výše uvedené položky budou v rámci této vyhlášky nabízeny jednotlivě a níže uvedená ustanovení platí pro každou položku zvlášť.

 

Dražebník upozorňuje zájemce, že všechna vozidla, která jsou předmětem dražby jsou nepojízdná, navrhovatel dražby nemá k dispozici klíčky od vozů, „velký technický průkaz“ ani „malý technický průkaz“.


Všem zájemcům je doporučena prohlídka vozidel před dražbou a zjištění si informací s případnými dalšími administrativními poplatky za vozidla.

Budoucí kupující/zájemce si zajistí před držbou odbornou prohlídku, je srozuměn s tím, že u použité věci nelze uplatnit vadu odpovídající míře používání, opotřebení a vady existující ke dni převzetí.

Vítěz dražby je povinen na vlastní náklady vozidlo naložit a odstranit z místa, kde je vozidlo umístěno v den předání. V případě prodlení s převzetím a odstraněním vozidla budou vydražiteli účtovány náklady za uskladnění a případnou manipulaci s vozidlem. 


Termín prohlídky

  • Od 28.06.2024 10:00 do 28.06.2024 10:15

Sraz zájemců o prohlídku je na adrese Zdibská 633, 250 65 Líbeznice Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností. V případě dotazů se obracejte na e-mail info@okdrazebnik.cz anebo tel. č. 733 415 413.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Mírové náměstí 10, Líbeznice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.