Dům v obci Dobkovice

Odročená na neurčito

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 139 EX 09110/11
Nejnižší podání 474.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Maximální příhoz neomezený

KrajÚstecký kraj
OkresDěčín
Stav dražbyOdročená na neurčito
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby139 EX 09110/11
Začátek dražbynení určen
Konec dražbynení určen

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Marcel Kubis, Mgr.
Masarykovo náměstí 4/44, 789 01 Zábřeh

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Vrána
mobil: 607 022 623
drazby@exekucesumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání474.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)710.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota45.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-5540710217/0100
Variabilní symbol110911011
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o částečně podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími zřejmě bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou a eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru a nachází se v zastavěné, okrajové části obce Dobkovice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemek leží ve sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci, ve vlastnictví státu. V obci je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je cca 70 roků. U objektu rodinného domu vlevo (při pohledu z ulice) se nachází zděný přízemní objekt s pultovou střechou, který patrně umožňuje parkování osobního automobilu.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.