RD v obci Osoblaha, okr.Bruntál

Odročená na neurčito

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 139 EX 05777/12
Nejnižší podání 334.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč

KrajMoravskoslezský kraj
OkresBruntál
Stav dražbyOdročená na neurčito
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby139 EX 05777/12
Začátek dražbynení určen
Konec dražbynení určen

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Marcel Kubis, Mgr.
Masarykovo náměstí 4/44, 789 01 Zábřeh

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Vrána
mobil: 607 022 623
drazby@exekucesumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání334.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)500.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-5540710217/0100
Variabilní symbol110577712
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby jsou následující nemovitosti ve společném jmění manželů a jejich příslušenství: - Pozemek ve společném jmění manželů, parcela 545 o výměře 511m², zastavěná plocha a nádvoří - Pozemek ve společném jmění manželů, parcela 546 o výměře 202m², trvalý travní porost - Stavba ve společném jmění manželů, část obce Osoblaha čp. 39, rod.dům na parcele č. 545o výměře m², nacházející se na katastrálním území Osoblaha, v obci Osoblaha, zapsané v katastru nemovitostí, který vede Katastrální pracoviště Krnov, na listu vlastnictví č. 32.

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.