Začátek dražby6.10.2022 09:30
Konec dražby6.10.2022 09:45
Číslo dražby081 EX 00896 / 08 - 515
Nejnižší podání120.000 Kč
OkresBrno-venkov
Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl povinného č. 2 ve výši 1/4 k nemovitým věcem – pozemku - p.č. 159/31 - ostatní plocha o výměře 479 m2, pozemku p.č. 159/44 - orná půda o výměře 3434…
Začátek dražby6.10.2022 10:00
Konec dražby6.10.2022 11:00
Číslo dražby147 EXD 2/22 - 7
Nejnižší podání156.000 Kč
OkresPrachatice
Jedná se o dražbu pozemku o výměře 1166m2, druh pozemku trvale travní porost k.ú. Vlachovo Březí.
Začátek dražby6.10.2022 10:00
Konec dražby6.10.2022 11:00
Číslo dražby180 EX 11761/14-185
Nejnižší podání130.000 Kč
OkresPřerov
Jedná se o dražbu id. spol. podílu 1/2 zahrady s objektem rodinné rekreace, který není předmětem evidence v katastru nemovitostí. Příslušenství nemovitých věcí tvoří: a) vedlejší stavby: Přízemní,…
Začátek dražby6.10.2022 10:30
Konec dražby6.10.2022 10:45
Číslo dražby081 EX 22191 / 13 - 538
Nejnižší podání10.700 Kč
OkresLiberec
Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem –pozemkům p.č. 189/2 - orná půda o výměře 3904 m2 a p.č. 195 - trvalý travní porost o výměře 119 m2, LV č. 127, v k.ú.…
Začátek dražby6.10.2022 11:00
Konec dražby6.10.2022 11:15
Číslo dražby081 EX 40396 / 10 - 495
Nejnižší podání177.333 Kč
OkresKladno
Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 k nemovitým věcem sestávající z: I) pozemku p.č. St. 152 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2, jehož součástí je stavba: Zlonice,…
Začátek dražby11.10.2022 10:00
Konec dražby11.10.2022 10:30
Číslo dražby137 EX 00110/07 -VS
Nejnižší podání133.333 Kč
OkresBřeclav
Pozemky jsou umístěné na okraji zastavěné části města při ul. Nová, která je umístěna západním směrem od centrální části města. Pozemky jsou rovinaté, parc.č.st. 1641 je zastavěná rodinným domem č.p.…
Začátek dražby11.10.2022 10:00
Konec dražby11.10.2022 10:15
Číslo dražby189 DDR 15/22-08
Nejnižší podání2.900.000 Kč
OkresPříbram
Jedná se o dražbu souboru pozemků v obci Stará huť okres Příbram. Pozemek p.č. 3/5 a p.č. 12/1 se nacházejí v okrajové části obce. Pozemky jsou součástí výběžku, který zasahuje do Huťského rybníka.…
Začátek dražby12.10.2022 10:00
Konec dražby12.10.2022 10:30
Číslo dražby143 EX 00853/21-023
Nejnižší podání2.254.667 Kč
OkresOstrava-město
Dražba odročena na 12.10.2022.Předmětem dražby je níže uvedená nemovitá věc, a to:- pozemek parcela č. 423/1, trvalý travní porost o výměře 6232 m²,zapsaná na listu vlastnictví č. 788 u Katastrálního…
Začátek dražby12.10.2022 10:00
Konec dražby12.10.2022 10:30
Číslo dražby143 DC 00007/22-004
Nejnižší podání291.000 Kč
OkresOstrava-město
Dražba odročena na 12.10.2022.Jedná se o dobrovolnou dražbu na návrh vlastníka a osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: Vlasta Bednářová, nar. 08.11.1950, Horní čp. 1479 / čo. 88, 700 30 Ostrava -…
Začátek dražby12.10.2022 10:30
Konec dražby12.10.2022 11:00
Číslo dražby143 DC 00005/22-021
Nejnižší podání1.290.000 Kč
OkresOpava
Jedná se o dražbu na návrh vlastníka a osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: Marek Brož, nar. 16.02.1971, bytem Třebovická 5527/88, 722 00 Ostrava - Třebovice.Předmětem dražby jsou nemovité věci,…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.