Začátek dražby3.11.2020 09:30
Konec dražby3.11.2020 10:00
Číslo dražby137 EX 18051/09-EK
Nejnižší podání22.000 Kč
OkresLitoměřice
id. 1/6 pozemku Žalhostice, okr. Litoměřice
Začátek dražby3.11.2020 13:00
Konec dražby3.11.2020 13:30
Číslo dražby137EX902/17-IZ
Nejnižší podání70.000 Kč
OkresBrno-město
Pozemek parc. Č. 334/1 se nachází v severní zastavěné městské části Chrlice. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 652 m2.…
Začátek dražby4.11.2020 09:30
Konec dražby4.11.2020 10:00
Číslo dražby137 EX 08143/12-EK
Nejnižší podání3.333 Kč
OkresBrno-venkov
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/24 parc. č. 3045 pro k.ú. Měnín, obec Měnín, okr. Brno-venkov, na LV č. 1293.
Začátek dražby4.11.2020 09:45
Konec dražby4.11.2020 10:15
Číslo dražby137 EX 10973/19-EK
Nejnižší podání86.667 Kč
OkresKolín
id. 1/2 pozemků Žiželice, okr. Kolín
Začátek dražby4.11.2020 11:00
Konec dražby4.11.2020 12:00
Číslo dražby149 EX 7858/15-59
Nejnižší podání1.220 Kč
OkresBenešov
Více informací o dražené nemovitosti najdete v přiloženém znaleckém posudku.
Začátek dražby4.11.2020 13:00
Konec dražby4.11.2020 14:00
Číslo dražby203EX43516/14-131
Nejnižší podání60.000 Kč
OkresBrno-venkov
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 2383 - zahrada a pozemku p.č. 2384 - ostatní plocha, vše v k.ú. Dolní Kounice, obec Dolní Kounice,…
Začátek dražby4.11.2020 13:00
Konec dražby4.11.2020 14:00
Číslo dražby203EX35206/15
Nejnižší podání19.900 Kč
OkresKroměříž
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 2/8 pozemku p.č. 678/9 v k.ú. Vážany u Kroměříže. Jedná se o ornou půdu v lánu. Více ve zn.posudku.203EX35206/15, www.eujicha.cz
Začátek dražby4.11.2020 13:00
Konec dražby4.11.2020 14:00
Číslo dražby203EX7407/11
Nejnižší podání106.533 Kč
OkresVsetín
Draženou nemovitostí je:1) Nemovité věci evidované na LV č. 1876, k.ú. Prostřední Bečva - Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 92/10113 k nemovitým věcem sestávající z…
Začátek dražby4.11.2020 13:00
Konec dražby4.11.2020 14:00
Číslo dražby203EX45197/19
Nejnižší podání128.000 Kč
OkresTachov
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 2734/55 - trvalý travní porost, LV 7289, v k.ú. Tachov, obec Tachov, okres Tachov.Dále je dražen ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/79 k nemovitým věcem…
Začátek dražby4.11.2020 13:00
Konec dražby4.11.2020 14:00
Číslo dražby203EX37243/14
Nejnižší podání186.667 Kč
OkresPlzeň-sever
Draženou nemovitostí jsou pozemky p.č. 445/14 - zahrada a pozemku p.č. 445/19 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Číhaná, obec Úněšov, okres Plzeň-sever, které jsou situovány v okrajové části obce,…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace