Začátek dražby28.8.2024 13:00
Konec dražby28.8.2024 13:30
Číslo dražby099 EX 1396/23-66
Nejnižší podání203.334 Kč
OkresBeroun
Oceňovaná nemovitost, pozemková parcela - zahrada číslo parcelní 187/2, se všemi součástmi a příslušenstvím, je situována v západní okrajové části intravilánu obce Všeradice. Situování předmětné…
Začátek dražby29.8.2024 10:00
Konec dražby29.8.2024 10:30
Číslo dražby137 EX 5822/12-MB
Nejnižší podání10.667 Kč
OkresDěčín
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/22 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 257 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 2484/1 - trvalý travní porost, vše v…
Začátek dražby29.8.2024 10:30
Konec dražby29.8.2024 11:00
Číslo dražby137 EX 16225/16-MB2
Nejnižší podání110.000 Kč
OkresZnojmo
Obec Dyjákovičky, ve kterém se nachází dražené pozemky leží v Jihomoravském kraji, okrese Znojmo, jižním směrem od okresního města, na hranici s Rakouskem. Pozemky jsou umístěny v oblasti vinných…
Začátek dražby29.8.2024 14:00
Konec dražby29.8.2024 14:30
Číslo dražby129 EX 4349/23-36
Nejnižší podání258.000 Kč
OkresHodonín
Oceňované pozemky se nacházejí v západní zastavěné části města Veselí nad Moravou. Jedná se o sousedící pozemky dohromady tvořící obdélníkový tvar. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako…
Začátek dražby3.9.2024 13:30
Konec dražby3.9.2024 14:00
Číslo dražby139EX 17495/12-208
Nejnižší podání430.900 Kč
OkresPraha-západ
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 pozemku p.č. 1071/4 - ostatní plocha o výměře 133 m2 a pozemku p.č. 1374/1 - zahrada o výměře 817 m2, LV č. 2010, dále spoluvlastnický…
Začátek dražby4.9.2024 09:30
Konec dražby4.9.2024 10:30
Číslo dražby158 DD 11/24-4
Nejnižší podání11.500.000 Kč
OkresHlavní město Praha
Předmětem dražby jsou nemovité věci dlužníka zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Troja, na listu vlastnictví č. 1072…
Začátek dražby4.9.2024 13:00
Konec dražby4.9.2024 14:00
Číslo dražby203EX10934/14
Nejnižší podání34.000 Kč
OkresKolín
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 3/4 nemovité věci - pozemku p.č. 380/1 - orná půda o výměře 1.748 m2, v k.ú. Němčice u Kolína, obec Němčice, okres Kolín, který je…
Začátek dražby4.9.2024 13:00
Konec dražby4.9.2024 14:00
Číslo dražby203EX23065/23
Nejnižší podání51.333 Kč
OkresPraha-východ
Draženou nemovitostí je: I) Nemovité věci evidované na LV č. 195, k.ú. VyžlovkaJedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 246/13 - trvalý travní…
Začátek dražby4.9.2024 13:00
Konec dražby4.9.2024 14:00
Číslo dražby203EX1357/12
Nejnižší podání9.122.667 Kč
OkresZlín
Nemovité věci evidované na LV č. 1648, k.ú. SlušoviceDraženou nemovitostí je - pozemek p.č. 1762/1 - orná půda o výměře 4.344 m2 , LV č. 1648, v k.ú. Slušovice, obec Slušovice, okres Zlín, který je…
Začátek dražby10.9.2024 14:00
Konec dražby10.9.2024 14:30
Číslo dražby129 EX 2509/23-53
Nejnižší podání148.000 Kč
OkresMělník
Oceňované pozemky se nacházejí cca 900 m východně od okraje zastavěné části města Veltrusy. Jedná se o soubor sousedících převážně zemědělských pozemků a lesních pozemků pravidelných tvarů. V…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.