Začátek dražby11.4.2024 13:00
Konec dražby11.4.2024 13:30
Číslo dražby206 EX 1378/23-55
Nejnižší podání1.343.333 Kč
OkresZnojmo
Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektrnockého systému dražeb.Jedná se o pozemky parc. č. 392/3, 394, v obci Oleksovice, okres Znojmo, katastrální území Oleksovice na listu vlastnictví…
Začátek dražby17.4.2024 13:00
Konec dražby17.4.2024 14:00
Číslo dražby074 EX 10768/08-309
Nejnižší podání224.000 Kč
OkresHlavní město Praha
Jedná se o dražbu id. spol. podílu 2/36 na travnatém pozemku nepravidelného tvaru 2369m2. Obec Praha k.ú. Čimice. Příslušenství věcí nemovitých nebylo zjištěno. Pozemek je v katastru vedený s…
Začátek dražby17.4.2024 13:00
Konec dražby17.4.2024 14:00
Číslo dražby203EX33485/22
Nejnižší podání34.000 Kč
OkresDěčín
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/40 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 17 - zastavěná plocha anádvoří, jehož součástí je stavba: Dolní Poustevna, č.p. 11,…
Začátek dražby17.4.2024 13:00
Konec dražby17.4.2024 14:00
Číslo dražby203EX26439/23
Nejnižší podání559.333 Kč
OkresProstějov
Draženou nemovitostí je - pozemek p.č. 2091 - orná půda o výměře 14.218 m2, vk.ú. Dětkovice u Prostějova, obec Dětkovice, okres Prostějov, který je situován v severní částikatastrálního území s…
Začátek dražby18.4.2024 10:00
Konec dražby18.4.2024 10:30
Číslo dražby137 EX 2948/22- MB2
Nejnižší podání70.000 Kč
OkresNový Jičín
Jedná se o 1/2 k nemovité věci - pozemku p.č. 502/2 - trvalý travní porost, v k.ú. Šenov u Nového Jičína, obec Šenov u Nového Jičína, okres Nový Jičín, který je situován v okrajové, zastavěné části…
Začátek dražby18.4.2024 10:00
Konec dražby18.4.2024 11:00
Číslo dražby180 EX 10258/06-258
Nejnižší podání337.334 Kč
OkresVyškov
Jedná se o dražbu id. spol. podílu 1/6 souboru pozemků p.č. 23/2 - trvalý travní porost o výměře 9 m2 , pozemku p.č. 353/35 - orná půda o výměře 750 m2 , pozemku p.č. 354/9 - ostatní plocha o výměře…
Začátek dražby18.4.2024 10:30
Konec dražby18.4.2024 11:00
Číslo dražby137 EX 23356/10-MB2
Nejnižší podání51.500 Kč
OkresLitoměřice
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/18 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 293/12 - ostatní plocha, pozemku p.č. 733/22 - chmelnice, pozemku p.č. 733/52 - orná…
Začátek dražby18.4.2024 13:00
Konec dražby18.4.2024 14:00
Číslo dražby180 EX 10258/06-264
Nejnižší podání36.000 Kč
OkresVyškov
Jedná se o dražbu id. spol. podílu 1/6 sestávající z pozemku p.č. 2644/46 - zahrada o výměře 219 m2 a pozemku p.č. 2645/10 - ostatní plocha o výměře 494 m2 , vše v k.ú. Bučovice, obec Bučovice, okres…
Začátek dražby24.4.2024 13:00
Konec dražby24.4.2024 14:00
Číslo dražby203EX31768/22-129
Nejnižší podání90.000 Kč
OkresOlomouc
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/20 nemovité věci - pozemku p.č. 883/3 - orná půda o výměře 20.557 m2 , v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, okres Olomouc, který je situován…
Začátek dražby23.5.2024 12:00
Konec dražby23.5.2024 12:30
Číslo dražby121 EX 3027/08-67
Nejnižší podání170.374 Kč
OkresJindřichův Hradec
Nemovitost, zemědělská pozemková parcela - orná půda číslo parcelní PK 218/7 se všemi součástmi, je situována na východním okraji katastrálního území obce Horní Meziříčko, jako součást velkého celku…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.