Registrace společného jmění manželů (SJM)

* povinné údaje
Osobní údaje
Trvalé bydliště
Doručování adresa

Osobní údaje druhého z manželů
Trvalé bydliště druhého z manželů
Doručování adresa druhého z manželů (jen pokud je odlišná od adresy trvalého bydliště)
Kontaktní údaje
Přihlašovací údaje