Ukončené

Začátek dražby22.11.2022 10:00
Číslo dražby189 DDR 15/22-10
StavNebylo podání
Počet účastníků1
Počet příhozů0
Jedná se o dražbu souboru pozemků v obci Stará huť okres Příbram. Pozemek p.č. 3/5 a p.č. 12/1 se nacházejí v okrajové části obce. Pozemky jsou součástí výběžku, který zasahuje do Huťského rybníka.…
Začátek dražby22.11.2022 10:00
Číslo dražby091 EX 11215/16-062
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
pozemek se nachází na jihovýchodním okraji zastavěné části obce Bludovice. Jedná se o travnatý pozemek lichoběžníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 1 255 m2.…
Začátek dražby16.11.2022 13:00
Číslo dražby203EX2949/22
Vyvolávací cena151.667 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za352.700 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů38
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 19/20 k nemovité věci -pozemku p.č. 367/9 - ostatní plocha, v k.ú. Dolní Staré Město, obec Trutnov, okres Trutnov, který je situován v okrajové,…
Začátek dražby16.11.2022 11:30
Číslo dražby121 EX 10226/13-123
Vyvolávací cena37.334 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za75.400 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů39
Popis ve znaleckém posudku.
Začátek dražby15.11.2022 13:00
Číslo dražby121 EX 12379/10-84
Vyvolávací cena16.474 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za28.474 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů11
Oceňované parcely jsou situovány severovýchodním směrem od zastavěné části obce MaláČernoc. Parcely p.č. 1742, p.č. 1757 a p.č. 1758 jsou svažité a porostlé náletovým porostem. Parcelap.č. 1759 je…
Začátek dražby15.11.2022 11:00
Číslo dražby156 EX 2203/15-200
Vyvolávací cena194.734 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za194.734 Kč
Počet účastníků7
Počet příhozů2
- parcela č. 170 o výměře 1094 m2 - zahrada zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, pro obec 578363 Makov, katastrální…
Začátek dražby15.11.2022 10:00
Číslo dražby225 EX 2004/07
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
OPAKOVANÁ DRAŽBAspoluvlastnického podílu povinného, ve výši 1/3 na nemovitých věcí- Pozemek, parcela 186/2 o výměře 475m², orná půdazapsaných na listu vlastnictví č. 27 u Katastrálního úřadu pro…
Začátek dražby15.11.2022 10:00
Číslo dražby137 EX 09883/12-VS
StavNebylo podání
Počet účastníků4
Počet příhozů0
Jedná se o svažitější pozemek, nacházející se západním směrem od centrální části Brna, v městské části Židenice, v zahrádkářské osadě přístupné po ul. Údolíček, sousedící s katastrálním územím…
Začátek dražby10.11.2022 11:00
Číslo dražby081 EX 18888 / 13 - 529
Vyvolávací cena49.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za59.000 Kč
Počet účastníků9
Počet příhozů6
Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 416/9 - ostatní plocha o výměře 162 m2, pozemku p.č. 416/12 - ostatní plocha o výměře 250 m2…
Začátek dražby10.11.2022 10:30
Číslo dražby137 EX 18373/17-MB
Vyvolávací cena1.746.667 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za5.420.001 Kč
Počet účastníků19
Počet příhozů58
Jedná se o oplocený rovinatý pozemek parc.č. 1444/6 zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 1608 jako orná půda, nachází se v zastavěné části Štípy na rohu ulic U pekárny a Dolečky I. V územním plánu…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.