Ukončené

Začátek dražby2.11.2021 10:00
Číslo dražby147 EX 242/17-121
StavOdročená
Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/2 k pozemkům parc. č. st. 155, st. 156, st. 157, st. 158 a parc. č. 1390/5 v katastrálním území Meziříčí, obec Meziříčí, okres Tábor.…
Začátek dražby2.11.2021 09:00
Číslo dražby137 EX 18260/09-MG2
StavNebylo podání
Počet účastníků1
Počet příhozů0
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 661/2 - ostatní plocha, LV č. 721, v k.ú. Proboštov u Teplic, obec Proboštov, okres Teplice, který je…
Začátek dražby27.10.2021 13:00
Číslo dražby099 EX 5391/09-367
Vyvolávací cena100.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za309.000 Kč
Počet účastníků7
Počet příhozů50
ideální podíl o velikosti 3/8 - parcela č. 434/7 o výměře 5933 m2 - orná půda zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha…
Začátek dražby27.10.2021 13:00
Číslo dražby074 EX 00893/19-091
Vyvolávací cena1.576.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za2.840.000 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů42
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na souboru nesousedících zemědělských a lesních pozemků nepravidelných tvarů. Příslušenství věcí nemovitých, kterých se výkon týká…
Začátek dražby27.10.2021 13:00
Číslo dražby203EX36947/20
Vyvolávací cena17.100 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za32.100 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů31
Draženy jsou ideální spoluvlastnické podíly na pozemcích viz dražební vyhláška. Více informací naleznete ve znaleckém posudku.203EX36947/20 www.eujicha.cz
Začátek dražby27.10.2021 13:00
Číslo dražby203EX10695/21
Vyvolávací cena80.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za410.000 Kč
Počet účastníků16
Počet příhozů13
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 398 - zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Duchcov, obec Duchcov, okres Teplice, který je situován ve vnitřní, zastavěné části města Duchcov v rovinném terénu s…
Začátek dražby26.10.2021 09:30
Číslo dražby143 EX 00304/20-169
StavZrušená
Dražba byla odročena na 26.10.2021.Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci, a to:- pozemek parcela č. 41/3, ostatní plocha o výměře 118 m²,- pozemek parcela č. 42, ostatní plocha o výměře…
Začátek dražby21.10.2021 12:00
Číslo dražby099 EX 4644/09-351
Vyvolávací cena1.313.334 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za3.096.890 Kč
Počet účastníků12
Počet příhozů42
Jedná se o dva pozemky orné půdy, p.č. 54/113 o výměře 7249 m2 a p.č. 54/141 o výměře 5460 m2 v k.ú. Křenice u Prahy, obec Křenice. Přístup je zajištěn z veřejné komunikace.
Začátek dražby20.10.2021 13:00
Číslo dražby203EX13785/13
Vyvolávací cena342.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za746.000 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů47
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3. Pozemek p.č. 42/6 a je situovaný v okrajové, zastavěné části obce Jankovice, v místní části s názvem Kozašice. Dle platného územního plánu obce…
Začátek dražby20.10.2021 13:00
Číslo dražby203EX30227/20-61
Vyvolávací cena105.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za105.000 Kč
Počet účastníků12
Počet příhozů1
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 141/7 - zahrada, v k.ú. Petrovice u Strážkovic, obec Malé Svatoňovice, okres Trutnov, který je situován v jižní, zastavěné části katastrálního území ve sklonitém…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.