Začátek dražby26.10.2022 13:00
Konec dražby26.10.2022 14:00
Číslo dražby203EX20135/08
Nejnižší podání8.967 Kč
OkresVsetín
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4k pozemkům p.č. 1609/6 - trvalý travní porost, 1610/2 - lesní pozemek, 2169/2 - lesní pozemek. Více informací k pozemkům naleznete v přiloženém…
Začátek dražby27.10.2022 12:00
Konec dražby27.10.2022 12:30
Číslo dražby099 EX 4451/16-329
Nejnižší podání147.760 Kč
OkresBeroun
Ideální podíl 2/30:lesní pozemky číslo parcelní 95/1, 95/2, 95/3 a 95/4 s lesním porostem jsou situovány východně od intravilánu obce Otročiněves, v těsné blízkosti Habrového potoka. Přístup na tyto…
Začátek dražby27.10.2022 13:00
Konec dražby27.10.2022 13:30
Číslo dražby137 EX 04781/11-KH2
Nejnižší podání15.500 Kč
OkresLiberec
Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 752/10 - ostatní plocha a pozemku p.č. 752/11 - ostatní plocha, vše v k.ú. Hejnice, obec…
Začátek dražby1.11.2022 13:00
Konec dražby1.11.2022 13:30
Číslo dražby137 EX 14071/11-IZ
Nejnižší podání16.667 Kč
OkresUherské Hradiště
pozemky nacházející se mimo zastavěnou část obce, v extravilánu (po pravé a levé straně silnice směrem na Velehrad), pozemek parc.č. 5627 v lánu orné půdy po pravé straně silnice směr Velehrad,-…
Začátek dražby2.11.2022 13:00
Konec dražby2.11.2022 14:00
Číslo dražby203EX34392/16-259
Nejnižší podání180.000 Kč
OkresOlomouc
Pozemky p.č. St. 264, p.č. 156/3 a p.č. 156/4, k.ú. Domašov nad BystřicíDražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 264 - zastavěná plocha a…
Začátek dražby3.11.2022 09:30
Konec dražby3.11.2022 09:45
Číslo dražby081 EX 24521 / 12 - 358
Nejnižší podání40.000 Kč
OkresVsetín
Předmětem dražby je: I) ideální spoluvlastnický podíl ve výši 6/4 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 5060/12 - ostatní plocha, LV č. 865, v k.ú. Halenkov, obec Halenkov, okres Vsetín.II)…
Začátek dražby3.11.2022 10:00
Konec dražby3.11.2022 10:30
Číslo dražby137 EX 2866/17-MB4
Nejnižší podání6.366.667 Kč
OkresBrno-venkov
Jedná se o dražbu:1548/3 504 ostatní plocha ostatní komunikace1549/1 12752 orná půda 1552/1 433 zastavěná plocha a nádvoříNa pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná st.1553 66 zastavěná plocha a…
Začátek dražby8.11.2022 10:00
Konec dražby8.11.2022 10:30
Číslo dražby137 EX 22810/21-VS
Nejnižší podání2.220.000 Kč
OkresJablonec nad Nisou
Jedná se o pozemek p.č. 417/1 - trvalý travní porost a pozemek p.č. 429 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Skuhrov u Železného Brodu, obec Skuhrov, okres Jablonec nad Nisou, které jsou situovány v…
Začátek dražby8.11.2022 10:00
Konec dražby8.11.2022 10:30
Číslo dražby091 EX 1979/20-049
Nejnižší podání22.000 Kč
OkresBeroun
Pozemky se nacházejí cca 650 m východně, cca 1 km severně a cca 1,2 km severozápadně od okraje zastavěné části obce Neumětely. Jedná se o soubor nesousedících zemědělských pozemků nepravidelných…
Začátek dražby9.11.2022 13:00
Konec dražby9.11.2022 14:00
Číslo dražby203EX7270/22
Nejnižší podání17.333 Kč
OkresTrutnov
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 nemovité věci - pozemku p.č. 3613 - trvalý travní porost, v k.ú. Rudník, obec Rudník, okres Trutnov, který je situován v jihozápadní…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.