Začátek dražby5.6.2024 13:00
Konec dražby5.6.2024 14:00
Číslo dražby203EX13526/13
Nejnižší podání96.667 Kč
OkresPříbram
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 351/1 - orná půda o výměře 3.007 m2 a pozemku p.č. 753 - trvalý travní porost o výměře 5…
Začátek dražby5.6.2024 13:00
Konec dražby5.6.2024 14:00
Číslo dražby203EX15478/12
Nejnižší podání18.000 Kč
OkresPlzeň-sever
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 2/24 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1966/11 - vodní plocha o výměře 63 m2 , pozemku p.č. 1967/19 - ostatní plocha o výměře…
Začátek dražby5.6.2024 13:00
Konec dražby5.6.2024 14:00
Číslo dražby203EX36991/16-168
Nejnižší podání70.000 Kč
OkresKladno
Draženou nemovitostí je podíl ve výši 2/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 443/1 - trvalý travní porost, LV č. 600, v k.ú. Malé Kyšice, obec Malé Kyšice, okres Kladno, který je situován v…
Začátek dražby12.6.2024 13:00
Konec dražby12.6.2024 14:00
Číslo dražby203EX20806/20
Nejnižší podání64.000 Kč
OkresHradec Králové
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 nemovité věci -pozemku p.č. 2312 - orná půda o výměře 9.933 m2, v k.ú. Jeníkovice u Hradce Králové, obecJeníkovice, okres Hradec…
Začátek dražby12.6.2024 13:00
Konec dražby12.6.2024 14:00
Číslo dražby203EX25872/13
Nejnižší podání27.367 Kč
OkresJablonec nad Nisou
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/108 k nemovitým věcemsestávající z pozemku p.č. 1156 - ostatní plocha o výměře 1.546 m2, v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská,obec Zlatá…
Začátek dražby12.6.2024 13:00
Konec dražby12.6.2024 14:00
Číslo dražby203EX53770/11
Nejnižší podání86.000 Kč
OkresLitoměřice
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 235/36 - orná půda o výměře 4.455 m2 a pozemku p.č. 235/37 - orná půda o výměře 2.129 m2…
Začátek dražby12.6.2024 13:00
Konec dražby12.6.2024 14:00
Číslo dražby203EX34102/23
Nejnižší podání386.667 Kč
OkresZnojmo
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 1638/15 - orná půda o výměře 8.908 m2, v k.ú. Tvořihráz, obec Tvořihráz, okres Znojmo, který je situován přibližně v centrální části katastrálního území s…
Začátek dražby13.6.2024 10:00
Konec dražby13.6.2024 10:30
Číslo dražby137 EX 12698/09-MB
Nejnižší podání21.067 Kč
OkresZlín
Pozemky v katastrálním území Tlumačov na Moravě jsou různě rozptýlené po katastrálním území, pozemky parc.č. 2082/33, 2146/3, 2228/56, 2360/20, 2360/26, 2360/113, 2360/130, 2661/28 jsou umístěny…
Začátek dražby13.6.2024 12:00
Konec dražby13.6.2024 12:30
Číslo dražby121 EX 8249/08-104
Nejnižší podání9.020 Kč
OkresPlzeň-jih
Dražba ideální 1/3. Pozemková parcela - ostatní plocha číslo parcelní 510 o výměře 1 520 m2 se všemi součástmi, je situována severně od intravilánu části obce Zahorčičky, mimo její zastavitelné území…
Začátek dražbynení uvedeno
Konec dražbynení uvedeno
Číslo dražby139EX01305/10-148
Nejnižší podání60.000 Kč
OkresPřerov
Předmětem dražby jsou následující nemovitosti povinného a jejich příslušenství: - Pozemek ve společném jmění manželů, parcela 251/17 o výměře 646m², zahrada nacházející se na katastrálním území…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.