Připravované

Začátek dražby11.12.2019 13:30
Konec dražby11.12.2019 14:00
Číslo dražby139EX 06178/10-109
Nejnižší podání293.340 Kč
OkresMladá Boleslav
Jedná se spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/4 k pozemku p.č. 100/1 - orná půda, pozemku p.č. 114 - orná půda, pozemku p.č. 218/4 - orná půda pozemku p.č. 218/7 - orná půda, pozemku p.č. 228/14 …
Začátek dražby11.12.2019 14:00
Konec dražby11.12.2019 14:30
Číslo dražby129 EX 1684/13-179
Nejnižší podání1.649.133 Kč
OkresČeské Budějovice
Jedná se o bývalé rekreační středisko, které bylo tvořeno hlavní centrální víceúčelovou budovou s okolními menšími chatkami, situovanými na mírně svažitém terénu nad levým břehem řeky Lužnice. Areál…
Začátek dražby11.12.2019 14:00
Konec dražby11.12.2019 14:30
Číslo dražby129 EX 20002/17-16
Nejnižší podání1.066.667 Kč
OkresČeské Budějovice
Soudní exekutor upozorňuje zájemce o dražbu, že v rámci exekučního řízení 129 EX 1864/13 je dražen i spoluvlastnický podíl ve výši ideální ½ ve vlastnictví pana Michala Hrbka, na nemovitých věcech…
Začátek dražby12.12.2019 09:00
Konec dražby12.12.2019 09:30
Číslo dražby137 EX 1657/13/MB-
Nejnižší podání1.334.000 Kč
OkresHavlíčkův Brod
Předmětem dražby jsou nemovité věci zapsané na LV č. 87 k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou (rodinný dům Pavlov, č. p. 15 umístěný na pozemku zastavěné plochy a nádvoří parc. č. St. 3 včetně tohoto…
Začátek dražby12.12.2019 09:30
Konec dražby12.12.2019 10:00
Číslo dražby137 EX 21292/13/MB
Nejnižší podání104.333 Kč
OkresTřebíč
id. 1/3 pozemků v Opatově, okr. Třebíč
Začátek dražby12.12.2019 12:00
Konec dražby12.12.2019 12:30
Číslo dražby099 EX 3312/18-95
Nejnižší podání22.600.000 Kč
OkresKarlovy Vary
Předmětný dům se nalézá v lázeňské zóně města, v ulici Divadelní, na jejím začátku, jako dům řadový, vnitřní, v ostatní řadové zástavbě bytových domů stejného a podobného typu, v uliční linii…
Začátek dražby15.12.2019 10:30
Konec dražby15.12.2019 11:00
Číslo dražbyDD 003/2019
Nejnižší podání173.600 Kč
OkresChrudim
Předmětem dražby je podíl 5/24 na pozemku parc. č. 1614, LV č. 318, k.ú. Kočí. Pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda o výměře 33899 m2. Tvarem se jedná o lichoběžníky. Pozemky…
Začátek dražby16.12.2019 10:30
Konec dražby16.12.2019 11:00
Číslo dražbyDD 002/2019
Nejnižší podání280.000 Kč
OkresBenešov
Pozemky o celkové výměře 12844 m2 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda. Tvarem se jedná o lichoběžníky. Pozemky nemají žádné stavby hlavní ani vedlejší, studnu, venkovní úpravy ani…
Začátek dražby16.12.2019 14:00
Konec dražby16.12.2019 14:30
Číslo dražby121 CD 3/19
Nejnižší podání110.134 Kč
OkresStrakonice
podíl 1/2 trvalé travní porosty k.ú. Hoštice u Volyně a k.ú. Strumkovice nad Volyňkou
Začátek dražby17.12.2019 08:30
Konec dražby17.12.2019 09:30
Číslo dražby169EX 3735/16-119
Nejnižší podání347.660 Kč
OkresKlatovy
Jedná se o dražbu lesních pozemků, které se nachází v katastrálním území Dobrotice u Chanovic, při obci Dobrotice a Chanovice v okrese Klatovy. Pozemky leží v okolí obce Dobrotice. Jde o lesní…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace