Začátek dražby14.7.2022 09:30
Konec dražby14.7.2022 10:00
Číslo dražby137 EX 13379/20-MB
Nejnižší podání48.000 Kč
OkresLitoměřice
Jedná se o prodej ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovité věci - pozemku p.č. 35/1 - zahrada, LV č. 479, v k.ú. Rašovice u Kalovic, obec Úštěk, okres Litoměřice, který je situován v…
Začátek dražby14.7.2022 09:30
Konec dražby14.7.2022 10:00
Číslo dražby143 EX 00267/09-357
Nejnižší podání16.000 Kč
OkresKlatovy
Předmětem dražby je níže uvedený id. spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na nemovité věci, a to:- pozemek parcela č. 1267, trvalý travní porost o výměře 7563 m²,zapsané na listu vlastnictví č. 660 u…
Začátek dražby14.7.2022 10:00
Konec dražby14.7.2022 10:15
Číslo dražby081 EX 10808 / 14 - 337
Nejnižší podání920.000 Kč
OkresChomutov
Předmětem dražby jsou členská práva a povinnosti člena Stavebního bytového družstva Chomutov, Husova 2079/10, 430 03 Chomutov, IČO: 00041955, s právem užívání družstevního bytu č. 124 v budově č.p.…
Začátek dražby14.7.2022 10:00
Konec dražby14.7.2022 11:30
Číslo dražby180 EX 2265/18-337
Nejnižší podání246.667 Kč
OkresChrudim
Jedná se o dražbu spol. podílu 1/2 přízemního, dřevěného, podsklepeného objektu rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je…
Začátek dražby14.7.2022 10:00
Konec dražby14.7.2022 10:30
Číslo dražby210300 opakovaná
Nejnižší podání2.700.000 Kč
OkresTábor
RD s pozemky v obci Nemyšl. Rodinný dům je objektem s jedním nadzemním podlažím (dále také „NP“) a podkrovím. Jedná se o solitérní dům. Vzhledem ke skutečnosti, že nebylo umožněno Znalci provést…
Začátek dražby14.7.2022 10:30
Konec dražby14.7.2022 10:45
Číslo dražby081 EX 00054/21-049
Nejnižší podání10.000.000 Kč
OkresSokolov
Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. 3882/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 916 m2, jehož součástí je stavba: Sokolov, č.p. 2096, obč. vyb. (stavba stojí na pozemku p.č.…
Začátek dražby14.7.2022 11:00
Konec dražby14.7.2022 11:30
Číslo dražby143 EX 00083/11-475
Nejnižší podání26.000 Kč
OkresNový Jičín
Dražba byla odročena na 14.07.2022 v 11:00 hod.Předmětem dražby je níže uvedený id. spoluvlastnický podíl ve výši 1/18 na nemovitých věcech, a to:- pozemek parcela č. 20/1, zahrada o výměře 665 m²,-…
Začátek dražby14.7.2022 11:00
Konec dražby14.7.2022 11:15
Číslo dražby081 EX 00055 / 21 - 068
Nejnižší podání40.000.000 Kč
OkresSokolov
Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. 3876 - ostatní plocha o výměře 79 m2, pozemku p.č. 3880 - ostatní plocha o výměře 1488 m2, pozemku p.č. 3882/5 - zastavěná plocha a nádvoří…
Začátek dražby14.7.2022 11:00
Konec dražby14.7.2022 12:30
Číslo dražby180 EX 6625/21-197
Nejnižší podání337.334 Kč
OkresBenešov
Jedná se o dražbu pozemku p.č. 710 - orná půda, pozemku p.č. 784/11 - orná půda, pozemku p.č. 784/12 - orná půda, pozemku p.č. 789 - orná půda a pozemku p.č. 873/1 - ostatní plocha, vše v k.ú.…
Začátek dražby14.7.2022 11:30
Konec dražby14.7.2022 12:00
Číslo dražby143 EX 00574/21-088
Nejnižší podání1.240.000 Kč
OkresKarviná
Předmětem dražby je id. spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitých věcech povinného Václava Szymona, a to:- pozemek parcela č. 1909, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 427 m². Součástí je…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.