Začátek dražby27.2.2024 10:00
Konec dražby27.2.2024 10:30
Číslo dražby137 EX 3786/23-VS
Nejnižší podání406.667 Kč
OkresRakovník
Pozemek p.č. 1283/38 je situován v západní části katastrálního území s přístupem ponezpevněné komunikaci na pozemcích ve vlastnictví různých subjektů.Pozemky p.č. 2071/2, p.č. 2072/75 a p.č. 2094/3…
Začátek dražby27.2.2024 10:00
Konec dražby27.2.2024 11:00
Číslo dražby204 EX 14844/19-1185
Nejnižší podání113.334 Kč
OkresOpava
Předmětem dražby je pozemek zastavěné plochy a nádvoří o výměře 148,00 m2, který se nachází v Opavě, v Moravskoslezském kraji. Pozemek je zastavěn rodinným domem bez čp/če, který je spolu s…
Začátek dražby27.2.2024 10:00
Konec dražby27.2.2024 11:00
Číslo dražby122 EXD 1/24-7
Nejnižší podání1.133.333 Kč
OkresProstějov
Jedná se o prodej pozemku p.č.st. 371 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 269 m2. Na pozemku se nachází vedlejší stavby – garáž, podsklepená dílna s terasou na střeše, které byly dotčeny…
Začátek dražby27.2.2024 10:00
Konec dražby27.2.2024 10:30
Číslo dražby091 EX 10014/15-084
Nejnižší podání18.000 Kč
OkresRakovník
Oceňované pozemky se nacházejí cca 850 m jihovýchodně a jihozápadně od okraje zastavěné části obce Sýkořice. Jedná se o dva nesousedící soubory travnatých a lesních pozemků nepravidelných tvarů. V…
Začátek dražby27.2.2024 10:00
Konec dražby27.2.2024 10:30
Číslo dražby091 EX 02535/23-034
Nejnižší podání334.000 Kč
OkresHradec Králové
Oceňované pozemky se nacházejí cca v jihozápadní zastavěné městské části Pražské Předměstí v zahrádkářské osadě Hradečan. Jedná se o soubor travnatých pozemků dohromady tvořící pravidelné tvary. V…
Začátek dražby27.2.2024 10:00
Konec dražby27.2.2024 11:00
Číslo dražby222 EX 697/22-197
Nejnižší podání447.000 Kč
OkresŽďár nad Sázavou
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na rodinném domě včetně pozemků o velikosti 533 m2 v obci Líšná, okres Žďár nad Sázavou, zapsaných na LV 67 pro k.ú. Líšná. Nemovité věci se…
Začátek dražby27.2.2024 10:30
Konec dražby27.2.2024 11:00
Číslo dražby137 EX 848/23-VS2
Nejnižší podání8.000 Kč
OkresUherské Hradiště
Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území městyse Polešovice, jihovýchodním směrem od centra městyse Polešovice, na rozhraní katastrálních územím Polešovice x Nedakonice, u oblasti Klučovánky.…
Začátek dražby27.2.2024 11:00
Konec dražby27.2.2024 11:30
Číslo dražby230470
Nejnižší podání1.200.000 Kč
OkresZlín
Majetkový podíl 1/2Pozemek parc. č. 266/6, k. ú. Lhotka u Zlína o výměře 102 m2 je v KN evidován ve druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití manipulační plocha. Ve skutečnosti je pozemek…
Začátek dražby27.2.2024 13:00
Konec dražby27.2.2024 13:30
Číslo dražby137 EX 14098/21-KH2
Nejnižší podání330.000 Kč
OkresJičín
Předmětem dražby je rodinný dům (podíl id. 1/4) situovaný v obci Žeretice, v katastrálním území Žeretice, který je umístěn v zastavěné části obce, nedaleko centra při místní zpevněné komunikaci …
Začátek dražby27.2.2024 13:00
Konec dražby27.2.2024 13:30
Číslo dražby137 EX 12124/08-VB
Nejnižší podání14.000 Kč
OkresZlín
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 k nemovitým věcemsestávající z pozemku p.č. 897 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 900/10 - ostatní plocha apozemku p.č. 961/86 -…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.