Začátek dražby16.8.2022 09:00
Konec dražby16.8.2022 09:30
Číslo dražby137 EX 8552/14-MB1
Nejnižší podání26.667 Kč
OkresBřeclav
id. 1/4 pozemků /orná půda + lesy/ v Uherčicích, okr. Břeclav
Začátek dražby16.8.2022 09:30
Konec dražby16.8.2022 10:00
Číslo dražby137 EX 13703/21-MB
Nejnižší podání33.333 Kč
OkresUherské Hradiště
id. 1/3 pozemků v Uherském Ostrohu, okr. Uherské Hradiště
Začátek dražby16.8.2022 10:00
Konec dražby16.8.2022 10:30
Číslo dražby220100
Nejnižší podání4.800.000 Kč
OkresHlavní město Praha
Byt se nachází v bytové domě v šestém nadzemním podlaží (dále také „NP“). Vzhledem ke skutečnosti, že nebylo umožněno provést místní šetření, je proveden popis pouze předmětného bytového domu z…
Začátek dražby17.8.2022 10:00
Konec dražby17.8.2022 11:30
Číslo dražby145 EX 17/21-67
Nejnižší podání5.815.333 Kč
OkresHlavní město Praha
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ideální ½ k bytové jednotce č. 1155/1 včetně podílu na společných částech domu č.p. 1155 a podílu o velikosti ideální 1/40 ke garáži č. 1155/21…
Začátek aukce17.8.2022 10:00
Konec aukce17.8.2022 10:30
Číslo aukce220163 opakovaná
Nejnižší podání450.000 Kč
OkresOlomouc
Pozemek parc.č. 262/2 o výměře 515 m², zapsáno na listu vlastnictví č. 139 pro k. ú. Horní Dlouhá Loučka, obec Dlouhá Loučka, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Olomouc.Část pozemku je v…
Začátek dražby17.8.2022 11:00
Konec dražby17.8.2022 12:00
Číslo dražby176 DD 00007/22-003
Nejnižší podání3.600.000 Kč
OkresFrýdek-Místek
Předmětem dražby je novostavba rodinného domu v obci Bystřice, která se nachází nedaleko města Třinec. V přízemí rodinného domu se nachází vstupní chodba, ze které je přístup do všech místností –…
Začátek dražby17.8.2022 13:00
Konec dražby17.8.2022 14:00
Číslo dražby203EX20036/21-35
Nejnižší podání2.457.500 Kč
OkresKarviná
Draženou nemovitostí je přízemní, pravděpodobně zděný, komerční objekt s využitým podkrovím pod valbovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v…
Začátek dražby17.8.2022 13:00
Konec dražby17.8.2022 14:00
Číslo dražby203EX2067/22
Nejnižší podání18.667 Kč
OkresVyškov
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1079 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 1103 - vodní plocha a pozemku p.č. 1136 - orná…
Začátek dražby17.8.2022 13:00
Konec dražby17.8.2022 14:00
Číslo dražby203EX43380/18
Nejnižší podání2.240.000 Kč
OkresZlín
Draženou nemovitostí je jednotka č. 3777/2 v budově č.p. 3775, 3776, 3777, příslušející k části obce Zlín, na pozemku p.č. St. 4544, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu…
Začátek dražby17.8.2022 13:00
Konec dražby17.8.2022 14:00
Číslo dražby203EX45929/11
Nejnižší podání397.720 Kč
OkresÚstí nad Labem
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k pozemkům viz dražební vyhláška v k.ú. Neštěmice, okr. Ústí nad Labem.203EX45929/11 www.eujicha.cz

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.