Začátek dražby1.7.2022 15:00
Konec dražby8.7.2022 15:00
Číslo dražby333
Nejnižší podání12.000.000 Kč
OkresHlavní město Praha
Jedná se o testovací, tj. fiktivní dražbu pro nové uživatele, kteří by si rádi dražbu nebo aukci nejprve chtěli vyzkoušet nanečisto. Dražba nebo aukce bude vypisována vždy na 1 kalendářní týden a…
Začátek dražby7.7.2022 10:00
Konec dražby7.7.2022 11:30
Číslo dražby180 EX 15520/11-173
Nejnižší podání491.000 Kč
OkresPraha-východ
Jedná se o dražbu id. spol. podílu 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 270/75 - orná půda a pozemku p.č. 270/120 - ostatní plocha, vše LV č. 1390, vše v k.ú. Těptín, obec Kamenice, okres…
Začátek dražby7.7.2022 13:00
Konec dražby7.7.2022 14:00
Číslo dražby203EX35942/20-53
Nejnižší podání74.000 Kč
OkresKroměříž
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 217 - lesní pozemek a pozemku p.č. 232/1 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Žopy, obec…
Začátek dražby7.7.2022 13:00
Konec dražby7.7.2022 14:00
Číslo dražby203EX479/16-146
Nejnižší podání34.000 Kč
OkresKroměříž
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 135 - zahrada, pozemku p.č. 486/12 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 500/4 - ostatní plocha a pozemku p.č. 501/3 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Chropyně,…
Začátek dražby7.7.2022 13:00
Konec dražby7.7.2022 14:00
Číslo dražby203EX345/09
Nejnižší podání73.333 Kč
OkresBrno-město
Draženou nemovitostí je jednotka č. 855/116, způsob využití jiný nebytový prostor, v budově č.p. 855, příslušející k části obce Lesná, na pozemcích p.č. 902/132, p.č. 902/142, p.č. 902/145, p.č. 902…
Začátek dražby7.7.2022 13:00
Konec dražby7.7.2022 14:00
Číslo dražby203EX23726/21
Nejnižší podání240.000 Kč
OkresNový Jičín
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2. Jedná se o přízemní, dřevěný objekt rodinné rekreace bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA.…
Začátek dražby7.7.2022 13:00
Konec dražby7.7.2022 14:00
Číslo dražby203EX29890/20
Nejnižší podání136.667 Kč
OkresOlomouc
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 207/12 - orná půda a pozemku p.č. 207/29 - orná půda, vše v k.ú. Dětřichov, obec Uničov, okres…
Začátek dražby7.7.2022 13:00
Konec dražby7.7.2022 14:00
Číslo dražby203EX33096/11
Nejnižší podání8.667 Kč
OkresDěčín
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výš 1/108. Jedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou…
Začátek dražby7.7.2022 13:00
Konec dražby7.7.2022 14:00
Číslo dražby203EX50095/13
Nejnižší podání12.667 Kč
OkresPlzeň-jih
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/18 nemovité věci - pozemku p.č. 356 - orná půda, v k.ú. Mladý Smolivec, obec Mladý Smolivec, okres Plzeň-jih, který je situován ve východní části…
Začátek dražby8.7.2022 15:00
Konec dražby15.7.2022 15:00
Číslo dražby111
Nejnižší podání12.000.000 Kč
OkresHlavní město Praha
Jedná se o testovací, tj. fiktivní dražbu pro nové uživatele, kteří by si rádi dražbu nebo aukci nejprve chtěli vyzkoušet nanečisto. Dražba nebo aukce bude vypisována vždy na 1 kalendářní týden a…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.