Začátek dražby9.11.2022 13:00
Konec dražby9.11.2022 14:00
Číslo dražby203EX10767/17
Nejnižší podání25.333 Kč
OkresKroměříž
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1097/49 - orná půda, pozemku p.č. 1100/83 - orná půda a pozemku p.č. 1414/103 - vodní…
Začátek dražby9.11.2022 13:00
Konec dražby9.11.2022 14:00
Číslo dražby203EX30129/13
Nejnižší podání374.667 Kč
OkresMladá Boleslav
I) Nemovité věci evidované na LV č. 17, k.ú. Sezemice Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem - pozemku p.č. 101/5 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 101…
Začátek dražby9.11.2022 13:00
Konec dražby9.11.2022 14:00
Číslo dražby203EX50460/17
Nejnižší podání40.887 Kč
OkresFrýdek-Místek
Dražen je spoluvlastnický podíl ve výši 16/96 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 276/3 - orná půda, pozemku p.č. 4584/1 - ostatní plocha, pozemku p.č. 4584/2 - ostatní plocha, pozemku p.č.…
Začátek dražby9.11.2022 13:00
Konec dražby9.11.2022 14:00
Číslo dražby203EX34402/17
Nejnižší podání31.333 Kč
OkresBenešov
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 728 - trvalý travní porost, v k.ú. Nespery, obec Veliš, okres Benešov, který je situován v západní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné…
Začátek dražby15.11.2022 10:00
Konec dražby15.11.2022 10:30
Číslo dražby091 EX 2203/09-124
Nejnižší podání8.000 Kč
OkresUherské Hradiště
pozemky se nacházejí na severním okraji zastavěné části obce Vyškovec. Jedná se o soubor sousedících travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý…
Začátek dražby15.11.2022 10:00
Konec dražby15.11.2022 10:30
Číslo dražby137 EX 09883/12-VS
Nejnižší podání20.000 Kč
OkresBrno-město
Jedná se o svažitější pozemek, nacházející se západním směrem od centrální části Brna, v městské části Židenice, v zahrádkářské osadě přístupné po ul. Údolíček, sousedící s katastrálním územím…
Začátek dražby16.11.2022 13:00
Konec dražby16.11.2022 14:00
Číslo dražby203EX2949/22
Nejnižší podání151.667 Kč
OkresTrutnov
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 19/20 k nemovité věci -pozemku p.č. 367/9 - ostatní plocha, v k.ú. Dolní Staré Město, obec Trutnov, okres Trutnov, který je situován v okrajové,…
Začátek dražbynení uvedeno
Konec dražbynení uvedeno
Číslo dražby139EX01305/10-148
Nejnižší podání60.000 Kč
OkresPřerov
Předmětem dražby jsou následující nemovitosti povinného a jejich příslušenství: - Pozemek ve společném jmění manželů, parcela 251/17 o výměře 646m², zahrada nacházející se na katastrálním území…
Začátek dražbynení uvedeno
Konec dražbynení uvedeno
Číslo dražby099 EX 5072/09-67
Nejnižší podání15.000 Kč
OkresVsetín
Oceňovaná nemovitost - pozemek p.č. 2720 se nachází na ul. Za Drahou I za rodinným domem čp. 772. Jedná se o menší osadu několika rodinných domků a chatek individuální rekreace. Osada se nachází na…
Začátek dražbynení uvedeno
Konec dražbynení uvedeno
Číslo dražby176 EX 05804/14-066
Nejnižší podání113.333 Kč
OkresCheb
Jedná se o pozemky, které tvoří souvislý pás po levé straně potoka protékajícího zalesněným údolím za areálem bývalé továrny, na pozemcích se nacházejí malé rybníky (zčásti bez vody).

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.