Začátek dražby4.4.2024 13:30
Konec dražby4.4.2024 14:00
Číslo dražby139EX 05605/10-430
Nejnižší podání38.667 Kč
OkresTrutnov
Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 86/1 - zahrada a pozemku p.č. 88/2 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Fořt, obec Černý…
Začátek dražby5.4.2024 10:00
Konec dražby5.4.2024 11:00
Číslo dražby204 EX 38694/22-140
Nejnižší podání90.400 Kč
OkresKlatovy
Předmětem dražby je pozemek ostatní plochy a pozemek trvalého travního porostu, které se nacházejí v obci Hamry, okres Klatovy, v Plzeňském kraji. Celková výměra předmětných pozemků činí 2 886,00 m2.…
Začátek dražby9.4.2024 10:00
Konec dražby9.4.2024 10:30
Číslo dražby137 EX 7505/18-VS
Nejnižší podání6.667 Kč
OkresBrno-město
Pozemek se nachází v Brně, katastrálním území Černovice umístěný v zahrádkářské osadě v sevření ulic Vinohradská a Černovická. Pozemek zahrady je oplocený, zarostlý převážně náletovými dřevinami,…
Začátek dražby9.4.2024 10:00
Konec dražby9.4.2024 10:30
Číslo dražby091 EX 01823/12-201
Nejnižší podání2.400 Kč
OkresRakovník
Oceňovaný pozemek se nachází cca 250 m severovýchodně od okraje zastavěné části obce Srbeč. Jedná se o zemědělský pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o…
Začátek dražby10.4.2024 13:00
Konec dražby10.4.2024 14:00
Číslo dražby203EX15988/23-68
Nejnižší podání278.000 Kč
OkresTřebíč
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1077/5 - orná půda o výměře 9.703 m2 , pozemku p.č. 1086/1 - orná půda o výměře 2.374 m2…
Začátek dražby10.4.2024 13:00
Konec dražby10.4.2024 14:00
Číslo dražby203EX15988/23-69
Nejnižší podání286.000 Kč
OkresTřebíč
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 5041 - orná půda o výměře 10.275 m2 , LV č. 417, v k.ú. Střítež u Třebíče, obec Střítež, okres Třebíč, který je situován v severovýchodní až severní části…
Začátek dražby10.4.2024 13:00
Konec dražby10.4.2024 14:00
Číslo dražby203EX33763/18-90
Nejnižší podání165.333 Kč
OkresPlzeň-jih
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 2/45 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1798/78 - orná půda o výměře 66 m2 , pozemku p.č. 1798/79 - orná půda o výměře 2.497 m2…
Začátek dražby10.4.2024 13:00
Konec dražby10.4.2024 14:00
Číslo dražby203EX33763/18-91
Nejnižší podání247.333 Kč
OkresPlzeň-jih
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 2/45 k nemovitým věcem sestávající z pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 2704 (díl 2) o výměře 2…
Začátek dražby10.4.2024 13:00
Konec dražby10.4.2024 13:30
Číslo dražby121 EX 2197/06-78
Nejnižší podání8.667 Kč
OkresJindřichův Hradec
Jedná se o rovinný pozemek obdélníkového tvaru o výměře 25 m2 evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha, který se dle platného územního plánu se…
Začátek dražby11.4.2024 13:00
Konec dražby11.4.2024 13:30
Číslo dražby030 EX 6725/16-155
Nejnižší podání1.180.000 Kč
OkresZlín
Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Oceňovaný pozemek se nachází na jižním okraji zastavěné části obce Kostelec. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.