Začátek dražby25.7.2024 10:00
Konec dražby25.7.2024 10:15
Číslo dražby081 EX 16760/09-450
Nejnižší podání132.500 Kč
OkresJihlava
Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/5 nemovité věci - pozemku p.č. 591/53 - orná půda, v k.ú. Bedřichov u Jihlavy, obec Jihlava, okres Jihlava, který je situován v…
Začátek dražby25.7.2024 10:30
Konec dražby25.7.2024 10:45
Číslo dražby081 EX 10480/11-571
Nejnižší podání36.000 Kč
OkresMělník
Předmětem ocenění je podíl id.1/16 na pozemku p.č.845 na LV č.86, k.ú. Úžice u Kralup nad Vltavou, okres Mělník. Pozemek je rovinný, má protáhlý obdélníkový tvar s délkou cca 31 m a šířkou cca 6,6 m…
Začátek dražby30.7.2024 10:00
Konec dražby30.7.2024 10:30
Číslo dražby137 EX 6432/12-MB
Nejnižší podání12.040 Kč
OkresHodonín
id. 1/27 pozemků v Mutěnicích, okr. Hodonín
Začátek dražby31.7.2024 11:00
Konec dražby31.7.2024 12:00
Číslo dražby176 DD 00014/23-035
Nejnižší podání720.000 Kč
OkresPlzeň-jih
Jedná se o dražbu pozemků o výměře 1728 m2 a 1730 m2 v katastrálním území Nová Ves u Plzně, obec Nová Ves. Podle platného územního plánu se pozemky nalézají v zóně SV-Z3 – území smíšené obytné…
Začátek dražby31.7.2024 13:00
Konec dražby31.7.2024 14:00
Číslo dražby203EX37639/23
Nejnižší podání33.693 Kč
OkresChrudim
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 43/106 - trvalý travní porost o výměře 2.832 m2 , pozemku p.č. 137/5 - ostatní plocha o…
Začátek dražby31.7.2024 13:00
Konec dražby31.7.2024 13:30
Číslo dražby121 EX 586/23-74
Nejnižší podání32.000 Kč
OkresÚstí nad Orlicí
Oceňovaný pozemek se nachází cca 400 m západně od okraje zastavěné části obce Mlýnický Dvůr. Jedná se o zemědělský pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda…
Začátek dražby7.8.2024 13:00
Konec dražby7.8.2024 14:00
Číslo dražby203EX4043/21-116
Nejnižší podání15.833 Kč
OkresPříbram
Draženou nemovitostí jeI) ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/16 nemovité věci - pozemku p.č. 120/23 - orná půda o výměře 329 m2, evidováno na LV č. 203II) ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1…
Začátek dražby7.8.2024 13:00
Konec dražby7.8.2024 14:00
Číslo dražby203EX10862/11-165
Nejnižší podání63.333 Kč
OkresPříbram
Draženou nemovitostí je:I) ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 nemovité věci - pozemku p.č. 120/23 - orná půda o výměře 329 m2, evidováno na LV č. 203II) ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1…
Začátek dražby9.8.2024 10:00
Konec dražby9.8.2024 11:00
Číslo dražby204 EX 10226/19-735
Nejnižší podání2.118.000 Kč
OkresPlzeň-město
Předmětem dražby je pozemek pro stavební účely, na kterém byla započata výstavba rodinného domu, v obci Kyšice, okres Plzeň-město, v Plzeňském kraji. Dle provedeného místního šetření se jedná o…
Začátek dražby14.8.2024 13:00
Konec dražby14.8.2024 14:00
Číslo dražby203EX20438/10
Nejnižší podání23.333 Kč
OkresKroměříž
Draženou nemovitostí je:I) Nemovité věci evidované na LV č. 369 Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1238 - orná půda o výměře 4.074 m2 ,…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.