Začátek dražby30.3.2023 10:00
Konec dražby30.3.2023 10:30
Číslo dražby230065
Nejnižší podání1.976.000 Kč
OkresBruntál
Spoluvlastnický podíl 2/3 na pozemku parc.č. 504/4, výměra 18 619 m² , orná půda, zemědělský půdní fondzapsáno na listu vlastnictví č. 412, pro k. ú. Brantice, obec Brantice, u Katastrálního úřadu…
Začátek aukce30.3.2023 10:00
Konec aukce30.3.2023 10:30
Číslo aukce230008 opakovaná
Nejnižší podání245.352 Kč
OkresLitoměřice
Orná půda nadprůměrné bonity – k.ú. Sukorady, okr. LitoměřicePozemek parc.č. 460/12, evidovaná výměra 10 223 m², druh pozemku orná půda zapsáno na LV 402 pro k.ú. Sukorady, obec Snědovice,…
Začátek dražby30.3.2023 10:30
Konec dražby30.3.2023 10:45
Číslo dražby081 EX 30373 / 12 - 281
Nejnižší podání54.000 Kč
OkresČeské Budějovice
Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 98/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 374 m2 a pozemku p.č. 3419/1 - ostatní plocha…
Začátek dražby30.3.2023 10:30
Konec dražby30.3.2023 11:00
Číslo dražby137 EX 3830/12-MB
Nejnižší podání41.333 Kč
OkresPrachatice
id. 1/20 zahrady v Nebahovech, okr. PrachaticeDle platného územního plánu obce Nebahovy (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) je pozemek veden v plochách stabilizovaných: „B - plochy…
Začátek dražby30.3.2023 11:00
Konec dražby30.3.2023 11:30
Číslo dražby137 EX 3830/12-MB2
Nejnižší podání22.000 Kč
OkresPrachatice
id. 1/2 pozemku v Nebahovech, okr. Prachatice Dle platného územního plánu obce Nebahovy (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) je pozemek veden v plochách stabilizovaných: „B - plochy…
Začátek dražby30.3.2023 12:00
Konec dražby30.3.2023 12:30
Číslo dražby121 EX 5358/17-287
Nejnižší podání24.000 Kč
OkresČeský Krumlov
Ideální 1/4 pozemků:Jedná se o jeden severním směrem mírně sklonitý pozemek podélného tvaru o výměře 354 m2 a o jeden rovinný pozemek lichoběžníkového tvaru o výměře 9 m2. Oba pozemky jsou v katastru…
Začátek dražby4.4.2023 09:00
Konec dražby4.4.2023 09:15
Číslo dražby150 EX 540/18-112
Nejnižší podání39.551 Kč
OkresBenešov
pozemek se nachází v okrese Benešov, v obci Krňany, mimo souvisle zastavěné území obce, v chatovišti, poblíž staveb pro rodinnou rekreaci č.e. 52, 74, 78 a 77. Pozemek slouží jako plocha k rekreaci v…
Začátek dražby4.4.2023 10:00
Konec dražby4.4.2023 10:30
Číslo dražby091 EX 06645/10-221
Nejnižší podání1.823.000 Kč
OkresPraha-západ
Jedná se o pozemky st. parc. č. 740, č.64/29 a 64/45 s příslušenstvím v katastrálním území Velké Přílepy, obec Velké Přílepy okres Praha západ
Začátek dražby4.4.2023 10:00
Konec dražby4.4.2023 10:30
Číslo dražby137 EX 19058/22-MB
Nejnižší podání4.986.667 Kč
OkresČeský Krumlov
Jedná se o dražbu nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 1048/6 - ostatní plocha a pozemku p.č. 1048/16 - orná půda, vše v k.ú. Omlenice, obec Omlenice, okres Český Krumlov, které jsou situovány…
Začátek dražby4.4.2023 13:00
Konec dražby4.4.2023 13:30
Číslo dražby121 EX 6101/13-165
Nejnižší podání6.894 Kč
OkresCheb
Oceňované nemovitosti, pozemkové parcely - zahrady číslo parcelní 423/2, 428/8, 428/9, orná půdačíslo parcelní 423/4 a ostatní plocha číslo parcelní 428/6 se všemi součástmi, jsou…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.