Začátek dražby19.1.2021 08:30
Konec dražby19.1.2021 09:30
Číslo dražby169EX 4250/14-473
Nejnižší podání129.850 Kč
OkresJihlava
Jedná se o dražbu lesního pozemku k.ú. Milíčov u Jihlavy o vyměře 17316 m2.
Začátek dražby19.1.2021 09:00
Konec dražby19.1.2021 09:30
Číslo dražby137 EX 03549/19-MG
Nejnižší podání25.200 Kč
OkresMělník
spoluvlastnického podílu ve výši 3/9 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 318/34 - ostatní plocha, v k.ú. Zálezlice, obec Zálezlice, okres Mělník, který je situován v okrajové, zastavěné…
Začátek dražby19.1.2021 13:00
Konec dražby19.1.2021 13:30
Číslo dražby121 EX 7714/13-122
Nejnižší podání54.350 Kč
OkresPlzeň-jih
1. Oceňované nemovitosti, pozemkové parcely - zastavěná plocha číslo parcelní 31, jejíž součástí jestavba zbořeniště rodinného domu č.p. 50, dále pak ostatní plochy číslo parcelní 687/1, 909,zahrady…
Začátek dražby19.1.2021 13:00
Konec dražby19.1.2021 13:30
Číslo dražby137 EX 5314/15-IZ
Nejnižší podání76.000 Kč
OkresBrno-venkov
pozemky lesní a pozemky zahrad s využitím pro zemědělskou činnost a jako užitková zahrada s trvalými porosty. Pozemky jsou rovinaté, přístupné po místní nezpevněné komunikace umístěné na pozemku parc…
Začátek dražby20.1.2021 13:00
Konec dražby20.1.2021 14:00
Číslo dražby203EX29089/18-324
Nejnižší podání24.506.667 Kč
OkresRokycany
Draženými pozemky jsou p.č. 2521/1 - zahrada, pozemku p.č. 2521/2 - orná půda, pozemku p.č. 2521/16 - orná půda, pozemku p.č. 2535/1 - ostatní plocha a pozemku p.č. 2977/1 - ostatní plocha, vše LV č.…
Začátek dražby20.1.2021 13:00
Konec dražby20.1.2021 14:00
Číslo dražby203EX17572/20
Nejnižší podání43.333 Kč
OkresOlomouc
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 nemovité věci - pozemku p.č. 854/41 - orná půda, v k.ú. Majetín, obec Majetín, okres Olomouc, který je situován v západní části…
Začátek dražby20.1.2021 13:00
Konec dražby20.1.2021 14:00
Číslo dražby203EX17567/20
Nejnižší podání620.000 Kč
OkresVsetín
Draženou nemovitostí je: pozemek p.č. St. 1381/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Krásno nad Bečvou, č.p. 72, jiná st. (stavba stojí na pozemku p.č. St. 1381/1), pozemek p.č.…
Začátek dražby20.1.2021 13:00
Konec dražby20.1.2021 14:00
Číslo dražby203EX14329/20
Nejnižší podání40.000 Kč
OkresOpava
Draženou nemovitostí je: Nemovité věci evidované na LV č. 305, k.ú. Sádek u OpavyJedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/9 pozemku p.č. 741/5 - ostatní plocha, v k.ú. Sádek u Opavy, obec…
Začátek dražby20.1.2021 13:00
Konec dražby20.1.2021 14:00
Číslo dražby203EX7584/19
Nejnižší podání386.667 Kč
OkresPlzeň-jih
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 40/1 - zahrada, v k.ú. Jarov u Blovic, obec Jarov, okres Plzeň-jih, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Jarov. Pozemek je situován v mírně…
Začátek dražby20.1.2021 13:00
Konec dražby20.1.2021 14:00
Číslo dražby203EX5323/19
Nejnižší podání242.000 Kč
OkresUherské Hradiště
Draženou nemovitostí jsou p.č. 2159 - orná půda a pozemku ve zjednodušené evidenci - parcela původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 2159, vše v k.ú. Strání, obec Strání, okres Uherské Hradiště, které jsou…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace