Začátek dražby30.11.2021 10:00
Konec dražby30.11.2021 10:30
Číslo dražby091 EX 9666/10-235
Nejnižší podání16.000 Kč
OkresRakovník
Pozemky se nacházejí cca 500 m jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Švihov. Jedná se o soubor sousedících pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná…
Začátek dražby30.11.2021 10:00
Konec dražby30.11.2021 10:30
Číslo dražby091 EX 7805/10-170
Nejnižší podání16.000 Kč
OkresLouny
Dražený pozemek se nachází cca 850 m severně od okraje zastavěné části města Louny. Jedná se o zemědělský pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o…
Začátek dražby1.12.2021 10:00
Konec dražby1.12.2021 10:30
Číslo dražby210265
Nejnižší podání2.150.000 Kč
OkresJindřichův Hradec
Pozemky zapsané na LV 431 pro k.ú. Jindřiš, obec Rodvínov, část vodní plochy a břeh pískovny Jindřiš.
Začátek dražby1.12.2021 13:00
Konec dražby1.12.2021 14:00
Číslo dražby203EX21323/11
Nejnižší podání82.207 Kč
OkresKutná Hora
Draženou nemovitostí je:I) Nemovité věci evidované na LV č. 10065, v k.ú. ŽelivecJedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 268/3 - ostatní…
Začátek dražby1.12.2021 13:00
Konec dražby1.12.2021 14:00
Číslo dražby203EX29906/13-734
Nejnižší podání40.667 Kč
OkresVsetín
Draženými pozemky jsou p.č. 566/2 - ostatní plocha, pozemek p.č. 566/7 - trvalý travní porost, pozemek p.č. 574 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 575 - trvalý travní porost a pozemek p.č. 576 -…
Začátek dražby1.12.2021 13:00
Konec dražby1.12.2021 14:00
Číslo dražby203EX24689/14
Nejnižší podání3.200 Kč
OkresSvitavy
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 na pozemku p.č. 3051 trvalý travní porost. Oceňovaný pozemek je fakticky využíván k zemědělským účelům a spolu se sousedními pozemky tvoří celek…
Začátek dražby7.12.2021 09:00
Konec dražby7.12.2021 09:30
Číslo dražby137 EX 12592/09-MG
Nejnižší podání30.000 Kč
OkresBruntál
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 nemovité věci - pozemek p.č. 374 - trvalý travní porost, v k.ú. Karlovec, obec Bruntál, okres Bruntál, který je situován v jižní části…
Začátek dražby7.12.2021 13:00
Konec dražby7.12.2021 13:30
Číslo dražby099 EX 1178/16-147
Nejnižší podání26.667 Kč
OkresSokolov
Oceňovaná nemovitost, pozemková parcela - zahrada číslo parcelní 58/5 o výměře 463 m2 se všemisoučástmi, je situována v centrální části intravilánu obce Dasnice, severozápadně od poblížprocházející…
Začátek dražby7.12.2021 13:00
Konec dražby7.12.2021 13:30
Číslo dražby137 EX 200/15-IZ
Nejnižší podání20.000 Kč
OkresBrno-město
pozemky situované v obci Brno, v zastavěném území obce, v katastrálním území Staré Brno na Mendlově náměstí. K datu ocenění jsou pozemky využívané jako tramvajové kolejiště, zatravněný pás mezi…
Začátek dražby7.12.2021 14:00
Konec dražby7.12.2021 14:30
Číslo dražby137 EX 20646/14-IZ
Nejnižší podání6.360 Kč
OkresBřeclav
Pozemek p.č. 2261 je na LV zapsaný jako orná půda a tento zápis odpovídá skutečnosti. Pozemek je užívaný jako zemědělský pozemek. Pozemek je pravidelného úzkého tvaru a jeho výměra činí 5.858 m2…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace