Začátek dražby25.4.2024 11:00
Konec dražby25.4.2024 11:30
Číslo dražby230409
Nejnižší podání18.454.000 Kč
OkresHlavní město Praha
Pozemek 395/68 je evidován v rámci katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha. Jedná se o pozemek, na kterém se nacházejí silniční panely a dále jemný štěrk,…
Začátek aukce25.4.2024 13:00
Konec aukce25.4.2024 13:30
Číslo aukce240083
Nejnižší podání47.850 Kč
OkresJeseník
Pozemky se nachází v blízkosti polských hranic, cca 1 km mimo intravilán obce Velké Kunětice, dobře dostupné po účelové komunikaci, mimo CHKO Jeseníky. Jsou bez právních vad (žádná omezení…
Začátek aukce25.4.2024 13:30
Konec aukce25.4.2024 14:00
Číslo aukce230474 opakovaná
Nejnižší podání46.100 Kč
OkresNový Jičín
spoluvlastnický podíl 1/36 na nemovitostech a to jmenovitě:pozemek p.č.739/27, orná půda, o velikosti 5176 m2, p.č.739/28, orná půda, o velikosti 1320 m2, p.č.739/60, orná půda,o velikosti 5911 m2, p…
Začátek dražby26.4.2024 10:00
Konec dražby26.4.2024 10:30
Číslo dražby230470 opakovaná
Nejnižší podání900.000 Kč
OkresZlín
Majetkový podíl 1/2Pozemek parc. č. 266/6, k. ú. Lhotka u Zlína o výměře 102 m2 je v KN evidován ve druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití manipulační plocha. Ve skutečnosti je pozemek…
Začátek aukce29.4.2024 11:00
Konec aukce29.4.2024 11:30
Číslo aukceKSBR 32 INS 17168/20219
Nejnižší podání1.116.000 Kč
OkresProstějov
Vyhlašovatel/organizátor nabízí k odkoupení z majetkové podstaty dlužníka:pozemek p.č. 820/3 orná půda o výměře 1 375 m2, p.č. 820/52 orná půda o výměře 682 m2, p.č. 820/53 orná půda o výměře 609 m2,…
Začátek dražby30.4.2024 10:00
Konec dražby30.4.2024 10:30
Číslo dražby091 EX 04697/23-053
Nejnižší podání6.561.334 Kč
OkresChrudim
Jedná se o samostatně stojící, přízemní, nepodsklepenou novostavbu rodinného domu s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její…
Začátek dražby30.4.2024 13:00
Konec dražby30.4.2024 13:30
Číslo dražby121 EX 5505/23-42
Nejnižší podání130.060 Kč
OkresDomažlice
Oceňovaná nemovitost, zemědělská pozemková parcela - orná půda číslo parcelní 680, bez jakýchkoliv součástí a příslušenství, je situována severně od intravilánu části obce Starec, mimo její zastavěné…
Začátek dražby2.5.2024 13:00
Konec dražby2.5.2024 14:00
Číslo dražby203EX29870/23
Nejnižší podání370.447 Kč
OkresBrno-venkov
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcemsestávající z pozemku p.č. 579 - trvalý travní porost o výměře 885 m2, pozemku p.č. 580 -trvalý travní porost o…
Začátek dražby9.5.2024 13:00
Konec dražby9.5.2024 14:00
Číslo dražby203EX27186/14-272
Nejnižší podání385.000 Kč
OkresZlín
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 22/60 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 2215 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 585 m2, na pozemku stojí stavba: Želechovice nad Dřevnicí…
Začátek dražby9.5.2024 13:00
Konec dražby9.5.2024 14:00
Číslo dražby203EX32223/23
Nejnižší podání28.000 Kč
OkresPelhřimov
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 191/1 - trvalý travní porost o výměře 3.172 m2 , pozemku p.č. 191/2 - trvalý travní…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.