Začátek dražby29.6.2021 09:30
Konec dražby29.6.2021 10:30
Číslo dražby158 EX 615/18 - 64
Nejnižší podání70.420 Kč
OkresTrutnov
Nemovitá věc zapsaná na LV 213 - ostatní plocha - neplodná půda č. 4335 se nachází v okrajové nezastavěné části obce a katastrálního území Chotěvice. Přístup je po nezpevněné komunikaci. Dle platného…
Začátek aukce29.6.2021 10:00
Konec aukce29.6.2021 10:30
Číslo aukce2103141
Nejnižší podání48.972 Kč
NEJEDNÁ SE O KAMENNOU DRAŽBU, ALE O ELEKTRONICKOU!!!Jedná se o celek pěti různých druhů pozemků, které vedou za sebou v klidné části obce Ratíškovice, severozápadně směrem na obec Dubňany. Parcely…
Začátek dražby29.6.2021 11:00
Konec dražby29.6.2021 12:00
Číslo dražby176 DD 00010/21-004
Nejnižší podání11.994.750 Kč
OkresHlavní město Praha
Jedná se o dražbu travnatého pozemku obdélníkového tvaru o výměře 1 613 m2. Pozemek se nachází ve středu zastavěné městské části Újezd nad Lesy, okr. Praha a v katastru nemovitostí je veden jako…
Začátek aukce29.6.2021 13:00
Konec aukce29.6.2021 13:30
Číslo aukce2103142
Nejnižší podání46.500 Kč
NEJEDNÁ SE O KAMENNOU DRAŽBU, ALE O ELEKTRONCKOU DRAŽBU!!!Jedná se o pozemek s parcelním číslem 828 a nachází se poblíž hlavní komunikace číslo 391 po pravé straně směrem na obec Žďárec. Nedaleko se…
Začátek dražby29.6.2021 13:30
Konec dražby29.6.2021 14:00
Číslo dražby139EX20537/14-194
Nejnižší podání209.420 Kč
OkresSemily
Předmětem dražby jsou 3 parcely, které jsou součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa o celkové výměře 2,7022 ha. Dražené pozemky se nachází východně od Roprachtic u lokality mzv. Přívlacká…
Začátek dražby30.6.2021 10:30
Konec dražby30.6.2021 11:00
Číslo dražby143 DC 00006/20-007
Nejnižší podání912.000 Kč
OkresNový Jičín
Jedná se o dražbu na návrh osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: Z/C/H Legal v.o.s., advokátní kancelář, IČ: 27222861, se sídlem Národní 973/41, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka: Erik…
Začátek dražby30.6.2021 11:00
Konec dražby30.6.2021 11:30
Číslo dražbyN 2/2021
Nejnižší podání2.104.000 Kč
OkresPřerov
Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce. Pozemky p.č.3684 a 3776 jsou zemědělského charakteru a jsou takto i využívány. Na pozemcích p.č.3968, 3685, a 3973 se nacházejí břehové porosty.…
Začátek dražby30.6.2021 13:00
Konec dražby30.6.2021 14:00
Číslo dražby203EX14329/20-56
Nejnižší podání30.000 Kč
OkresOpava
Draženou nemovitostí je: Nemovité věci evidované na LV č. 305, k.ú. Sádek u OpavyJedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/9 pozemku p.č. 741/5 - ostatní plocha, v k.ú. Sádek u Opavy, obec…
Začátek dražby30.6.2021 13:00
Konec dražby30.6.2021 14:00
Číslo dražby203EX31856/14-126
Nejnižší podání440.000 Kč
OkresLiberec
Draženou nemovitostí jsou pozemky p.č. 73 - zahrada, pozemku p.č. 74 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 1180 - ostatní plocha, vše v k.ú. Arnoltice u Bulovky, obec Bulovka, okres Liberec, které…
Začátek dražby30.6.2021 13:00
Konec dražby30.6.2021 14:00
Číslo dražby203EX47871/13-209
Nejnižší podání14.500 Kč
OkresUherské Hradiště
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 2090/2 - orná půda, v k.ú. Osvětimany, obec Osvětimany, okres Uherské Hradiště, který je situován na…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace