Začátek dražby13.4.2021 08:00
Konec dražby13.4.2021 08:30
Číslo dražby196EX 1737/19-210
Nejnižší podání2.320.000 Kč
OkresHavlíčkův Brod
Jedná se o dražbu pozemku parcelní číslo 570/8, o výměře 23202m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště…
Začátek dražby13.4.2021 09:00
Konec dražby13.4.2021 09:30
Číslo dražby196EX 1737/19-211
Nejnižší podání255.334 Kč
OkresHavlíčkův Brod
Jedná se o dražbu pozemků - pozemek parcelní číslo 366/50, o výměře 63m2, druh pozemku trvalý travní porost, - pozemek parcelní číslo 366/93, o výměře 5299m2, druh pozemku trvalý travní porost, -…
Začátek dražby13.4.2021 13:00
Konec dražby13.4.2021 13:30
Číslo dražby121 EX 6251/13-76
Nejnižší podání3.688 Kč
OkresSvitavy
Pozemek parcelní číslo 5480 o výměře 1383 m2 – trvalý travní porost.
Začátek dražby13.4.2021 13:00
Konec dražby13.4.2021 13:30
Číslo dražby206 EX 1445/17-114
Nejnižší podání210.000 Kč
OkresPraha-západ
Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Oceňované pozemky jsou užívány jako zemědělské pozemky s celkovou plochou 3.339 m2. Dle územního plánu jsou pozemky…
Začátek dražby14.4.2021 13:00
Konec dražby14.4.2021 14:00
Číslo dražby203EX24139/13
Nejnižší podání76.000 Kč
OkresPřerov
Draženou nemovitostí je:1) Nemovité věci evidované na LV č. 29 a LV č. 223 v k.ú. PrusínkyIdeální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 633 - zahrada (LV č.…
Začátek dražby14.4.2021 13:00
Konec dražby14.4.2021 14:00
Číslo dražby203EX21146/13
Nejnižší podání137.600 Kč
OkresZlín
Draženou nemovitostí je 6 parcel, které jsou součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa. Pozemky p.č. 1692 a 1693/4 jsou v KN vedeny jako ostatní plocha, resp. trvalý travní porost, avšak tyto…
Začátek dražby14.4.2021 13:00
Konec dražby14.4.2021 14:00
Číslo dražby203EX43264/18-68
Nejnižší podání19.400 Kč
OkresKolín
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 116/20 - ostatní plocha, LV č. 1316, v k.ú. Doubravčice, obec Doubravčice, okres Kolín.…
Začátek dražby14.4.2021 13:00
Konec dražby14.4.2021 14:00
Číslo dražby203EX12461/18
Nejnižší podání6.667 Kč
OkresPřerov
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 2/12 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 119/4 - ostatní plocha, v k.ú. Kovářov u Potštátu, obec Potštát, okres Přerov, který je situován ve…
Začátek dražby14.4.2021 13:00
Konec dražby14.4.2021 14:00
Číslo dražby203EX20789/15
Nejnižší podání4.667 Kč
OkresNáchod
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 539/3 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Nové Město nad Metují, obec Nové Město nad Metují,…
Začátek dražby14.4.2021 13:00
Konec dražby14.4.2021 14:00
Číslo dražby203EX7381/09
Nejnižší podání28.693 Kč
OkresUherské Hradiště
Draženy jsou podíly na pozemcích viz dražební vyhláška. I) Nemovité věci evidované na LV č. 776, v k.ú. Újezdec u Luhačovic II) Nemovité věci evidované na LV č. 1284, v k.ú. Újezdec u LuhačovicIII)…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace