Začátek dražby3.10.2023 10:00
Konec dražby3.10.2023 10:30
Číslo dražby137 EX 769/23-MB
Nejnižší podání53.333 Kč
OkresHodonín
Předmětem ocenění jsou pozemky nacházející se mimo zastavěné území obce Kuželov v jižní části katastrálního území, mimo zastavěnou část obce, v lánu zemědělských pozemků, v lokalitě za Větrným mlýnem…
Začátek dražby3.10.2023 13:00
Konec dražby3.10.2023 13:30
Číslo dražby137 EX 1402/23-IZ
Nejnižší podání3.333.333 Kč
OkresOstrava-město
pozemky nacházející v zastavěné městské části Vratimov, na okraji katastrálního území Horní Datyně a katastru obce Václavovice, jihovýchodním směrem od Městského úřadu Vratimov. Pozemky jsou mírně…
Začátek dražby3.10.2023 14:15
Konec dražby3.10.2023 14:45
Číslo dražby032EX 291/05
Nejnižší podání18.667 Kč
OkresŠumperk
Pozemek zahrady a podíl 1/6 na pozemku zahrady a ostatní plochy, situované v územním plánu v ploše pro rodinnou výstavbu, jsou situované ve srovnatelné lokalitě, nezasíťované, přístupné z veřejné…
Začátek dražby4.10.2023 09:00
Konec dražby4.10.2023 09:30
Číslo dražby143 EX 01305/20-300
Nejnižší podání1.574.999 Kč
OkresPraha-západ
Předmětem dražby je id. spoluvlastnický podíl 3/16 na nemovité věci, a to:- pozemek parcela č. 755, orná půda o výměře 5406 m²,zapsané na listu vlastnictví č. 279 u Katastrálního úřadu pro…
Začátek dražby4.10.2023 10:00
Konec dražby4.10.2023 10:30
Číslo dražby091 EX 03683/10-176
Nejnižší podání46.000 Kč
OkresKutná Hora
Oceňovaný pozemek se nachází cca 50 m východně od okraje zastavěné části obce Souňov. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře…
Začátek dražby4.10.2023 13:00
Konec dražby4.10.2023 14:00
Číslo dražby203EX8160/09
Nejnižší podání168.000 Kč
OkresZlín
Draženy jsou ideální spoluvlastnické podíly ve výši 1/2 (LV 633), 1/4 (LV 634), 1/2 (LV 607), 1/3 (LV 664), 12/1320 (LV 601) k.ú Vrbětice. Více informací naleznete v přiloženém znaleckém posudku…
Začátek dražby4.10.2023 13:00
Konec dražby4.10.2023 14:00
Číslo dražby203EX64095/11
Nejnižší podání24.000 Kč
OkresDěčín
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 nemovité věci - pozemku p.č. St. 107/1 - zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Jiřetín pod Jedlovou, obec Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín, který je…
Začátek dražby5.10.2023 09:30
Konec dražby5.10.2023 09:45
Číslo dražby081 EX 02709/05-526
Nejnižší podání33.335 Kč
OkresMělník
Předmětem ocenění je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 4/72 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 161 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Liběchov, č.p. 213,…
Začátek dražby5.10.2023 10:00
Konec dražby5.10.2023 10:15
Číslo dražby189 EX 255/04-85
Nejnižší podání233.333 Kč
OkresŽďár nad Sázavou
Jedná se o dražbu pozemků mimo zastavitelné území obce Nové Město na Moravě. Jedná se o remízek mezi zastavěnou částí katastru Pohledec a sídelním katastrem. Dle platného územního plánu obce část…
Začátek dražby5.10.2023 10:15
Konec dražby5.10.2023 10:30
Číslo dražby189 EX 1882/17-93
Nejnižší podání14.333 Kč
OkresTřebíč
Jedná se o dražbu id. spol. podílu 1/6 pozemku parcelní číslo st. 59 evidovaném jako zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Bačkovice, obci Bačkovice, okres Třebíč, který je částečně…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.