Začátek dražby18.5.2022 13:00
Konec dražby18.5.2022 14:00
Číslo dražby203EXD10/22
Nejnižší podání200.000 Kč
OkresKladno
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 pozemku p.č. 33/3, na LV 585, k.ú. Kvíc, okr. Kladno. Znalecký posudek zpracován nebyl, insolvenční soud v postavení věřitelského…
Začátek dražby18.5.2022 13:00
Konec dražby18.5.2022 14:00
Číslo dražby203EX34476/13
Nejnižší podání65.360 Kč
OkresTřebíč
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 675 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1242/33 - ostatní plocha, pozemku p.č. 2972/43 - ostatní plocha,…
Začátek dražby18.5.2022 13:00
Konec dražby18.5.2022 14:00
Číslo dražby203EX2630/08-236
Nejnižší podání40.000 Kč
OkresHodonín
Pozemek p.č. 2116 je situován ve vnitřní, zastavěné části obce Blatnice pod Svatým Antonínkem, v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 6390/3 - ostatní…
Začátek dražby18.5.2022 13:00
Konec dražby18.5.2022 14:00
Číslo dražby203EX2630/08-237
Nejnižší podání270.667 Kč
OkresHodonín
Jedná se o pozemky p.č. 657/196, 2285/10, 2285/11, 2632/270, 2632/271, 3675/9, 6280/82, 6280/127, 6816. Více informací naleznete ve znaleckém posudku a dražební vyhlášce.203EX2630/08-237
Začátek dražby18.5.2022 13:00
Konec dražby18.5.2022 14:00
Číslo dražby203EX2630/08-238
Nejnižší podání112.667 Kč
OkresHodonín
Draženými nemovitostmi jsou pozemky a vinice p.č. 2108/1, 2108/2, 2118/1, 2118/3, 5139/7, 5139/12. Více informací ve znaleckém posudku a dražební vyhlášce.203EX2630/08-238 www.eujicha.cz
Začátek dražby18.5.2022 13:00
Konec dražby18.5.2022 14:00
Číslo dražby203EX14596/08-222
Nejnižší podání5.333 Kč
OkresKladno
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 pozemku p.č. 795/21 a 795/37 v k.ú. Brandýsek, okr. Kladno a pozemku p.č. 152/17, 381/2, 381/3, 381/4.203EX14596/08 www.eujicha.cz
Začátek dražby19.5.2022 10:00
Konec dražby19.5.2022 11:30
Číslo dražby180 EX 16270/10-165
Nejnižší podání20.667 Kč
OkresBřeclav
Jedná se o dražbu id. spol. podílu 1/6 pozemku parc.č. 1664/86 který se nachází mimo zastavěná území mezi lány zemědělských pozemků (ovocných sadů a vinic). Pozemek parc.č. 1664/86 je zemědělským…
Začátek dražby19.5.2022 10:00
Konec dražby19.5.2022 10:15
Číslo dražby081 EX 09722 / 09 - 405
Nejnižší podání150.000 Kč
OkresFrýdek-Místek
Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1239/2 - trvalý travní porost, v k.ú. Dolní Líštná, obec Třinec, okres Frýdek-Místek.Pozemek…
Začátek dražby19.5.2022 10:00
Konec dražby19.5.2022 11:00
Číslo dražby225 EX 2004/07-1
Nejnižší podání237.500 Kč
OkresOlomouc
OPAKOVANÁ DRAŽBAPředmětem dražby jsou následující nemovité věci:spoluvlastnického podílu povinného, ve výši 1/3 na nemovitých věcí- Pozemek, parcela 186/2 o výměře 475m², orná půdazapsaných na listu…
Začátek dražby19.5.2022 10:00
Konec dražby19.5.2022 11:00
Číslo dražby225 EX 2540/07-1
Nejnižší podání32.250 Kč
OkresOstrava-město
OPAKOVANÁ DRAŽBAspoluvlastnického podílu povinného, ve výši 2/84 na nemovitých věcí- Pozemek, parcela 457/29 o výměře 339m², ostatní komunikace- Pozemek, parcela 457/5 o výměře 564m2, ostatní…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.