Začátek dražby23.8.2022 10:00
Konec dražby23.8.2022 10:30
Číslo dražby091 EX 7187/16-105
Nejnižší podání82.000 Kč
OkresPrachatice
Nařízena je dražba ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 847/1000 na pozemcích parc. č. 949/15 (orná půda) a parc. č. 1015/1 (ostatní plocha) v kat. území Husinec, obec Husinec, okres…
Začátek dražby23.8.2022 10:00
Konec dražby23.8.2022 10:30
Číslo dražby091 EX 3358/13-163
Nejnižší podání10.000 Kč
OkresPísek
pozemky se nacházejí cca 1 km východně od okraje zastavěné části obce Albrechtice nad Vltavou. Jedná se o soubor zemědělských pozemků tvaru úzkých pásů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené ve…
Začátek dražby23.8.2022 11:00
Konec dražby23.8.2022 12:00
Číslo dražby147 DD 2/22 - 4
Nejnižší podání234.000 Kč
OkresPrachatice
Jedná se o dražbu pozemku o výměře 1166m2, druh pozemku trvale travní porost k.ú. Vlachovo Březí.
Začátek dražby23.8.2022 13:00
Konec dražby23.8.2022 13:30
Číslo dražby137 EX 1326/15-IZ
Nejnižší podání93.333 Kč
OkresTřebíč
leží v kraji Vysočina, okrese Třebíč,severovýchodním směrem od centra města v zahrádkářské kolonii v prodloužení ul. Nivka. Předmětemocenění jsou pozemky zahrady se zahrádkářskou chatkou č.e. 102…
Začátek dražby24.8.2022 10:00
Konec dražby24.8.2022 10:30
Číslo dražby091 EX 7187/16-106
Nejnižší podání20.000 Kč
OkresPrachatice
Nařízena je dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 vedeného k.ú. Husinec, okr. Prachatice, na němž je zapsána parc. č. 949/16 o rozloze 4917 m2. Nemovitá věc je katastrem nemovitostí…
Začátek dražby24.8.2022 13:00
Konec dražby24.8.2022 14:00
Číslo dražby203EX7043/21-47
Nejnižší podání24.667 Kč
OkresHodonín
Draženou nemovitostí je:I) Pozemek p.č. 1152/8 a pozemek p.č. 1154/5, k.ú. VracovJedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem - pozemku p.č. 1152/8 - orná půda a pozemku p.č…
Začátek dražby24.8.2022 13:00
Konec dražby24.8.2022 14:00
Číslo dražby203EX28502/10
Nejnižší podání18.667 Kč
OkresNymburk
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 109/90 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 110/67 - orná půda a pozemku p.č. 110/68 -…
Začátek dražby24.8.2022 13:00
Konec dražby24.8.2022 14:00
Číslo dražby203EX18929/20
Nejnižší podání196.667 Kč
OkresPřerov
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 50/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Horní Moštěnice, č.e.…
Začátek dražby24.8.2022 13:00
Konec dražby24.8.2022 14:00
Číslo dražby203EX53845/14
Nejnižší podání166.667 Kč
OkresSvitavy
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. p.č. 884/26 - trvalý travní porost, v k.ú. Lubná u Poličky, obec Lubná, okres Svitavy, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Lubná, v rovinném terénu…
Začátek dražby24.8.2022 13:00
Konec dražby24.8.2022 14:00
Číslo dražby203EX3134/11
Nejnižší podání22.667 Kč
OkresBlansko
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/9 k nemovité věci - pozemku p.č. 1000 - orná půda, v k.ú. Meziříčko u Letovic, obec Letovice, okres Blansko, který je situován v okrajové, zastavěné…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.