Ukončené

Začátek dražby4.10.2023 13:00
Číslo dražby203EX37570/14
Vyvolávací cena316.667 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za316.667 Kč
Počet účastníků1
Počet příhozů1
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem - objektu č.p. 1091, rod. dům, příslušející k části obce Pelhřimov, na pozemku p.č. 2360/6 (LV 7472), objektu bez čp/če, jiná st.…
Začátek dražby4.10.2023 13:00
Číslo dražby203EX64095/11
StavNebylo podání
Počet účastníků3
Počet příhozů0
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 nemovité věci - pozemku p.č. St. 107/1 - zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Jiřetín pod Jedlovou, obec Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín, který je…
Začátek dražby4.10.2023 13:00
Číslo dražby203EX8160/09
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
Draženy jsou ideální spoluvlastnické podíly ve výši 1/2 (LV 633), 1/4 (LV 634), 1/2 (LV 607), 1/3 (LV 664), 12/1320 (LV 601) k.ú Vrbětice. Více informací naleznete v přiloženém znaleckém posudku…
Začátek dražby4.10.2023 13:00
Číslo dražby203EX29658/12-232
StavOdročená
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 2/6 rodinného domu č.p. 14 s příslušenstvím a pozemkem p.č. 1367, k.ú. Podivín. Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům pod…
Začátek dražby4.10.2023 13:00
Číslo dražby203EX22092/22
StavOdročená
Draženou nemovitostí je jednotka č. 1998/1, způsob využití jiný nebytový prostor, v budově č.p. 1998, příslušející k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2138, včetně spoluvlastnického podílu…
Začátek dražby4.10.2023 13:00
Číslo dražby203EX15185/21
Vyvolávací cena4.820.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za6.885.000 Kč
Počet účastníků8
Počet příhozů65
Draženou nemovitostí je přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné,…
Začátek dražby4.10.2023 13:00
Číslo dražby203EX25533/12-243
StavNebylo podání
Počet účastníků1
Počet příhozů0
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6. Jedná se o rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný…
Začátek dražby4.10.2023 13:00
Číslo dražby203EX5120/21-141
Vyvolávací cena470.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za1.000.000 Kč
Počet účastníků13
Počet příhozů34
Draženou nemovitostí je přízemní rodinný dům ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, vnitřní části…
Začátek dražby4.10.2023 13:00
Číslo dražby203EX20061/21-76
StavNebylo podání
Počet účastníků2
Počet příhozů0
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 2/16. Jedná se o částečně podsklepený rodinný dům typu smíšené konstrukce se dvěma nadzemními podlažími pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou…
Začátek aukce4.10.2023 11:00
Číslo aukce230354 položka 30
Vyvolávací cena500 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za1.000 Kč
Počet účastníků10
Počet příhozů6
Položka Typ Popis Nejnižší podání 30 ZAVAŘOVACÍ HRNEC SENCOR SPP 2100WH 27L ODŘENÁ BARVA viz.FOTO 500 Všem zájemcům o položky v aukci je doporučena prohlídka předmětu v aukci.…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.