Ukončené

Začátek aukce8.6.2023 10:00
Číslo aukce230205 - položka 1
Vyvolávací cena500 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za1.000 Kč
Počet účastníků6
Počet příhozů5
Položka Typ Popis Nejnižší podání 1 MULTIFUNKČNÍ TRENÉR CRIVIT 304865 - 10KS (PRODEJ JAKO CELEK) Vystavený kus na prodejně možné kosmetické vady viz. foto 500 (dále jen…
Začátek dražby8.6.2023 10:00
Číslo dražby189 EX 3870/21-71
Vyvolávací cena1.793.333 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za2.268.333 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů14
Jedná se o dražbu RD. Dům je samostatně stojící, podsklepený, dvě nadzemní podlaží a obytné podkroví. V 1.PP technické zázemí domu a sklepy, v přízemí je provozovna pošty, ve 2.NP a podkroví pak…
Začátek dražby8.6.2023 10:00
Číslo dražby081 EX 02819 / 06 - 309
Vyvolávací cena846.700 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za856.700 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů2
Předmětem dražby je nemovitá věc – jednotka č. 429/10 v budově č.p. 425, 429, příslušející k části obce Kynšperk nad Ohří, na pozemku p.č. 187, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem…
Začátek dražby8.6.2023 10:00
Číslo dražby227 EX (DD 3/23-7)
StavNebylo podání
Počet účastníků0
Počet příhozů0
Předmětem dražby jsou pozemky parc. č. 3241/51, 3241/201, 3241/204, 3241/205, zapsané na listu vlastnictví č. 1734 pro katastrální území Střekov, obec Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem. Pozemky…
Začátek dražby8.6.2023 10:00
Číslo dražby230139
Vyvolávací cena1.200.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za3.116.225 Kč
Počet účastníků8
Počet příhozů103
Předmět dražby je tvořen stavbou rodinného domu č.p. 24 na parcele č. 351/1 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek, který tvoří funkční celek, tj. parcela č. 352/3 - zahrada o celkové výměře 456 m².…
Začátek dražby8.6.2023 10:00
Číslo dražby137 EX 13869/08-MB2
Vyvolávací cena250.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za250.000 Kč
Počet účastníků3
Počet příhozů1
Pozemky se nacházejí se v extravilánu obce, v severní, východní a západní části katastrálního území. Pozemky jsou převážně mírně svažité a zvlněné, součástí lánu zemědělské půdy. Dle platného…
Začátek dražby8.6.2023 09:30
Číslo dražby081 EX 26869 / 12 - 420
Vyvolávací cena57.780 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za61.780 Kč
Počet účastníků2
Počet příhozů3
Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovité věci - pozemku p.č. 250/19 - trvalý travní porost o výměře 623 m2, vše na listu vlastnictví 112 v k.ú. Vráto, obec Vráto,…
Začátek dražby7.6.2023 13:00
Číslo dražby203EX29104/22
Vyvolávací cena170.667 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za830.000 Kč
Počet účastníků22
Počet příhozů58
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 176/55 - orná půda, v k.ú. Řepčín, obec Olomouc, okres Olomouc, který je situován v okrajové části zastavěného území s přístupem po nezpevněné veřejné komunikaci,…
Začátek dražby7.6.2023 13:00
Číslo dražby203EX29069/22
StavOdročená
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2. Jedná se o přízemní, dřevěný, nepodsklepený objekt rodinné rekreace bez využitého podkroví pod valbovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt…
Začátek dražby7.6.2023 13:00
Číslo dražby203EX44333/16-120
Vyvolávací cena26.667 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za26.667 Kč
Počet účastníků1
Počet příhozů1
Draženy jsou podíly ve výši 1/6:I) pozemku p.č. 300/4 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 300/6 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 1038/2 - vodní plocha, LV 7, v k.ú. Přečaply, obec Údlice, okres…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.