Aktuality a články

Statistiky za minulý rok 27.01.2024

...aneb jak se nám v roce 2023 d(r)ařilo. Dle údajů zveřejněných na centrální adrese:

číst více ...


Exekuce domu Davida Ratha 25.10.2023

Soudní exekutor Ivo Luhan vyhlásil dražbu na polovinu rodinného domu ve Zbuzanech u Prahy, která patří odsouzenému bývalému středočeskému hejtmanovi Davidu Rathovi. Informaci serveru iDnes potvrdil v úterý Právu sám Rath a vyplývá to i z dokumentů zveřejněných v pondělí na webu Luhanova Exekutorského úřadu Praha 1. Ve vile přitom bydlí se svou rodinou Rathův bratr Michal, kterému patří druhá polovina domu.

číst více ...


Nová funkce portálu 26.07.2023

Nově byla na portálu pro dražebníky přidána funkce "Maximálního příhozu".

číst více ...


Plánovaná odstávka systému v pondělí 24.7. od 12:00 21.07.2023

Vážení klienti, dne 24.7. (pondělí) od cca 12:00 proběhne plánovaná odstávka systému.

číst více ...


OK dražebník slaví úspěch umístěním na prvních příčkách dražebníků za tento rok 01.03.2023

Dle údajů zveřejněných na centrální adrese (https://www.postaonline.cz/cadrvd/cadr07002Prepare.do?typDrazebnika=1&idMenu=51) se v pořadí dražebníků podle celkového finančního objemu dosaženého vydražením majetku v tomto roce drží střídavě na prvních dvou místech žebříčku.

číst více ...


Charitativní aukce na podporu organizací pečujících o duševní zdraví dětí a dospívajících 11.10.2022

Dne 12.10. proběhnou na portálu OK dražby.cz celkem 4 charitativní aukce dresů z hokejového utkání konaného 9.10.2022 v pražském Edenu.

Jeho cílem bylo vybrat peníze na podporu organizací pečujících o duševní zdraví dětí a dospívajících.

Dres Vladimíra Šmicera, Přemka Forejta, či Jiřího Hrdiny bude možno získat v aukci od 16:00.

číst více ...


Technické potíže na webu způsobené výpadkem elektrické energie 02.06.2022

Vážení zákazníci, omlouváme se za dočasné výpadky fungování webu OK dražby, které byly způsobeny plošným výpadkem dodávek elektrické energie v Praze.

číst více ...


Celkem už přes 50 000 registrovaných dražitelů 13.04.2022

V březnu tohoto roku OK dražby pokořily další milník ve své historii, a to registrováním 50.000 dražitelů!

číst více ...


Další aukce s nejvyšším počtem příhozů 11.04.2022

Dne 6.4.2022 proběhla na portálu OK dražby aukce orné půdy v katastrálním území Ondřejov

číst více ...


Úspěšné dražby pro Ústecký kraj 11.03.2022

V rámci nově navázané spolupráce s odborem majetkovým ústeckého kraje proběhly 1.3.2022 hned tři úspěšné dražby majetku.

číst více ...


Upozornění pro dražitele - registrace 15.02.2022

Vážení klienti, za účelem rychlejšího zpracování Vašich registračních formulářů Vás žádáme, abyste zasílali veškeré úředně ověřené dokumenty potřebné k registraci elektronicky ve formě autorizované konverze na e-mailovou adresu: info@okdrazby.cz nebo do datové schránky uwfqysp.

číst více ...


Navázání spolupráce s Ústeckým krajem - zvýšení transparentnosti dražby a dosažení optimální tržní ceny u nemovitostí 31.01.2022

Společnost OK dražby byla před nedávnem oslovena odborem majetkovým Krajského úřadu Ústeckého kraje s poptávkou realizace elektronických dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

číst více ...


Aukční lahve pro Paraple 17.12.2021

Jubilejní desátý ročník předvánoční dražby uměleckých pivních lahví Pilsner Urquell přinesl Centru Paraple neuvěřitelných 2 064 179 korun.
S ohledem na současnou nelehkou situaci se Pilsner Urquell rozhodl částku navýšit o dalších 760 000 korun. Šek z rukou sládka Václava Berky převzali za Centrum Paraple jeho ředitel David Lukeš a podporovatelka CP, herečka a zpěvačka Barbora Poláková.

číst více ...


Aukční lahve Pilsner Urquell pro Centrum Paraple 09.12.2021

Charitativní projekt aukční lahve pro Centrum Paraple pořádá Pilsner Urquell již od roku 2012. Celý výtěžek z aukce každoročně putuje na podporu Centra Paraple, které díky aukčním lahvím Pilsner Urquell může zlepšovat a rozšiřovat služby pro lidi s poškozením míchy. Dosud dražby aukčních lahví vynesly přes 13 miliónů korun a OK Dražby mají i letos tu čest zapojit se do projektu.

číst více ...


Podporované prohlížeče 27.10.2021

Vážení klienti, upozorňujeme Vás, že veškeré funkce portálu OK dražby jsou plně podporovány v níže uvedených prohlížečích a jejich verzích:

číst více ...


Stanovisko společnosti OK dražby s.r.o. k praktikám S-dražeb 15.09.2021

Nově vyšel ke dni 14.9.2021 na webu Seznam Zprávy článek s reportáží zachycující nekalé praktiky společnosti Centrum aukcí.cz, popř. BANELO, a.s., které stojí za provozem webu s-drazby.cz.

číst více ...


Platnost registračního formuláře 10.09.2021

Platnost registrace je stanovena na dobu tří let. Pokud jste tedy svoji registraci na portálu OK dražby dokončili před rokem 2018, pravděpodobně bude Vaše registrace již neplatná a je třeba ji obnovit.

číst více ...


Realiťák roku 2021 04.07.2021

I letos podporujeme akci Realiťák roku, která pomáhá zvyšovat kvalitu služeb na realitním trhu.

číst více ...


Dražba s nejvyšším počtem příhozů 07.05.2021

Dne 7.5.2021 proběhla na portálu OK dražby exekuční dražba komerční nemovitosti v centru Liberce.

číst více ...


Vyhlášení vítězů akce Realiťák roku 2020! 16.01.2021

Dnes proběhne vyhlášení vítězů akce Realiťák roku 2020. Vzhledem k aktuálním vládním opatřením proběhne vyhlášení on-line.

číst více ...


AUKČNÍ LAHVE PILSNER URQUELL PRO CENTRUM PARAPLE 09.12.2020

CHARITATIVNÍ PROJEKT AUKČNÍ LAHVE PRO CENTRUM PARAPLE POŘÁDÁ PILSNER URQUELL JIŽ OD ROKU 2012. CELÝ VÝTĚŽEK Z AUKCE KAŽDOROČNĚ PUTUJE NA PODPORU CENTRA PARAPLE, KTERÉ DÍKY AUKČNÍM LAHVÍM PILSNER URQUELL MŮŽE ZLEPŠOVAT A ROZŠIŘOVAT SLUŽBY PRO LIDI S POŠKOZENÍM MÍCHY. DOSUD DRAŽBY AUKČNÍCH LAHVÍ VYNESLY 11 MILIONŮ KORUN A OK DRAŽBY LETOS MAJÍ TU ČEST ZAPOJIT SE DO PROJEKTU TAKÉ.

číst více ...


Převod vlastnictví bytů a s ním spojené závady při dražbě veřejné nedobrovolné 07.12.2020

§ 1186 odst. 2 občanského zákoníku upravuje zákonný přechod dluhu v případě převodu jednotky (změnu v osobě dlužníka), přičemž v zájmu právní jistoty se vyžaduje, aby výše dluhů, které na nabyvatele mají přejít, byla doložena písemným potvrzením osoby odpovědné za správu domu a pozemku. Jelikož přechod dluhu souvisejícího se správou domu a pozemku lze posuzovat pouze podle speciálního ustanovení § 1186 (které je spolu s § 1187 a § 1188 označeno v občanském zákoníku jako zvláštní ustanovení o převodu jednotky) za podmínek stanovených v odstavci 2 tohoto ustanovení, a protože § 1186 o. z. se týká výlučně převodu jednotky (derivativní způsob nabytí vlastnictví), v případě přechodu vlastnického práva příklepem v nedobrovolné dražbě (originární způsob nabytí vlastnictví) se neuplatní a dluhy na příspěvcích na správu domu a pozemku v tomto případě na nového nabyvatele nepřejdou.

číst více ...


Způsob doručování ověřených dokumentů 21.10.2020

Vážení klienti, z důvodu vládních omezení Vás žádáme, abyste zasílali veškeré úředně ověřené dokumenty potřebné k registraci POUZE elektronicky ve formě autorizované konverze na e-mailovou adresu: info@okdrazby.cz

číst více ...


Novinky na portálu 19.10.2020

Vážení klienti, dovolujeme si Vás upozornit na novinky na portálu, zejména v admin rozhraní.

číst více ...


Změny v exportu na Portál dražeb 12.10.2020

Vážení klienti, vážené klientky, dovolujeme si Vás upozornit na změny týkající se exportu dražeb na Portál dražeb.

číst více ...


Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí 01.09.2020

Dne 13. května 2020 byl Poslanecké sněmovně vládou předložen návrh zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy, a to jako sněmovní tisk č. 866. Poslanecká sněmovna návrh 8. července 2020 schválila a postoupila Senátu. Po jeho projednání jej Senát 12. srpna 2020 Poslanecké sněmovně vrátil s pozměňovacími návrhy. Nyní bude o návrhu opět jednat Poslanecká sněmovna s tím, že může návrh přijmout ve znění schváleném Senátem, či ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu. V obou případech však bude zrušeno jak zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, tak i vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. Jako rozhodný den byl určen 31. březen 2020.

číst více ...


Plánovaná odstávka systému 25.8.2020 od cca 14:00 21.08.2020

Vážení klienti, dne 25.8.2020 od cca 14:00 do 19:00 proběhne plánovaná odstávka systému.

číst více ...


Nová mapa dražeb a aukcí na portále a další vylepšení 01.05.2020

Po krátké odmlce, během které byly z portálu staženy Google mapy přepracovalo naše IT oddělení nové mapové podklady a nasadili jsme je na portál.

číst více ...


Nové registrace - preferovaný způsob doručení 23.03.2020

Z důvodu omezení doručování listovních zásilek Českou poštou žádáme všechny klienty, aby zasílali veškeré úředně ověřené dokumenty potřebné k registraci elektronicky ve formě autorizované konverze na e-mailovou adresu: info@okdrazby.cz

Soubor je též možno nahrát přímo do systému přes uživatelský účet, anebo zaslat do datové schránky společnosti: uwfqysp.

Veškeré údaje si před odesláním pečlivě zkontrolujte, děkujeme.

číst více ...


Aktuální informace k prohlídkám movitostí i nemovitostí 17.03.2020

Z důvodu nařízení vlády o omezení volného pohybu lidí po ČR kvůli dalšímu šíření nového typu koronaviru rušíme všechny termíny prohlídek ke všem typům zpeněžení bez jakýchkoliv výjimek. Zrušení prohlídek platí s účinností od dnešního dne, 17.3.2020 17.00 do odvolání.

číst více ...


Dočasná odstávka Google map na portále 05.03.2020

Z technických důvodů jsme byli nuceni dočasně pozastavit funkci vyhledávání dražeb a aukcí na portále pomocí Google map. Jakmile naše IT oddělení problém vyřeší, plánujeme mapy zase nasadit. Děkujeme za pochopení!


Rekordní počet dražeb v uplynulém roce 03.03.2020

V uplynulém roce jsme zaznamenali rekordní počet dražeb a aukcí, celkem 5572, to je nárůst o 30% oproti roku 2018!

číst více ...


Upozornění - nekalé praktiky S-drazby.cz 20.01.2020

Upozorňujeme na aktivity společnosti Centrum aukcí.cz s.r.o., popř. BANELO, a.s., které stojí za provozem webu s-drazby.cz, na kterém zavádějícím způsobem „inzeruje“ dražby (nejen) soudních exekutorů, které jsou inzerovány na dražebních serverech. Po spotřebitelích následně požaduje úhradu nesmyslných částek za nesmyslné služby spojené s dražbami. V tomto ohledu byl již podán podnět k České obchodní inspekci, neboť jde zjevně o praktiky poškozující spotřebitele. ČOI se danou věcí zabývá.

číst více ...


Google mapy 16.12.2019

Nově jsme na portál nasadili mapu dražeb a aukcí. Věříme, že mapa uživatelům usnadní vyhledávání, a že celkově zpříjemní orientaci v seznamu aukcí a dražeb.

číst více ...


Nově na portále - každý týden testovací dražby a aukce pro uživatele! 21.11.2019

Rozhodli jsme se, že každý týden vypíšeme jednu fiktivní dražbu nebo aukci, aby si noví uživatelé mohli v klidu vyzkoušet, jak to funguje...

číst více ...


Novinka na webu - filtr dražeb a aukcí podle okresů 04.11.2019

Nově jsme od listopadu nasadili na web funkci filtrace dražeb a aukcí podle okresů. Uživatelům tato funkce přinese přehlednější a rychlejší vyhledávání jednotlivých dražeb a aukcí.

číst více ...


Stali jsme se partnerem soutěže Realiťák roku! 18.04.2019

Rozhodli jsme se podpořit akci Realiťák roku, která oceňuje svědomité makléře.

číst více ...


Zpeněžení majetku VESPA PROSTĚJOV 15.04.2019

V rámci zpeněžení majetku spol. VESPA PROSTĚJOV nabízíme v aukcích kompletní vybavení šicí dílny.

číst více ...


Dotazníkové šetření 04.04.2019

Prosíme o vyplnění dotazníkové šetření pro našeho stážistu a studenta VŠ. Děkujeme za Váš čas.

číst více ...


Kladenská POLDI byla elektronicky vydražena! 18.01.2019

V pátek 18. ledna 2019 proběhla na portálu OKdražby.cz druhá elektronická insolvenční dražba areálu
kladenských hutí POLDI. Zájemce podal nabídku ve výši 140 000 000 korun a stal se vítězem dražby. Nyní má 15 dní
na uhrazení kupní ceny.

číst více ...


Aktualizace VOP 07.01.2019

Zveřejnili jsme v souvislosti s nasazením systémových vylepšení nové VOP platné od 7.1.2019.

číst více ...


Nové vylepšení, aktualizace VOP a nová provozovna 01.01.2019

Od 7.1. 2019 budou nasazeny nové vylepšení systému a s nimi budou aktualizovány i VOP. Zároveň se stěhujeme do nových kanceláří.

číst více ...


Zájemci o kladenskou POLDI nesložili 90 milionovou jistotu 16.11.2018

V pátek 16. listopadu 2018 proběhla na portálu OKdražby.cz elektronická insolvenční dražba areálu kladenských hutí POLDI. Insolvenční správce a Exekutorský úřad Praha 3 nastavili přísnější pravidla, aby zabránili dalšímu zmaření dražby z důvodu nezaplacení vydražené částky. Žádný přihlášený zájemce ale nesplnil podmínky, jelikož nesložil požadovanou jistotu ve výši 90 milionů Kč. O opakování dražby nyní rozhodnou věřitelé, věřitelský výbor a insolvenční správce.

číst více ...


V listopadu u nás proběhne dražba kladenských hutí POLDI 22.10.2018

Dne 16. listopadu 2018 se uskuteční na dražebním portále OKdražby.cz insolvenční dražba areálu kladenských hutí POLDI. Vyvolávací cena je stanovena na 160 mil. Kč. Jde o první dražbu v elektronické podobě, kamenné dražby byly v minulosti 3x zmařeny.

číst více ...


Aukce sběratelských předmětů 02.07.2018

Okdražby.cz si společně s prestižním, celosvětovým prodejcem děl a memorabílií Millionaire Gallery připravili historicky první veřejnou aukci jejich předmětů. K vydražení bude kolekce FC Realu Madrid, míč či dres mistrů světa z Německa 2014, podepsaný Sylvester Stallone s plakáty snímku Rocky, Kolekce Terminátor s podpisem A. Schwarzeneggera a v neposlední řadě světoznámý Miloš Forman (†86) podepsaný nad jeho unikátním snímkem společně s Jackem Nicholsonem Přelet nad Kukaččním hnízdem z roku 1975.

číst více ...


Zásady ochrany osobních údajů 24.05.2018

Od zítra platí nové nařízení EU o ochraně osobních údajů neboli GDPR a tak jsme v rámci implementace nasadili zveřejnili naše Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů.

číst více ...


OK dražby.cz se propojily s realitním portálem Sreality.cz 03.04.2018

Dražební portál OK dražby.cz se technologicky propojil s největším českým realitním serverem Sreality.cz. Dražebníci na portálu OKdražby.cz mohou nově automaticky exportovat a zveřejnit své dražby a aukce nemovitostí přímo na portále Sreality.

číst více ...


Přímé přidání dražeb do Google kalendáře 19.02.2018

Obohatili jsme web o možnost přímého přidání data a času konání dražby do Google kalendáře a několik dalších drobností, které Vám ulehčí práci s portálem OKdražby.cz

číst více ...


Nové dražební manuály 18.02.2018

Aktualizovali jsme dražební manuály, aby byly přehlednější a graficky přívětivější. Před dražbou si vždy pro jistotu příslušný dražební manuál přečtěte, abyste si oživili, jak dražba probíhá.

číst více ...


36 dražeb v 1 den 17.01.2018

17.1.2018 proběhlo 36 dražeb na našem portálu a 29 z nich bylo úspěšně vydraženo. Úspěnost byla tedy více než 80 %. Dražby předmětů, u nichž nejnižší podání bylo vyšší než 500 tis. Kč, měly dokonce 100 % úspěšnost. Celkem se přihlásilo do dražeb 308 osob. Děkujeme, že využíváte portál www.okdrazby.cz, nejpřívětivější portál v ČR.


Aktualizace webových stránek 26.12.2017

Od 27.12. do 31.12.2017 budou probíhat práce na webových stránkách, proto je možné, že v momentu nasazování nebude web dostupný. Nově bude zejména vylepšeno zobrazování webu na mobilních zařízení, které bude intuitivnější a přehlednější.

číst více ...


Změna provozovatele portálu 08.11.2017

Za účelem plánovaného technického a personálního posílení portálu okdražby.cz došlo ke změně provozovatele, kterým se stává společnost OK dražby s r.o.

Provozovna dále zůstává v budově ČVUT na adrese Thákurova 550/1 na Praze 6. Veškeré smluvní vztahy, zejména registrace uživatelů, přecházejí na nového provozovatele bez nutnosti aktualizace.

Děkujeme, že využíváte portál a věříme, že plánovaná modernizace portálu přispěje k Vaší spokojenosti.


Aktualizace VOP 08.11.2017

Na základě změny provozovatele portálu www.okdrazby.cz došlo k akualizaci Všeobecných obchodních podmínek. Registrační číslo nového provozovatele u Úřadu pro ochranu osobních údajů je 00076204.


Dražba automobilu VW Passat 16.02.2017

Dražba probíhala 6 a 1/4 hodiny. Cena se vyšplhala na 214% vyvolávací ceny. Dražby se účastnilo 54 dražitelů a bylo učiněno 239 příhozů. Blahopřejeme vydražiteli.


Uspěšně vydraženo 65% dražeb 03.08.2016

Dne bylo vydraženo úspěšně 65% dražeb dnešních dražeb nemovitostí.


Spuštění nové verze systému 11.03.2016

Dnes došlo ke spuštění nové verze systému, která obsahuje řadu novinek a vylepšení.

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.