Začátek dražby30.3.2023 10:00
Konec dražby30.3.2023 10:30
Číslo dražby230065
Nejnižší podání1.976.000 Kč
OkresBruntál
Spoluvlastnický podíl 2/3 na pozemku parc.č. 504/4, výměra 18 619 m² , orná půda, zemědělský půdní fondzapsáno na listu vlastnictví č. 412, pro k. ú. Brantice, obec Brantice, u Katastrálního úřadu…
Začátek dražby30.3.2023 10:00
Konec dražby30.3.2023 10:15
Číslo dražby081 EX 19996 / 13 - 429
Nejnižší podání43.400 Kč
OkresLitoměřice
Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/16 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 49 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 267 m2, jehož součástí je stavba: Lukov, č.p.…
Začátek dražby30.3.2023 10:00
Konec dražby30.3.2023 10:30
Číslo dražby030 DD 1/23-125
Nejnižší podání600 Kč
OkresBrno-venkov
Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6…
Začátek dražby30.3.2023 10:00
Konec dražby30.3.2023 10:30
Číslo dražby030 DD 1/23-126
Nejnižší podání500 Kč
OkresBrno-venkov
Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6…
Začátek dražby30.3.2023 10:00
Konec dražby30.3.2023 10:30
Číslo dražby030 DD 1/23-127
Nejnižší podání700 Kč
OkresBrno-venkov
Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6…
Začátek dražby30.3.2023 10:00
Konec dražby30.3.2023 10:30
Číslo dražby030 DD 1/23-128
Nejnižší podání500 Kč
OkresBrno-venkov
Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6…
Začátek dražby30.3.2023 10:00
Konec dražby30.3.2023 10:30
Číslo dražby030 DD 1/23-129
Nejnižší podání800 Kč
OkresBrno-venkov
Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6…
Začátek aukce30.3.2023 10:00
Konec aukce30.3.2023 10:30
Číslo aukce230008 opakovaná
Nejnižší podání245.352 Kč
OkresLitoměřice
Orná půda nadprůměrné bonity – k.ú. Sukorady, okr. LitoměřicePozemek parc.č. 460/12, evidovaná výměra 10 223 m², druh pozemku orná půda zapsáno na LV 402 pro k.ú. Sukorady, obec Snědovice,…
Začátek aukce30.3.2023 10:00
Konec aukce30.3.2023 10:30
Číslo aukce230021 - opakovaná
Nejnižší podání94.100 Kč
OkresČeská Lípa
Předmětem aukce je soubor movitých věcí z majetkové podstaty dlužníka společnosti Alena Zikešová, IČO: 47804068, uskladněných na adrese: V Lomech 567, 473 01, Nový Bor. Jedná se o soubor zásob a…
Začátek aukce30.3.2023 10:00
Konec aukce30.3.2023 10:30
Číslo aukce230111 položka 1
Nejnižší podání300 Kč
OkresPraha-východ
Položka Značka typ Popis Nejnižší podání 1 STANLEY-kompresor Vystavený kus na prodejně 300 Všem zájemcům o položky v aukci je doporučena prohlídka předmětuCenu dosaženou v…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.