Začátek aukce13.5.2024 10:00
Konec aukce13.5.2024 10:30
Číslo aukce240099
Nejnižší podání18.000.000 Kč
OkresPříbram
Pozemky 756 442 m² vše zapsáno na listu vlastnictví č. 430 pro k. ú. Čím, obec Čím, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Příbram
Začátek dražby14.5.2024 10:00
Konec dražby14.5.2024 10:30
Číslo dražby143 DC 00002/23-025
Nejnižší podání14.900.000 Kč
OkresZlín
Jedná se o dražbu na návrh osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: Insolvenční agentura v.o.s., IČ: 29115540, se sídlem Západní čp. 1448 / čo. 16, 360 01 Karlovy Vary, insolvenční správce dlužníka:…
Začátek dražby14.5.2024 10:00
Konec dražby14.5.2024 10:30
Číslo dražby137 EX 8303/23-MB
Nejnižší podání1.173.333 Kč
OkresČeské Budějovice
Jedná se o dražbu nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 1987/5 - ostatní plocha o výměře 45 m2 a pozemku p.č. 1989/2 - zahrada o výměře 1.634 m2, vše v k.ú. Sobětice u Žimutic, obec Žimutice,…
Začátek dražby14.5.2024 10:00
Konec dražby14.5.2024 11:00
Číslo dražby027 EX 01051/17-388
Nejnižší podání618.667 Kč
OkresPraha-východ
Jedná se o dražbu spol. podílu 1/4 RD č.p. 11 a objekt bydlení bez čp/če, s příslušenstvím a pozemky parc. č. st. 25/1, st. 25/2 a 42/2 v katastrálním území Předboj, obec Předboj, okres Praha-východ.…
Začátek dražby14.5.2024 10:00
Konec dražby14.5.2024 10:30
Číslo dražby091EX01574/08-235
Nejnižší podání18.000 Kč
OkresRakovník
Jedná se o řadový, vnitřní, přízemní rodinný dům s půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně - technický stav je…
Začátek dražby14.5.2024 10:00
Konec dražby14.5.2024 10:30
Číslo dražby091 EX 06266/09-213
Nejnižší podání14.000 Kč
OkresPraha-východ
Oceňovaný pozemek se nachází cca 300 m západně od okraje zastavěné části obce Máslovice. Jedná se o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o…
Začátek dražby14.5.2024 10:00
Konec dražby14.5.2024 10:30
Číslo dražby091 EX 00111/23-049
Nejnižší podání390.000 Kč
OkresMělník
Jedná se o samostatně stojící, přízemní, nepodsklepený rodinný dům. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně - technický stav je…
Začátek dražby14.5.2024 10:30
Konec dražby14.5.2024 11:00
Číslo dražby137 EX 22657/22-MB
Nejnižší podání40.000 Kč
OkresFrýdek-Místek
Popis pozemků zapsaných na LV č. 744:Pozemky se nacházejí na rozhraní katastrálních území Hnojník x Horní Tošanovice, západním směrem při výjezdu z obce směrem k D48 po levé straně u rodinného domu č…
Začátek dražby14.5.2024 13:00
Konec dražby14.5.2024 13:30
Číslo dražby121 EX 2828/07-36
Nejnižší podání4.447 Kč
OkresBeroun
1. Oceňovaná nemovitost, zemědělská pozemková parcela - orná půda číslo parcelní 671 o výměře5 543 m2 bez jakýchkoliv součástí, je situována severně od intravilánu obce Tmaň. Situovánípředmětné…
Začátek dražby15.5.2024 10:00
Konec dražby15.5.2024 10:30
Číslo dražby095EX108/23-058
Nejnižší podání2.020.667 Kč
OkresPřerov
Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci:- pozemek parc.č. 1007 o výměře 220 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Prosenice č.p. 128, výroba- pozemek parc.č. 1256 o výměře 22 m2,…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.