Začátek dražby20.3.2024 13:00
Konec dražby20.3.2024 14:00
Číslo dražby203EX10289/14-156
Nejnižší podání19.512 Kč
OkresBenešov
Draženou nemovitostí jsou 4 parcely - podíl ve výši 1/4, které jsou, dle zjištění namístě samém, součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa o celkové výměře 0,5003 ha, rozdělené ideálními podíly…
Začátek dražby20.3.2024 13:00
Konec dražby20.3.2024 14:00
Číslo dražby203EX28380/10-621
Nejnižší podání7.333 Kč
OkresPříbram
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. St. 141 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, garáž (LV 401), v k.ú. Solenice, obec Solenice, okres Příbram. Objekt…
Začátek dražby20.3.2024 13:00
Konec dražby20.3.2024 14:00
Číslo dražby203EX28380/10-622
Nejnižší podání64.667 Kč
OkresPříbram
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. St. 47/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 91 m2 (na pozemku stojí stavba: Solenice, č.p. 34, rod. dům, LV č. 290) a pozemek p.č. 150/3 - ostatní plocha o…
Začátek dražby20.3.2024 13:00
Konec dražby20.3.2024 14:00
Číslo dražby203EX11924/13
Nejnižší podání753.333 Kč
OkresMost
Draženou nemovitostí je přízemní, zděný objekt rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází…
Začátek dražby20.3.2024 13:00
Konec dražby20.3.2024 14:00
Číslo dražby203EX14024/20
Nejnižší podání322.467 Kč
OkresPlzeň-sever
Draženou nemovitostí je ideálního spoluvlastnického podíl ve výši 1/12 k nemovitým věcemsestávající z pozemku p.č. St. 207/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 322 m2, na pozemkustojí stavba: bez…
Začátek dražby20.3.2024 13:00
Konec dražby20.3.2024 14:00
Číslo dražby203EX24378/11
Nejnižší podání344.000 Kč
OkresTřebíč
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcemsestávající z pozemku p.č. 245 - orná půda o výměře 8.715 m2, pozemku p.č. 265/1 - orná půda ovýměře 5.440 m2,…
Začátek dražby20.3.2024 13:00
Konec dražby20.3.2024 14:00
Číslo dražby203EX42488/15
Nejnižší podání29.333 Kč
OkresKroměříž
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 k nemovitým věcemsestávající z pozemku p.č. 2087/2 - ostatní plocha o výměře 28 m2, pozemku p.č. 2614/3 - vodníplocha o výměře 434…
Začátek dražby20.3.2024 13:00
Konec dražby20.3.2024 14:00
Číslo dražby203EX46936/13
Nejnižší podání51.467 Kč
OkresRokycany
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem -pozemku p.č. 668 - orná půda o výměře 6.379 m2 a pozemku p.č. 705 - orná půda o výměře 4.835m2, vše na LV č. 220,…
Začátek dražby20.3.2024 13:00
Konec dražby20.3.2024 14:00
Číslo dražby203EX12177/23
Nejnižší podání1.463.332 Kč
OkresOstrava-město
Předmětem dražby jsou členská práva a povinnosti člena Bytového družstva domu 1083, Resslova1083/9 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 25817221, s právem užívání družstevního bytu č. 61 v budověč.p. 1083,…
Začátek dražby20.3.2024 13:00
Konec dražby20.3.2024 14:00
Číslo dražby203EXD5/2024
Nejnižší podání38.967 Kč
OkresUherské Hradiště
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 pozemku p.č. 1172/314 - orná půda, pozemku p.č. 1255/368 - orná půda a pozemku p.č. 1390/52 - orná půda, na LV 474, k.ú. Babice u…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.