Začátek dražby22.8.2024 10:30
Konec dražby22.8.2024 11:00
Číslo dražby137 EX 6529/13-MB
Nejnižší podání1.493.333 Kč
OkresRychnov nad Kněžnou
Jedná se o dražbu nemovité věci - jednotky č. 545/4 v budově č.p. 545, příslušející k části obce Borohrádek, na pozemku p.č. St. 785 o výměře 302 m2 , včetně spoluvlastnického podílu ke společným…
Začátek dražby22.8.2024 12:00
Konec dražby22.8.2024 12:30
Číslo dražby099 EX 6876/11-338
Nejnižší podání20.000 Kč
OkresRychnov nad Kněžnou
Dražba id. 1/3. Jedná se o stavbu řadové garáže, která je součástí poměrně velkého bloku obdobných garáží. Garáž je umístěna jako vnitřní, a to jako šestá od jihovýchodní strany tohoto bloku. Dle…
Začátek dražby23.8.2024 10:00
Konec dražby23.8.2024 11:00
Číslo dražby204 EX 12024/20-480
Nejnižší podání283.400 Kč
OkresKutná Hora
Předmětem dražby je pozemek zastavěné plochy a nádvoří a pozemek ostatní plochy, které se nacházejí v obci Rašovice, okres Kutná Hora, ve Středočeském kraji. Pozemek zastavěné plochy a nádvoří parc.…
Začátek dražby27.8.2024 14:00
Konec dražby27.8.2024 14:30
Číslo dražby129 EX 2365/23-34
Nejnižší podání244.000 Kč
OkresPelhřimov
Oceňované pozemky se nacházejí cca 200 a 1200 m severně od okraje zastavěné části obce Lukavec u Hořic. Jedná se o dva nesousedící soubory pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou…
Začátek dražby28.8.2024 13:00
Konec dražby28.8.2024 14:00
Číslo dražby203EX56680/12-288
Nejnižší podání49.533 Kč
OkresZlín
Draženou nemovitostí je:Nemovité věci evidované na LV č. 221, k.ú. Vysoké Pole Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovité věci - pozemku p.č. 1950 - trvalý travní porost o výměře…
Začátek dražby28.8.2024 13:00
Konec dražby28.8.2024 14:00
Číslo dražby203EX56680/12-289
Nejnižší podání2.753 Kč
OkresZlín
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 lesního pozemku p.č. 1533, k.ú. Vysoké Pole, okr. Zlín. Parcela se nachází jižně od obce Vysoké Pole, více ve zn.posudku.203EX56680…
Začátek dražby28.8.2024 13:00
Konec dražby28.8.2024 14:00
Číslo dražby203EX56680/12-290
Nejnižší podání139.333 Kč
OkresZlín
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem - objektu neevidovaného v KN, na pozemku p.č. St. 493, včetně pozemku p.č. St. 493 - zastavěná plocha a nádvoří o…
Začátek dražby28.8.2024 13:00
Konec dražby28.8.2024 14:00
Číslo dražby203EX56680/12-291
Nejnižší podání27.913 Kč
OkresZlín
Draženou nemovitostí je:Nemovité věci evidované na LV č. 857, k.ú. Vysoké Pole Jedná se o pozemek p.č. 1721 - trvalý travní porost o výměře 806 m 2 , v k.ú. Vysoké Pole, obec Vysoké Pole, okres Zlín,…
Začátek dražby28.8.2024 13:00
Konec dražby28.8.2024 14:00
Číslo dražby203EX9638/19
Nejnižší podání220.000 Kč
OkresSvitavy
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl na přízemním nepodsklepeném rodinném domě ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou a pultovou střechou krytou plechovou a…
Začátek dražby28.8.2024 13:00
Konec dražby28.8.2024 14:00
Číslo dražby203EX16663/10
Nejnižší podání1.586.667 Kč
OkresTeplice
Předmětem dražby jsou členská práva a povinnosti člena Bytového družstva Trnovany, Masarykova třída 285/170, 415 01 Teplice - Trnovany, IČO: 25036921, s právem užívání družstevního bytu č. 20 v…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.