Začátek dražby7.3.2024 11:00
Konec dražby7.3.2024 11:15
Číslo dražby081 EX 05004/14-399
Nejnižší podání922.500 Kč
OkresPraha-východ
Jedná se o ocenění nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 189/6 - vodní plocha, pozemku p.č. 190/6 - orná půda, pozemku p.č. 190/32 - ostatní plocha a pozemku p.č. 190/33 - ostatní plocha, vše v…
Začátek dražby7.3.2024 13:00
Konec dražby7.3.2024 13:30
Číslo dražby030 EX 15662/08-310
Nejnižší podání196.175 Kč
OkresKarviná
Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Pozemky jako celek jsou pravidelného, přibližně obdélníkového tvaru, rovinatého charakteru, lokálně zvlněný terén …
Začátek dražby12.3.2024 10:00
Konec dražby12.3.2024 11:00
Číslo dražby204 EX 22269/22-291
Nejnižší podání84.000 Kč
OkresVyškov
Předmětem dražby je pozemek orné půdy a lesní pozemek, které se nacházejí v obci Bučovice, okres Vyškov, v Jihomoravském kraji. Pozemek orné půdy představuje zemědělský pozemek. Jedná se o okraj…
Začátek dražby12.3.2024 10:00
Konec dražby12.3.2024 10:30
Číslo dražby091 EX 05659/16-188
Nejnižší podání10.000 Kč
OkresPísek
Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 (jedna šestina) na pozemcích parc. č. 2575/73 (orná půda), parc. č. 2575/74 (orná půda), parc. č. 2575/102 (trvalý travní porost), parc. Č. 2575/103 …
Začátek dražby13.3.2024 13:00
Konec dražby13.3.2024 14:00
Číslo dražby203EXD3/2024
Nejnižší podání218.667 Kč
OkresFrýdek-Místek
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 pozemku p.č. St. 181/2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 346/3 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 346/4 - zahrada, vše v…
Začátek dražby13.3.2024 13:00
Konec dražby13.3.2024 14:00
Číslo dražby203EX8160/09-464
Nejnižší podání126.000 Kč
OkresZlín
Draženy jsou ideální spoluvlastnické podíly ve výši 1/2 (LV 633), 1/4 (LV 634), 1/2 (LV 607), 1/3 (LV 664), 12/1320 (LV 601) k.ú Vrbětice. Více informací naleznete v přiloženém znaleckém posudku…
Začátek dražby13.3.2024 13:00
Konec dražby13.3.2024 14:00
Číslo dražby203EX64095/11-211
Nejnižší podání18.000 Kč
OkresDěčín
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 nemovité věci - pozemku p.č. St. 107/1 - zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Jiřetín pod Jedlovou, obec Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín, který je…
Začátek dražby13.3.2024 13:00
Konec dražby13.3.2024 14:00
Číslo dražby203EX44584/10
Nejnižší podání88.000 Kč
OkresHodonín
Draženou nemovitostí je:I) Nemovité věci evidované na LV č. 210, k.ú. Velká nad Veličkou Jedná se o pozemek p.č. 1355/174 - orná půda, LV č. 210, v k.ú. Velká nad Veličkou, obec Velká nad Veličkou,…
Začátek dražby13.3.2024 13:00
Konec dražby13.3.2024 14:00
Číslo dražby203EX50275/15
Nejnižší podání29.333 Kč
OkresOstrava-město
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/40 pozemku p.č. 1520 - zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 1521 - zahrada, evidované na LV č. 1384, v k.ú. Bartovice. Pozemky jsou…
Začátek dražby13.3.2024 13:00
Konec dražby13.3.2024 14:00
Číslo dražby203EX12681/18
Nejnižší podání49.333 Kč
OkresFrýdek-Místek
Draženou nemovitostí je:I) Nemovité věci evidované na LV č. 71, k.ú. Karpentná Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/20 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 50/2 - trvalý travní…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.