Začátek dražby22.8.2024 10:30
Konec dražby22.8.2024 10:45
Číslo dražby081 EX 17661/10-476
Nejnižší podání82.000 Kč
OkresBeroun
Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 3/16 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 976/4 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1135 - zahrada a pozemku p.č. 1136 - vodní plocha,…
Začátek dražby22.8.2024 11:00
Konec dražby22.8.2024 12:00
Číslo dražby180 EX 8090/20-157
Nejnižší podání61.334 Kč
OkresLouny
ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na nemovité věci:
Začátek dražby23.8.2024 10:00
Konec dražby23.8.2024 11:00
Číslo dražby204 EX 12024/20-480
Nejnižší podání283.400 Kč
OkresKutná Hora
Předmětem dražby je pozemek zastavěné plochy a nádvoří a pozemek ostatní plochy, které se nacházejí v obci Rašovice, okres Kutná Hora, ve Středočeském kraji. Pozemek zastavěné plochy a nádvoří parc.…
Začátek dražby27.8.2024 13:30
Konec dražby27.8.2024 14:00
Číslo dražby139EX 05915/10-476
Nejnižší podání22.500 Kč
OkresČeské Budějovice
Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/12 k nemovitým věcem - pozemkům p.č. 40 - zahrada, p.č. 60 - zahrada, p.č. 154/15 - orná půda a p.č. 1263/23 - ostatní plocha, vše v k.ú.…
Začátek dražby27.8.2024 14:00
Konec dražby27.8.2024 14:30
Číslo dražby129 EX 2365/23-34
Nejnižší podání244.000 Kč
OkresPelhřimov
Oceňované pozemky se nacházejí cca 200 a 1200 m severně od okraje zastavěné části obce Lukavec u Hořic. Jedná se o dva nesousedící soubory pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou…
Začátek dražby28.8.2024 13:00
Konec dražby28.8.2024 14:00
Číslo dražby203EX56680/12-288
Nejnižší podání49.533 Kč
OkresZlín
Draženou nemovitostí je:Nemovité věci evidované na LV č. 221, k.ú. Vysoké Pole Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovité věci - pozemku p.č. 1950 - trvalý travní porost o výměře…
Začátek dražby28.8.2024 13:00
Konec dražby28.8.2024 14:00
Číslo dražby203EX56680/12-289
Nejnižší podání2.753 Kč
OkresZlín
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 lesního pozemku p.č. 1533, k.ú. Vysoké Pole, okr. Zlín. Parcela se nachází jižně od obce Vysoké Pole, více ve zn.posudku.203EX56680…
Začátek dražby28.8.2024 13:00
Konec dražby28.8.2024 14:00
Číslo dražby203EX56680/12-291
Nejnižší podání27.913 Kč
OkresZlín
Draženou nemovitostí je:Nemovité věci evidované na LV č. 857, k.ú. Vysoké Pole Jedná se o pozemek p.č. 1721 - trvalý travní porost o výměře 806 m 2 , v k.ú. Vysoké Pole, obec Vysoké Pole, okres Zlín,…
Začátek dražby28.8.2024 13:00
Konec dražby28.8.2024 14:00
Číslo dražby203EX61419/13
Nejnižší podání38.093 Kč
OkresZlín
Nemovité věci evidované na LV č. 337, k.ú. Vlachova LhotaDraženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 k nemovitým věcem - pozemku p.č. 736/2 - trvalý travní porost o výměře 201…
Začátek dražby28.8.2024 13:00
Konec dražby28.8.2024 14:00
Číslo dražby203EX61419/13-305
Nejnižší podání308.907 Kč
OkresZlín
Nemovité věci evidované na LV č. 237, k.ú. Mirošov u Valašských KloboukDraženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/30 k nemovitým věcem - pozemku p.č. 48 - trvalý travní porost o…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.