Ukončené

Začátek dražby25.1.2023 13:00
Číslo dražby203EX12797/20-67
StavNebylo podání
Počet účastníků4
Počet příhozů0
Draženou nemovitostí je přízemní objekt se zděnou podezdívkou a skleněným ostěním se stanovou střechou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části města Praha,…
Začátek dražby25.1.2023 13:00
Číslo dražby203EX10400/22
Vyvolávací cena17.447 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za17.447 Kč
Počet účastníků4
Počet příhozů1
Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 k pozemku p.č. St. 351 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, zem. used (stavba stojí na pozemku p.č. St. 351)) a…
Začátek dražby25.1.2023 13:00
Číslo dražby203EX605/17
Vyvolávací cena112.000 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za272.000 Kč
Počet účastníků10
Počet příhozů33
Draženou nemovitostí je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1501/4 - orná půda a pozemku p.č. 1503/4 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Velká Polom,…
Začátek dražby25.1.2023 13:00
Číslo dražby203EX15354/22
StavNebylo podání
Počet účastníků2
Počet příhozů0
Draženou nemovitostí je:I) Rodinný dům č.p. 15 s příslušenstvím a pozemky p.č. St. 6, p.č. St. 7, p.č. 14/4, p.č. 13/4 a p.č. 13/5, k.ú. Horská Kamenice Jedná se o ocenění nemovitostního celku…
Začátek dražby25.1.2023 13:00
Číslo dražby203EX15476/22
StavOdročená
Draženou nemovitostí je rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou a eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru,…
Začátek dražby25.1.2023 12:00
Číslo dražby099 EX 3776/21-199
StavOdročená
Jde o přízemní zděný rod. domek s podsklepením a obytným podkrovím. Dům je bežně udržován a je napojen na obecní rozvod el.proudu 380 V a vodovod. Plyn je přiveden na hranici pozemku. Kanalizace je…
Začátek dražby25.1.2023 11:00
Číslo dražby095ED00005/22
StavNebylo podání
Počet účastníků4
Počet příhozů0
Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci ve vlastnictví navrhovatele:- pozemek parc. St. č. 182, o výměře 176 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Opařany čp. 176,…
Začátek dražby24.1.2023 10:00
Číslo dražby091 EX 11992/21-061
Vyvolávací cena4.180.667 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za4.720.000 Kč
Počet účastníků15
Počet příhozů39
Byt je umístěn v typovém panelovém bytovém domě. Počet nadzemníchpodlaží domu je 12 a má 1 podzemní podlaží. V objektu není půda a nemá vybudovanéobytné podkroví. Základy má železobetonové izolované,…
Začátek dražby24.1.2023 10:00
Číslo dražby091 EX 13156/21-060
StavNebylo podání
Počet účastníků2
Počet příhozů0
Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepenou, přízemní zemědělskou stavbu. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je dřevěná a její stavebně technický stav je…
Začátek dražby24.1.2023 10:00
Číslo dražby091 EX 15020/14-103
Vyvolávací cena10.500 Kč
StavVydraženo
Vydraženo za67.000 Kč
Počet účastníků11
Počet příhozů74
Jedná se o samostatně stojící přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně - technický stav je…

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.